Přehled oceněných 2016

Tuzemská ocenění 2016

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Ceny Francouzského velvyslanectví v ČR

Michaela Kotrová

2.LF

Cena Alberta Schweitzera za lékařství, 1. místo

Cena Neuron pro mladé vědce

RNDr. Mgr. Filip Matějka, Ph.D.

CERGE

přínos oboru

L´Oréal Pro ženy ve vědě

RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.

PřF

Sexuální nebo asexuální draci? Molekulární pohled na způsob určení pohlaví u varana komodského.

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin za rok 2015

Ing. Petr Macek, Ph.D.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Mgr. Jakub Bachtík

FF

unikátní publikaci „Barokní architektura v Čechách“

Prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Prof. Ing. Jiří Čejka, DrSc.

PřF

objev nové metody syntézy zeolitů a její teoretické objasnění

Prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc. MUDr. Ján Rosa, Ph.D.

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Zelinka, Ph.D.

Doc. MUDr. Robert Holaj, Ph.D.

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Doc. MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

MUDr. Karol Čurila, Ph.D.

LF1, LF3

rozvoj mezifakultní a multidisciplinární spolupráce při řešení problematiky resistentní hypertenze, zejména za mezinárodně respektovaný projekt „PRAGUE-15“ porovnávající katetrizační renální denervaci s farmakoterapií

Cena MŠMT

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

KTF

KTF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti humanitních věd a za významnou publikaci „Karel IV. Císař a český král - vizionář a zakladatel“

Medaile Josefa Hlávky

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.

prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

KTF

1.LF

za celoživotní dílo

Cena Miloslava Petruska za prezentaci

Zástupci studentské části Akademického senátu UK a zástupci studentských spolků UK

za organizaci akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově

Zástupci řešitelského týmu

za projekt věnující se záchraně a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze

Discovery Award

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

2. LF

za práci Význam imunogenní buněčné smrti pro prognózu a léčbu nádorových onemocnění.

Zahraniční ocenění 2016

Ocenění

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

Dimitris N. Chorafas Prize

Tomáš Smutný


FaF

Novel Hepatocyte Cellular Models for Drug DevelopmentPoslední změna: 7. červen 2018 08:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám