Cena Františka Vencovského

Vysoká škola finanční a správní pořádá soutěž pro mladé výzkumníky do 35 let spojenou s udílením Ceny prof. Františka Vencovského.

Cena je určena mladým výzkumným pracovníkům do 35 let, kteří jsou občany ČR nebo zde mají trvalý pobyt. Cena se uděluje za vědecké práce, které ještě nebyly knižně či časopisecky publikované (rozsah práce max. 20 stran) zpracované na téma pro daný ročník vyhlášené. Návrh na udělení ceny podává sám kandidát a dává na vědomí oddělení vědy. Soutěž je vyhlašována každé dva roky a cena je spojena s finanční odměnou.


Více informací o vyhlášení soutěže naleznete na adrese: www.vsfs.cz/cena


Termín podání přihlášky

30. 9. 2019


Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta

Uděleno za

2019

Mgr. Dominika Ehrenbergerová,

PhDr. Simona Malovaná, Ph.D.FSV

"Effect of Higher Capital Requirements on Bank Lending: The Capital Surplus Matters"


Mgr. Jakub Grossmann, M.A.


CERGE-EI

"The Effect of Miminum Wage Increases in the Czech Republic"


2015

Mgr. Volha Audzei, M.A.

CERGE-EI

„Information Acquisition and Excessive Risk: Impact of Policy Rate and Market Volatility“ („Získávání informací a nadměrné riziko: role úrokových sazeb a volatility na trzích“)

PhDr. Jakub Matějů, M.A.

CERGE-EI

„How Does Expansive Monetary Policy Induce the Build-up of Asset Price Bubbles and Amplify the Credit Cycle“ („Jak může uvolněná měnová politika přispět k růstu bublin v cenách aktiv a prohloubit úvěrový cyklus“)

2013

Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.

IES FSV

„Job Market Polarization and Employment Protection in Europe”

PhDr. Jan Zápal, Ph.D.

CERGE-EI

„Consumption Tax Incidence: Evidence from the Natural Experiment in the Czech Republic”

Ing. Tomáš Klinger

IES FSV

„Systemic risk and sovereign crises. Modelling interconnections in the financial system”
Poslední změna: 1. srpen 2023 11:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám