Přehled oceněných 2011

Tuzemská ocenění 2011

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Medaile Za zásluhy o stát v oblasti kultury a školství

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

FF

Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

LF1

za mimořádné výsledky výzkumu mitochondriálních onemocnění

Státní cena za překladatelské dílo

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.

FF

Medaile Josefa Hlávky za celoživotní dílo

Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.

PřF

za celoživotní dílo

Prof. MUDr. Radana Königová, CSc.

LF3

za celoživotní dílo

Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.

LF2

za celoživotní dílo

Medaile J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

LF1

Národní cena vlády Česká hlava

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

LF3

za svůj mimořádný přínos k rozvoji léčby akutního infarktu myokardu metodou tzv. koronární angioplastiky.

Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

MUDr. Jan Petrášek, Ph.D.

LF1

Ocenění získal za úlohu \"TOLL-LIKE receptorů v patogenezi jaterních onemocnění\". Práce se zaměřuje na úlohu imunitního systému u nejčastějších jaterních onemocnění: alkoholické nemoci jater, nealkoholického ztukovatění jater a imunitně zprostředkovaných zánětů jater.

Cena předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

LF1

Cena České onkologické společnosti za nejlepší publikaci

Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

LF1

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii vědecký pracovník

Prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

PřF

zásadní objevy objasňující evoluci organel u prvoků

Cena Učené společnosti České republiky v kategorii mladý vědecký pracovník

RNDr. Milan Orlita, Ph.D.

MFF

práce v oboru optické spektroskopie grafénových materiálů

Cena rektora UK za tvůrčí počin

Prof. Ing. Milan Sojka, CSc.

FSV

Doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.

MFF

Cena prof. Babušky

Mgr. Jan Česenek, Ph.D.

MFF

doktorskou disertační práci „Nespojitá Galerkinova metoda pro řešení stlačitelného vazkého proudění“

Výroční cena Nakladatelství Vyšehrad

Mgr. Petr Sláma, Th.D.

ETF

původní studii o rabínské literatuře a za překlad reprezentativních textů hebrejštiny a aramejštiny v knize Tanu Rabanan

Právník roku

Prof. JUDr. Miroslav Zedníček

KTF

občanské právo (hmotné procesní)

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

PF

správní právo

Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.

PF

pracovní právo

JUDr. Pavel Tůma, LL.M., Ph.D.

PF

talent roku

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Scott Keel a Petr Oliva, studenti

LF 3

založili charitativní organizaci Běžet s těmi, kteří sami nemohou, prostřednictvím níž pomáhají invalidním dětem zdolávat Pražský maraton.

Poslední změna: 2. březen 2018 14:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám