Chci studovat na UK / Претендент

Úvod

Univerzita Karlova nabízí různé způsoby podpory pro ukrajinské i zahraniční studenty studující na ukrajinských univerzitách. UK se hned od počátku otevřela přijíždějícím ukrajinským studentům, pro které je určen program freemover.


Pokud se potřebujete zorientovat v široké nabídce nabízených programů, využijte náš portál Na Karlovku (v češtině) nebo jeho anglickou verzi Study Charles. Vyhledávač na těchto stránkách vám pomůže najít nejvhodnější studijní program dle vašich zájmů. Na webu najdete také přehled všech 17 fakult a další informace o studentském životě na naší univerzitě. Nezapomeňte se také podívat na obecné informace o tom, jak podat přihlášku.


1. Ukrajinští vysokoškolští studenti

Můžete si vybrat jakýkoli studijní program, který je na UK v současné době otevřen a stát se tzv. freemoverem. Pro informace o konkrétních možnostech kontaktujte vždy příslušného fakultního koordinátora, a pokud je to možné, domluvte si s ním schůzku. Jakožto freemover zůstáváte stále studentem své domovské univerzity a váš krátkodobý pobyt na UK je tak chápán pouze jako mobilita. Jakožto freemover se od vás očekává, že se budete účastnit kurzů českého jazyka s tím, že se následně přihlásíte k řádnému studiu na UK (buď v češtině, nebo v angličtině).

2. Ukrajinští uchazeči o prezenční studium

Doporučujeme prozkoumat databázi dostupných studijních programů, a pokud je termín pro podání přihlášek do vámi zvoleného programu stále otevřený, můžete se zúčastnit přijímacího řízení. Prostřednictvím této databáze se též podávají elektronicky přihlášky ke studiu. Některé studijní programy mohou požadovat složení Zkoušky obecných studijních předpokladů nebo jiného oborově specifického testu. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti SCIO.


Studium v angličtině je na UK povětšinou zpoplatněno. Výše poplatků i konkrétní požadavky vždy závisí na daném studijním programu. Naopak studium v češtině je bezplatné, ale je třeba splnit stejné podmínky pro podání přihlášky a přijetí jako čeští studenti. Zároveň některé fakulty mohou vyžadovat i certifikát z českého jazyka. Více informací o jazykových kurzech naleznete níže.

3. Zahraniční studenti ukrajinských univerzit

Doporučujeme prozkoumat výše uvedenou databázi dostupných studijních programů, a pokud je termín pro podání přihlášek do vámi zvoleného programu stále otevřený, můžete se zúčastnit přijímacího řízení. Prostřednictvím této databáze se též podávají elektronicky přihlášky ke studiu. Upozorňujeme, že řádný termín pro podání přihlášek na akademický rok 22/23 u většiny našich studijních programů již uplynul. Předpokládáme, že i v příštím roce budou termíny obdobné. Na některé programy je však stále možné podávat přihlášky. Některé studijní programy mohou požadovat složení Zkoušky obecných studijních předpokladů nebo jiného oborově specifického testu. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti SCIO.


Studium v angličtině je na UK povětšinou zpoplatněno. Výše poplatků i konkrétní požadavky vždy závisí na daném studijním programu. Naopak studium v češtině je bezplatné, ale je třeba splnit stejné podmínky pro podání přihlášky a přijetí jako čeští studenti. Zároveň některé fakulty mohou vyžadovat i certifikát z českého jazyka. Více informací o jazykových kurzech naleznete níže.


Lékařství a zubní lékařství

Univerzita Karlova má pět samostatných lékařských fakult. Každá z nich sídlí v různých budovách a je vybavena vlastním zdravotnickým zařízením. Všechny lékařské fakulty nabízí šestileté studijní programy všeobecného lékařství zakončené magisterským titulem MUDr. Tři z našich fakult (1. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové) nabízejí také pětileté studijní programy zubního lékařství zakončené magisterským titulem MDDr. Uchazeči se mohou také rozhodnout pro studium farmacie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, která nabízí pětiletý studijní program.


Všechny tyto studijní programy jsou dostupné v češtině (zdarma) a angličtině (zpoplatněno) a nejsou rozděleny na bakalářský a navazující magisterský stupeň; celý studijní program trvá pět, resp. šest let. Každá fakulta má své vlastní specifické požadavky na uchazeče a přijímací zkoušky. Přihlásit se můžete na všechny lékařské fakulty, ale na každou z nich je třeba se hlásit zvlášť.


Přestup

Předpisy upravující řád přijímacího řízení na UK nijak nespecifikují termín "přestup". Nejprve je tedy třeba podat přihlášku jako řádný uchazeč, splnit podmínky pro přijetí a nastoupit do prvního ročníku. Teprve poté je možné požádat o uznání kreditů, které jste již získali za totožné předměty jinde. Jejich uznání však nelze předem zaručit. Doporučujeme proto kontaktovat příslušnou fakultu a zkonzultovat své možnosti předem.


Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

K posouzení vašeho předchozího vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání (pro účely přijímacího řízení) je třeba předložit doklady (zejm. ověřenou kopii diplomu). V případě, že vám některý z dokladů chybí, postačí čestné prohlášení. Přečtěte si více o nostrifikaci a další užitečné informace. Upozorňujeme, že UK je oprávněna rozhodovat o studijních programech odpovídajícího/podobného obsahu, které jsou na UK nabízeny. V případě dalších dotazů se obraťte přímo na Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání, příp. si rovnou domluvte schůzku.


Rektorát, Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká Republika

Kontakt: nostrifikace@ruk.cuni.cz


Kurzy českého jazyka a odborné přípravy

Náš Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) v současné době nabízí několik druhů kurzů českého jazyka (rychlokurzů či intenzivních i neintenzivních (tj. dopoledních a večerních) kurzů) buď zdarma díky štědré podpoře The Kellner Family Foundation a Nadace J&T, nebo za obvyklou cenu. Některé z těchto kurzů jsou určeny speciálně pro Ukrajince. Doporučujeme vám navštívit webové stránky našeho ústavu, kde najdete podrobnosti o všech kurzech, včetně termínů, online přihlášek a ceníku.


Můžete samozřejmě využít i dalších dostupných možností jazykového vzdělávání dle vlastního výběru – viz např. přehled na oficiálním webu hl. m. Prahy, či veřejnou databázi lektorů českého jazyka, nebo kontaktovat přímo Integrační centrem Praha atp. (viz kontakt níže).


Finanční pomoc

Cizinci s dočasnou ochrannou nebo vízem strpění (z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině) vydaným Českou republikou jsou osvobozeni od povinnosti platit poplatek za podání žádosti o studium na UK.Všichni ukrajinští studenti přijatí na UK v roce 2022 v souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem, ať už jako freemoveři nebo studenti zapsaní do řádných studijních programů, mají nárok na měsíční stipendium pokrývající základní potřeby (ubytování, strava, jazykové kurzy atd.) do února 2023, tj. do konce našeho zimního semestru. Tato nabídka zaniká, pokud uchazeč neuspěje u přijímací zkoušky nebo nenastoupí k řádnému studiu, jakmile bude přijat. UK nabízí svým studentům také bezplatnou psychologickou poradnu v českém i anglickém jazyce.


Co se týče dalších stipendií, finanční podporu studentům organizují jednotlivé fakulty, z nichž některé nabízejí také prospěchová stipendia pro nadané studenty (po prvním roce studia) a další možnosti. Přesná výše je vždy stanovena vnitřními předpisy příslušné fakulty. Přečtěte si více o pravidlech pro poskytování stipendií na UK. Informace o vládních stipendiích pak naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále můžete navštívit také následující webové stránky:Kontakt


Infolinku můžete využít především pro obecné dotazy, pro pomoc při hledání potřebného kontaktu nebo řešení různých situací (např. podmínky přijetí, ubytování, jazykové kurzy).


V případě konkrétnějších dotazů se obraťte přímo na fakultního koordinátora. Další poradenské služby týkající se možností studia na UK nabízí UK Point (v češtině nebo angličtině).


UK Point, Univerzita Karlova

Celetná 13, Praha 1

Kontakt: +420 224 491 850; info@cuni.cz


Otevírací doba

Pondělí

9.00–12.00

12.30–16.30

Úterý

9.00–12.00

12.30–16.30

Středa

9.00–12.00

12.30–16.30

Čtvrtek

9.00–12.00

12.30–16.30

Pátek

9.00–12.00

12.30–16.00


Doporučujeme také kontaktovat následující centra a instituce, kde získáte další informace stran dostupné pomoci:ІНФОРМАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МОЖНА ЗНАЙТИ ТУТ.


Poslední změna: 16. květen 2023 17:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám