4EU+ kontaktní osoby na fakultách

Koordinaci zapojení do aktivit Aliance 4EU+ na fakultách zajišťují fakultní kontaktní osoby. Na většině fakult agendu zaštiťuje zdopovědný proděkan. Administrativní podporu zabezpečuje uvedená kontaktní osoba, v některých připadech se agenda dělí mezi více pracovníků.


1. lékařská fakulta

Zodpovědný proděkan

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.,proděkan pro zahraniční vztahy


Administrativní zajištění

Mgr. Anna Jezberová,

Zahraniční oddělení

anna.jezberova@lf1.cuni.cz

2. lékařská fakulta

Zodpovědná proděkanka

doc. MUDr. Štěpánka Průhová, PhD.,

proděkanka pro doktorské studium a zahraniční záležitosti

stepanka.pruhova@lfmotol.cuni.cz

Administrativní zajištění

Mgr. et Mgr. Gabriela Skorková

oddělení pro vědu a výzkum

gabriela.skorkova@lfmotol.cuni.cz


3. lékařská fakulta

Zodpovědná proděkanka

prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D., Proděkanka pro zahraniční a vnější vztahy

monika.arenbergerova@lf3.cuni.cz

Administrativní zajištění

Mgr. Marika Bendová,

Referát pro zahraniční a vnější vztahy


marika.bendova@lf3.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta

Zodpovědná proděkanka

Olga Navrátilová, Ph.D.,

proděkanka pro zahraniční a ekumenické vztahy

navratilova@etf.cuni.cz

Administrativní zajištění

Mgr. Věra Fritzová, Zahraniční oddělení

intl@etf.cuni.cz

Fakulta humanitních studií

Administrativní zajištění

 

veda@fhs.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Zodpovědná proděkanka

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.,

proděkanka pro zahraniční styky

kasakova@fsv.cuni.cz

Administrativní zajištění: mobility a virtuální kurzy

Mgr. Michaela Rudinská,

Oddělení zahraničních styků

Administrativní zajištění: projekty, minigranty a výzkumné aktivity

Mgr. Tereza Broučková,

Oddělení vědy


brouckova@fsv.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Zodpovědná proděkanka

Ing. Lenka Henebergová,

proděkanka pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti

zahranici@ftvs.cuni.cz

Administrativní zajištění

Natálie Wolfová,

Koordinátor mezinárodní spolupráce

wolfova@ftvs.cuni.cz

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Zodpovědná proděkanka

prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.,

proděkanka pro vnější a mezinárodní vztahy fakulty

Lucie.Novakova@faf.cuni.cz

Administrativní zajištění

Ing. Kateřina Duspivová,

Oddělení vnějších a mezinárodních vztahů

duspivok@faf.cuni.cz

Filozofická fakulta

Zodpovědný proděkan

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.,

proděkan pro zahraničí

prodekan_zahranici@ff.cuni.cz

Administrativní zajištění

Mgr. Marie Hanková,

Zahraniční oddělení

marie.hankova@ff.cuni.cz

Husitská teologická fakulta

Zodpovědný proděkan

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, dr.h.c

proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

jan.lasek@htf.cuni.cz

Administrativní zajištění

Mgr. Viktorie Slováková

Oddělení vědy, doktorského studia a zahraničních styků

viktorie.slovakova@htf.cuni.cz

Katolická teologická fakulta

Zodpovědná proděkanka

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D

proděkanka pro zahraniční vztahy

relations@ktf.cuni.cz

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Zodpovědný proděkan

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.,

proděkan pro zahraniční styky a vnější vztahy


jiri.petera@fnhk.cz

Administrativní zajištění

Ing. Eva Macourková,

Grantové a zahraniční oddělení

macourkovae@lfhk.cuni.cz

Lékařská fakulta v Plzni

Zodpovědný proděkan

prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.,

proděkan pro zahraniční styky

filipovsky@fnplzen.cz

Administrativní zajištění

Jitka Horáková,

Projektové a investiční oddělení

jitka.horakova@lfp.cuni.cz

Matematicko-fyzikální fakulta

Zodpovědný proděkan

prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.,

proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky

zdenek.dolezal@mff.cuni.cz

Administrativní zajištění - vědecká spolupráce

Ing. Petr Bažant, CSc., MBA,

Oddělení podpory grantů a projektů

petr.bazant@matfyz.cuni.cz

Administrativní zajištění - kurzy a studentské záležitosti

Bc. Magdaléna Kokešová,

Studijní oddělení

kokesova@karlov.mff.cuni.cz

Pedagogická fakulta

Zodpovědná proděkanka

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.,

proděkanka pro zahraniční vztahy


Miroslava.Cernochova@pedf.cuni.cz

Administrativní zajištění: studijní mobility, virtuální kurzy, 4EU+ Visiting Professorships

PhDr. Iva Beránková,

Oddělení pro zahraniční vztahy

Administrativní zajištění: minigranty, SEED4EU+, vědecká spolupráce

Mgr. Ivana Metelková,

Oddělení pro vědeckou činnost

ivana.metelkova@pedf.cuni.cz

Přírodovědecká fakulta

Zodpovědný proděkan

RNDr. Aleš Soukup, Ph.D.,

proděkan pro rozvoj fakulty, zahraniční agendu, operační program

ales.soukup@natur.cuni.cz

Administrativní zajištění

Mgr. Kateřina Lapiszová,

Zahraniční oddělení

Právnická fakulta

Zodpovědný pracovník


JUDr. Michal Říha


rihamich@prf.cuni.cz


Administrativní zajištění -

vědecká spolupráce

Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D.,

Oddělení pro vědu, výzkum a edici

srejberj@prf.cuni.cz

Administrativní zajištění - zahraniční záležitosti

Bc. Gabriela Vernerová,

Zahraniční oddělení

gabriela.vernerova@prf.cuni.cz
Poslední změna: 28. březen 2024 15:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Evropské centrum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám