Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2005/06

Poplatky spojené se studiem


platné pro ak. rok 2005/06


za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok (za rok)

za další studijní program

(za rok)

za přijímací řízení 2006/07

(v Čj – v Kč/Aj)

za studium v anglickém jazyce (za ak.rok)

KTF


18.000,- Kč


1.000,- Kč

500,- Kč/400,- Kč

- v elektronické podobě


20.000,- USD

ETF


16.800,- Kč


1.200,- Kč


500,- Kč

10.000,- USD prezenční studium

6.000,- USD kombinované studium

HTF

16.800,- Kč

2.000,- Kč

500,- Kč

-

PF

18.906,- Kč

2.760,- Kč

550,- Kč

-

1. LF

46.080,- Kč Všeob.lék, Stom.

49.740,- Kč Zubní lékařství

39.780,- Kč Spec.ve zdrav.

28.020,- Kč Ošetřovatelství2.700,- Kč


550,- Kč/50,- USD


11.500,- USD

Všeobecné lékařství,

Zubní lékařství

2. LF

43.800,- Kč Všeob. lékařství

36.000,- Kč Spec.ve zdrav.

27.600,- Kč Ošetřovatelství


2.750,- Kč

550,- Kč/1.000,- Kč


290.000,- Kč

3. LF

44.000,- Kč Všeob. lékařství

36.000,- Kč Spec.ve zdrav.

28.000,- Kč Ošetřovatelství


2.700,- Kč

550,- Kč/35,- EUR


290.000,- Kč

LF P

44.000,- Kč Mgr.

28.000,- Kč Bc.


1.400,- Kč

500,- Kč/400,- Kč

- v elektronické podobě


8.500,- EUR

LF HK

44.000,- Kč Mgr.

28.000,- Kč Bc.
2.700,- Kč

550,- Kč za každý stud.směr

450,- Kč - v elektronické podobě / 50,- EUR8.900,- EUR – Mgr.

FaF

36.000,- Kč

2.700,- Kč

550,- Kč

6.800,- EUR –Mgr.

5.200,- EUR – Dr.

FF

21.600,- Kč Anglistika a am., Čeština v kom.nes., Filologie, Překladat.a tlum., Učitel.pro SŠ

18.900,- Kč ostatní studijní p.

1.800,- Kč


1.575,- Kč

500,- Kč/450,- Kč

- v elektronické podobě


10.000,- USD

PřF


28.044,- Kč


1.300,- Kč


550,- Kč

5.900,- EUR – Bc.

6.900,- EUR –Mgr.

1.000-7.000 EUR Dr.

MFF

39.600,- Kč Fyzika

32.400,- Kč Matematika

24.000,- Kč Informatika

18.000,- Kč Učitelství


1.200,- Kč


500,- Kč

8.000,- USD -

Bc., Mgr.

5.000,- USD - Dr.

PedF

18.000,- Kč

2.500,- Kč

550,- Kč

4.000,- EUR

FSV


18.000,- Kč


1.000,- Kč


500,- Kč

5.600,- EUR

600,- EUR po splnění stud.povinností

FTVS

27.960,- Kč TVaS, Rehabil.

21.480,- Kč Učitelství


2.700,- Kč


550,- Kč

5.300,-EUR Bc.,Mgr.

5.300 EURresp.2.650EUR

při opakování ročníku

5.500,- EUR – Dr.

FHS

18.000,- Kč

1.450,- Kč

500,- Kč/300,- Kč

- v elektronické podobě

-Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám