Chci studovat na UK / Претендент

Úvod

Univerzita Karlova se aktivně podílí na přípravě konkrétních způsobů podpory ukrajinských a zahraničních studentů studujících na ukrajinských univerzitách. Jednotlivé fakulty UK již zveřejnily své upravené podmínky přijímacího řízení. Najdete je v našem přehledu studijních programů, na které se stále mohou hlásit ukrajinští uchazeči. Ve stejné databázi jsou uvedeny také všechny studijní programy, které jsou na UK k dispozici, takže se můžete lépe zorientovat v celkové nabídce. Kromě toho je také možné zobrazit pouze studijní programy, které jsou stále otevřené pro podávání přihlášek pro všechny uchazeče (tj. včetně uchazečů, kteří nejsou ukrajinskými občany). Pokud se potřebujete zorientovat v široké nabídce programů, využijte náš portál Na Karlovku (v češtině) nebo jeho anglickou verzi Study Charles. Vyhledávač na těchto stránkách vám pomůže najít studijní program třeba podle toho, co vás zajímá. Na webu najdete i přehled všech 17 fakult UK a informace o univerzitním životě. Nezapomeňte se také podívat na obecné informace o tom, jak se přihlásit na UK.


1. Ukrajinští vysokoškolští studenti

Můžete si vybrat jakýkoli program, který je na UK v současné době otevřen a stát se freemoverem. Pro informace o konkrétních možnostech kontaktujte vždy příslušného fakultního koordinátora a domluvte si s ním schůzku, pokud je to možné. Jako freemover jste stále oficiálně zapsán na své domovské univerzitě a váš krátkodobý pobyt na UK je chápán pouze jako mobilita (s datem ukončení v únoru 2023 – konec našeho zimního semestru). Jako freemover byste se měli zúčastnit kurzů českého jazyka a měli byste podat přihlášku k řádnému studiu na UK (buď v češtině, nebo v angličtině).

2. Ukrajinští uchazeči o prezenční studium

V tuto chvíli se ještě stále můžete hlásit coby běžní uchazeči na některé studijní programy začínající v říjnu 2022 (zimní semestr). Pokud je termín pro podání přihlášek do vámi zvoleného studijního programu stále otevřený, můžete se zúčastnit přijímacího řízení. Doporučujeme vám prozkoumat výše uvedenou databázi dostupných studijních programů s přijímacím řízením otevřeným speciálně pro uprchlíky z Ukrajiny (vč. jejich aktuálních podmínek pro přijetí, řádných termínů pro podání přihlášek atd.) a podat přihlášku přímo skrze databázi.


Některé studijní programy mohou požadovat složení zkoušky obecných studijních předpokladů nebo jiného oborově specifického testu. Tyto budou k dispozici v ukrajinštině (ale také v češtině, slovenštině a angličtině) 20. srpna, a to jak online, tak osobně. Více informací naleznete na webových stránkách společnosti SCIO.


Studium v angličtině je na UK většinou placené. Výše poplatků i požadavky závisí na konkrétním studijním programu. Naopak studium v češtině je bezplatné, ale je třeba splnit stejné podmínky pro podání přihlášky a přijetí jako čeští studenti + některé fakulty vyžadují i certifikát z českého jazyka.

3. Zahraniční studenti ukrajinských univerzit

Řádný termín pro podání přihlášek na akademický rok 2022/2023 u většiny našich studijních programů již uplynul. Předpokládáme, že i v příštím roce budou termíny obdobné. Na některé programy je však stále možné podávat přihlášky. Jejich seznam je k dispozici ve výše uvedené databázi nabízených studijních programů.


Lékařství a zubní lékařství

Univerzita Karlova má pět samostatných lékařských fakult. Každá fakulta sídlí v různých budovách na různých místech města a je vybavena vlastním zdravotnickým zařízením. Všechny lékařské fakulty nabízí šestileté studijní programy všeobecného lékařství, které vedou k získání magisterského titulu MUDr. Tyto studijní programy jsou vyučovány v českém i anglickém jazyce.


Tři z našich fakult (1. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni a Lékařská fakulta v Hradci Králové) nabízejí také pětiletý magisterský studijní program zubní lékařství zakončený magisterským titulem MDDr. Uchazeči se mohou rozhodnout také pro studium farmacie na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, která nabízí pětiletý bakalářský studijní program.


Studijní programy všeobecného lékařství, zubního lékařství a farmacie nejsou rozděleny na bakalářský a navazující magisterský stupeň; celý studijní program trvá pět, resp. šest let. Každá fakulta má své vlastní specifické přijímací požadavky a přijímací zkoušky. Přihlásit se můžete na všechny lékařské fakulty, ale na každou fakultu se musíte hlásit zvlášť. Termín pro podání přihlášek na všeobecné i zubní lékařství pro akademický rok 2022/2023 již bohužel uplynul. Na studijní program farmacie je však stále možné podat přihlášku až do 10. září 2022.


Přestup

Řád přijímacího řízení UK nespecifikuje přímo termín "přestup". Nejprve je třeba podat přihlášku jako řádný uchazeč, splnit podmínky pro přijetí a nastoupit do prvního ročníku. Teprve poté je možné požádat o uznání kreditů, které jste již získali za totožné předměty jinde. Jejich uznání však nelze předem zaručit. Doporučujeme tedy, abyste kontaktovali příslušnou fakultu a zkonzultovali své možnosti.


Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace)

K posouzení vašeho předchozího vysokoškolského nebo středoškolského vzdělání (pro účely přijímacího řízení) je třeba předložit doklady (zejm. ověřenou kopii diplomu). V případě, že vám některý z dokladů chybí, postačí čestné prohlášení. Přečtěte si více o nostrifikaci a další užitečné informace. Upozorňujeme, že UK je oprávněna rozhodovat o studijních programech odpovídajícího/podobného obsahu, které jsou na UK nabízeny. V případě dalších dotazů se obraťte přímo na Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání, příp. si rovnou domluvte schůzku.


Rektorát, Univerzita Karlova

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká Republika

Kontakt: nostrifikace@ruk.cuni.cz


Kurzy českého jazyka

Náš Ústav jazykové a odborné přípravy (ÚJOP) v současné době nabízí intenzivní dvousemestrální kurz českého jazyka pro ukrajinské studenty, kteří nedávno dokončili střední školu a chtějí pokračovat ve studiu na univerzitě. Jazykový přípravný kurz bude díky daru The Kellner Family Foundation nabídnut zdarma 75 ukrajinským studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přihlášky je možné podávat do 31. července.


Téměř 300 ukrajinských zájemců bude mít možnost studovat zdarma v dalších kurzech českého jazyka pro Ukrajince, které ÚJOP otevře díky podpoře Nadace J&T. Během letních prázdnin a zimního semestru se mohou zájemci přihlásit do Letní školy pro Ukrajince, základních rychlokurzů a intenzivních i neintenzivních (tj. dopoledních či večerních) kurzů. Doporučujeme vám navštívit webové stránky našeho ústavu, kde najdete podrobnosti o všech kurzech, včetně online přihlášek.


Můžete samozřejmě využít i dalších dostupných možností jazykového vzdělávání dle vlastního výběru - viz např. přehled na oficiálním webu hl. m. Prahy, nebo kontaktovat přímo Integrační centrem Praha atp. (viz kontakt níže).


Finanční pomoc

Cizinci se statusem dočasné ochrany z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině jsou osvobozeni od povinnosti platit poplatek za podání přihlášky ke studiu.


Všichni ukrajinští studenti přijatí na UK v roce 2022, ať už jako freemoveři nebo rovnou uchazeči zapsaní do řádných studijních programů, budou dostávat měsíční stipendium pokrývající jejich základní potřeby (ubytování, strava, jazykové kurzy atd.) až do února 2023, tedy do konce našeho zimního semestru. Tato nabídka zaniká, pokud uchazeč neuspěje u přijímací zkoušky nebo nenastoupí do řádného studijního programu, jakmile bude přijat. UK nabízí svým studentům také bezplatnou psychologickou poradnu v českém i anglickém jazyce.


Co se týče dalších stipendií, finanční podporu studentům organizují jednotlivé fakulty, z nichž některé nabízejí také prospěchová stipendia pro nadané studenty (po prvním roce studia) a další možnosti. Přesná výše je vždy stanovena vnitřními předpisy příslušné fakulty. Přečtěte si více o pravidlech pro poskytování stipendií na UK. Informace o vládních stipendiích pak naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dále můžete navštívit také následující webové stránky:Kontakt


Infolinku můžete využít především pro obecné dotazy, pro pomoc při hledání potřebného kontaktu nebo řešení různých situací (např. podmínky přijetí, ubytování, jazykové kurzy).


V případě konkrétnějších dotazů se obraťte přímo na fakultního koordinátora. Další poradenské služby týkající se možností studia na UK nabízí UK Point (v češtině nebo angličtině).


UK Point, Univerzita Karlova

Celetná 13, Praha 1

Kontakt: +420 224 491 850; info@cuni.cz


Otevírací doba

Pondělí

9.00–12.00

12.30–16.30

Úterý

9.00–12.00

12.30–16.30

Středa

9.00–12.00

12.30–16.30

Čtvrtek

9.00–12.00

12.30–16.30

Pátek

9.00–12.00

12.30–16.00


Doporučujeme také kontaktovat následující centra a instituce, kde získáte další informace stran dostupné pomoci:ІНФОРМАЦІЮ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ МОЖНА ЗНАЙТИ ТУТ.


Poslední změna: 25. červenec 2022 16:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám