Univerzita Karlova a ČVUT představují svůj nejnovější výzkumný projekt

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha, 17. června 2014 – Projekt „Zůstaň fit“ pomáhá seniorům užívat si aktivní stáří – to je cíl mobilní asistenční služby „Zůstaň fit“, která vznikla díky spolupráci výzkumných týmů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Za pomoci moderních technologií se senioři nemusejí vzdávat svých aktivit a omezovat svůj pohyb. Díky službě „Zůstaň fit“ budou mít stále jistotu, že jim v případě nesnází někdo pomůže. Prostřednictvím „chytré krabičky“ si starší lidé jednoduše zavolají pomoc, ať už jsou kdekoli.


Délka lidského života se prodlužuje, avšak adekvátně tomu se nezvyšuje věk, do kterého jsou lidé plně aktivní. Udržování běžných činností přitom vede k výraznému zpomalení stárnutí. U starších lidí, především těch, kteří žijí sami, ovšem s přibývajícími léty roste strach tyto aktivity provozovat. Přestávají chodit na procházky, na nákupy či se starat o vlastní zahrádku. Tím se bohužel stávají čím dál pasivnějšími. „Naším cílem bylo vyvinout inteligentní a přitom jednoduše použitelný systém, který seniorům umožní prožít stáří aktivně. A to jak bez obav samotných seniorů, kteří si v případě krize budou moci přivolat pomoc, tak i bez obav jejich potomků, kteří mohou v případě nutnosti zasáhnout a seniorovi pomoci,“ přibližuje vedoucí univerzitního výzkumného týmu Karel Hána.


Důležitá je mobilita


Služba pojmenovaná „Zůstaň fit“ je oproti doposud používaným asistenčním službám tísňové péče lidem k dispozici i mimo jejich domov. Chytrá krabička, kterou senior nosí stále u sebe, dokáže na jedno stisknutí červeného tlačítka zavolat do asistenčního centra. S uživatelem se ihned spojí operátor, který může pomoci vyřešit obtížnou situaci, zavolat někomu z rodiny či přivolat záchranku.Přístroj sám hlásí, když tuší krizovou situaci


Přístroj také monitoruje pohyb, polohu a další údaje. V případě vzniku krizové situace pak systém umí automaticky rozpoznat problém a zajistit pomoc i v situaci, kdy uživatel nemá krabičku u sebe nebo ji nedokáže použít. Tato funkce pomáhá například ve chvíli, kdy senior upadne a krabička leží na stole nebo v jiné místnosti. Po nějaké době se asistenční centrum samo ozve – krabička začne nahlas mluvit – a senior si může doslova přivolat pomoc. Díky tomu se není třeba obávat rizik a omezovat aktivity; v případě nesnází je pomoc vždy na dosah.


„Služba, kterou jsme vyvinuli, lidem pomáhá nezestárnout. Odbourává pocit strachu a je pro ně pojistkou v případě, že by se něco stalo. Díky tomu senioři mohou být stále aktivní a dělat to, co je baví,“ uvádí k projektu Radek Fiala ze společnosti CleverTech, která je spin-off firmou univerzitního výzkumného týmu.


Nově mohou zákazníci hlídat své rodiče i na svém mobilním telefonu


Služba již funguje v několika stovkách rodin. Nově existuje také možnost nainstalovat si aplikaci „Zůstaň fit – Senior“ do chytrého telefonu s operačním systémem Android. Místo hlavního menu se seniorovi vždy objeví tlačítko aplikace „Zůstaň fit“. Přivolat si pomoc je tedy velice jednoduché a rychlé.


Společnost CleverTech zároveň vyvinula novou aplikaci „Zůstaň fit – Family“ pro rodinné příslušníky seniora. Díky ní mohou své rodiče či prarodiče pravidelně kontrolovat a řešit s nimi nenadálé situace i bez využití call centra. Alarm a volání se jim jednoduše objeví na displeji a zvukovým signálem je upozorní, že se něco děje.


Službu „Zůstaň fit“ uvedl v život transdisciplinární tým vědců z Univerzity Karlovy a z Českého učení technického v Praze. „Na projektu oceňuji přiblížení moderní mobilní technologie seniorské veřejnosti a zároveň to, že umí zajistit skutečně kvalitní a funkční oporu,“ říká k novince rektor UK prof. Tomáš Zima.


Služba našla využití i u řady partnerských organizací (například Život 90 či Bezpečný život) a v Nadaci Vodafone: „Technologie přinášejí největší užitek tam, kde pomáhají propojovat lidi. 70 procent seniorů uvádí, že při provozování svých aktivit využívají pomoc rodiny. Služba, kterou jsme podpořili, pomáhá seniorům mít člena rodiny nebo asistenta vždy po ruce a zůstávat tak aktivní do vysokého věku,“ říká Ondřej Zapletal, ředitel Nadace Vodafone, která v rámci svého grantového programu „Technologie pro společnost“ v uplynulých šesti letech projekt významně podpořila.Česká služba „Zůstaň fit“ sklízí velký úspěch ve Švédsku – podporuje ji tamní vláda


Mimo Českou republiku se služba rozvíjí i v dalších státech Evropské unie, například ve Švédsku či na Slovensku. Právě v severských zemích získal projekt „Zůstaň fit“ podporu vlády a obcí. Asistenční služby jsou zde velmi rozšířené a současný kabinet podporuje projekty, ve kterých si uživatelé místo stacionárních asistenčních služeb, tedy těch, které jim poskytují podporu jen z domova, mohou zvolit mobilní asistenci a prodloužit si tím aktivní stáří.Jak přístroj funguje v běžném životě?
Příklad 1


Senior jde sám se svým psem na procházku do lesa. Při cestě se mu udělá nevolno a posadí se. Zmáčkne na své krabičce červené tlačítko, které ho ihned spojí s asistenční službou. Operátor vidí jeho polohu na mapě, zeptá se, co jej trápí, a následně zavolá záchrannou službu nebo zkontaktuje rodinu. Do příjezdu pomoci je se seniorem stále v kontaktu.Příklad 2


Senior doma v kuchyni upadne a poraní si nohu. Není schopen vstát a chytrou krabičku má na stole (nedosáhne na ni). Jelikož asistenční služba automaticky hlídá i pravidelný pohyb krabičky, systém po nastaveném intervalu rozpozná, že se s ní dlouho nic neděje. Operátor se pak sám seniorovi ozve – začne na něj z krabičky mluvit.Příklad 3


Syn bydlí v Praze a často si není jistý, zda je jeho maminka na Vysočině v pořádku. Nechce ji omezovat, ale potřeboval by vědět, kdyby se s ní něco dělo. Pořídí jí proto chytrý telefon s aplikací „Senior“ a sám si nainstaluje aplikaci „Family“. V aplikaci kdykoli vidí, že maminka je v pořádku a momentálně například na procházce v lese. Ona zase může v případě potřeby jednoduše stisknout tlačítko a na synově mobilu se objeví alarm. V případě krizové události ji systém automaticky rozpozná a sám syna upozorní. Funkci sledování polohy je samozřejmě možné vypnout ve chvíli, kdy senior požaduje soukromí.


„Chceme, aby naše služba byla pro uživatele co největší oporou. V kartě každého zákazníka jsou vedle kontaktů na blízké osoby zapsány například i léky, které užívá, a další informace, jež jsou v případě nesnází potřeba. Vedle toho je možné nastavit pro každého individuální pokyny pro operátora. Například koho z rodiny kontaktovat v konkrétní časy či dle lokality, kde se senior nachází. Systém tak vyhoví většině rodin i uživatelů,“ uzavírá Radek Fiala.


Pro více informací kontaktujte:

Ing. Karel Hána, Ph.D. – 1. Lékařská fakulta UK (karel.hana@lf1.cuni.cz

Ing. Radek Fiala – Radek Fiala, CleverTech (radek.fiala@clevertech.cz)Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám