Opatření rektora č. 8/2017

Název:

Svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

K provedení:

Čl. 50 a 53 Statutu Univerzity Karlovy a čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. února 2017

[doplněno dodatkem č. 1 – viz OR č. 62/2017]

[zrušeno OR č. 45/2021]


Opatření rektora o svěření spoluvlastnických podílů na areálu BIOCEV do správy Přírodovědecké fakulty

I.

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Vestec u Prahy, obec Vestec, vedené u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ,


  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 693/1250 na stavbě č.p. 595 (hlavní budova), způsob využití - jiná stavba, vedené na listu vlastnictví 2157, která stojí na pozemku parc. č. st. 952, LV 1937

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/10 na budově bez čísla popisného nebo evidenčního (energocentrum), způsob využití – jiná stavba, vedené na listu vlastnictví 2158, která stojí na pozemku parc. č. st. 953, LV 1937

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/5 na budově bez čísla popisného nebo evidenčního (exteriéry), způsob využití – stavba technického vybavení, vedené na listu vlastnictví 2159, která stojí na pozemku parc. č. st. 955, LV 1937

  • spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/5 na budově bez čísla popisného nebo evidenčního (exteriéry), způsob využití – stavba technického vybavení, vedené na listu vlastnictví 2159, která stojí na pozemku parc. č. st. 956, LV 1937 (dále jen „areál BIOCEV“)

  • spoluvlastnický podíl v hodnotě 559 332,63 Kč na veřejné komunikaci SO 100

  • spoluvlastnický podíl v hodnotě 1 164 430,46 Kč na veřejném vodovodu SO 200

  • spoluvlastnický podíl v hodnotě 282 075,21 Kč na veřejné dešťové kanalizaci SO 204

  • spoluvlastnický podíl v hodnotě 315 495,88 Kč na veřejné splaškové komunikaci SO 207


II.

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující movité věci:


 • spoluvlastnický podíl na software v hodnotě 2.257.029,11 Kč

 • spoluvlastnický podíl na přístrojích v areálu BIOCEV v hodnotě 304.851.211,92 Kč

 • spoluvlastnický podíl na nábytku v interiéru areálu BIOCEV v hodnotě 46.610.408,77 Kč


III.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 20. ledna 2017.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. února 2017.V Praze dne 23. ledna 2017

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke staženíPoslední změna: 13. prosinec 2021 15:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám