Kontakty na fakultní koordinátory / Контакти координаторів факультетів

Každá fakulta má jiné možnosti, jak pomoci. Na fakulty se můžete obracet se záležitostmi ve studijní nebo zahraniční agendě. Na některých fakultách je možné získat i mimořádná stipendia nebo využít vlastní rozcestníky nebo webové stránky pro Ukrajinu.


V přehledu níže jsou kontakty, které můžete využít jako první volbu k přímé komunikaci s fakultou při řešení situací souvisejících s válkou na Ukrajině a vaším studiem nebo zaměstnáním na Univerzitě Karlově.


Katolická teologická fakulta

Studijní oddělení

220 181 402

Evangelická teologická fakulta

Karolína Surovcová

221 988 210

Husitská teologická fakulta

Studijní oddělení

222 539 203

studijni@htf.cuni.cz

Právnická fakulta

Marta Chromá

221 005 387

1. lékařská fakulta

Marika Špácová

Eva Baschiera

224 964 242

224 964 372

2. lékařská fakulta

Stanislava Palowska

224 435 810

3. lékařská fakulta

David Marx

724 292 312

david.marx@lf3.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni

Martina Buriánková

Zuzana Zmrhalová

377 593 430

377 593 116

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Jana Petrová

495 816 486

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lucie Navrátilová

495 067 426

Filozofická fakulta

Michaela Slussareff

724 577 668

Přírodovědecká fakulta

Pavla Pousková

221 951 160

Matematicko-fyzikální fakulta

Studijní oddělení

951 551 254

Pedagogická fakulta

Sara Maderová

Fakulta sociálních věd

Kontaktní email

222 1122 28

life@fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Helena Škábová

220 172 075

skabova@ftvs.cuni.cz

Fakulta humanitních studií

Studijní oddělení

224 271 416

studijni@fhs.cuni.cz

CPPT + Hyb4City

Hubert Topinka

771 134 089Poslední změna: 13. červen 2024 09:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám