Zahraniční spolupráce

Univerzita Karlova se řadí mezi nejstarší univerzity v Evropě a patří také k předním vědecky orientovaným světovým univerzitám. Na zvyšování mezinárodního profilu univerzity a její otevřenosti se významně podílí oblast mezinárodní spolupráce, v jejímž rámci univerzita usiluje o dosažení vysokých standardů ve společných mezinárodních vědeckých projektech, působí v řadě prestižních mezinárodních organizací a univerzitních sítích a aktivně podporuje mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků.Velkou roli v procesu internacionalizace hrají mezinárodní výměnné programy zajišťující mobilitu studentů a akademických pracovníků:


Program Erasmus+

 • nejvýznamnější výměnný program Evropské unie

 • rostoucí tendence

 • Univerzita Karlova se řadí na přední místo v Evropě


Další programy Evropské unie

 • především Erasmus+ - studium na zahraničních univerzitách ve společných magisterských nebo doktorských studijních programech (joint degrees)


Meziuniverzitní spolupráce

 • v rámci sítě více než 200 bilaterálních dohod ze všech kontinentů

 • společné vědecké projekty či pořádání seminářů a letních škol, apod.

 • možnost absolvování jedno- či dvousemestrálních pobytů v zahraničí, účasti na jazykových kurzech a různých letních školách a stážích


Fakultní dohody

 • doplňují nabídku partnerských univerzit Univerzity Karlovy prostřednictvím fakult


Cotutelle

 • určeno studentům doktorského studijního programu

 • režim pod dvojím vedením dizertační prace s možností získat dva platné diplomy


Free movers

 • uskutečňovaná mimo jakýkoliv výměnný program


Další možnosti podpory mobility

Fond postdoc - na podporu kvalitních zahraničních vědeckých pracovníků

Fond mobility - na podporu studentů i vědeckých pracovníků

Různé programy a nadace

Členství v mezinárodních organizacích a meziuniverzitních sítích


Kontakt:

Odbor zahraničních vztahů

E-mail: int@cuni.cz


Poslední změna: 23. květen 2019 13:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám