Šetření potřeb pečujících osob na UK

Zapojte se do celouniverzitního šetření potřeb pečujících osob!

Ať už máte pečovatelské závazky, nebo ne, chtěli bychom vás požádat o vyplnění dotazníku, díky kterému získá vedení Univerzity Karlovy zpětnou vazbu o tom, jak se zde pracuje a studuje osobám pečujícím o děti, seniora či jiného závislého člena domácnosti. Zajímá nás i názor nepečujících, jak vnímají klima na svém pracovišti či fakultě, proto prosím věnujte dotazníku pozornost, i když se vás situace péče v rodině (třeba zatím) netýká.


Výsledky výzkumu budou využity k tvorbě nového Plánu rovných příležitostí pro období 2025-2027, kde se budeme na téma slaďování zaměřovat. Vyplněním dotazníku tak můžete ovlivnit směřování UK v této oblasti.


Délka vyplňování se odvíjí od vaší situace v oblasti pečování, pohybuje se od 10 do 30 minut. Jsme si vědomi toho, že jde o velkou část vašeho času, nicméně věříme, že smysluplnost zpětné vazby v této oblasti vás přesvědčí, abyste šetření svůj cenný čas věnovali.


Dotazník je zcela anonymní a dobrovolný, realizaci výzkumu včetně zpracování dat pro UK zajišťuje Sociologický ústav Akademie věd ČR.


Někteří z vás obdrželi výzvu k vyplnění dotazníku emailem. Pokud se tak nestalo, můžete se do studie zapojit dobrovolně na následujících odkazech.


Vstup do dotazníku pro STUDUJÍCÍ


Vstup do dotazníku pro ZAMĚSTNANÉV případě jakýchkoli dotazů se obracejte na koordinátorku agendy rovných příležitostí Ivetu Bayerovou: .


Velice děkujeme za váš čas a zpětnou vazbu, velmi si toho vážíme!


Poslední změna: 7. květen 2024 11:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám