Přehled oceněných 2010

Tuzemská ocenění 2010

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy

Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

MFF

celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

LF2

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

LF1

za mimořádné výsledky výzkumu fibroblastů v nádorovém prostředí

Zvláštní uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovyZvláštní uznání ministra školství, mládeže a tělovýchovy

Prof. JUDr. Michal Tomášek, DrSc.

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c.

PF

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc.

PF

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

PF

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

PF

Prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc.

KTF / FF

Státní cena za překladatelské dílo

Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc.

FF

celoživotní překladatelské dílo

Cena ministra zdravotnictví

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

LF1

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

LF1

Prof. MUDr. Renata Cifková, CSc.

LF1

Doc. MUDr. Pavel Kršek, PhD.

LF2

Doc. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

LF2

Medaile Josefa Hlávky

Prof. PhDr. Josef Petráň

ÚDAUK

za celoživotní dílo

Cena prezidenta České lékařské komory

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

LF1

mimořádný přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů

Cena předsedy Grantové agentury ČR

PhDr. Mgr. Jan Štochl, Ph.D.  

FTVS

za práci – Modelování vazeb mezi asymetrií motorických symptomů Parkinsovy nemoci a lateralitou těla

Právník roku

Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr.h.c. 

PF

bývalý rektor Univerzity Karlovy v Praze - vstup do tradiční Síně slávy za výjimečný celoživotní přínos právu

Medaile Učené společnosti České republiky za zásluhy o rozvoj vědy

Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.

PřF

Prof. PhDr. Oldřich Král  

FF

rozvoj české sinelogie a mnohostranné interkulturní zprostředkování čínské vědy a kultury české veřejnosti odborné i širší, zlváště v oblasti literatury, estetiky a filozofie

Dr. Jan Dušek

ETF

mimořádnou badatelskou a překladatelskou práci v oblasti západosemitské filologie, paleografie a starověkých dějin Palestiny

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Prof. Josef Petráň

reprezentativní publikace Karolinum.


Poslední změna: 3. červenec 2019 14:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám