Cena Wernera von Siemense


Cena Wernera von Siemense se koná ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice.


Cílem udělování Ceny Wernera von Siemense je, kromě motivování mladých talentů a upevňování pozitivního vztahu jejich i širší veřejnosti k vědě, především snaha dostat poznatky co nejrychleji do praxe. Vítězné absolventské práce, a ostatně nejen ty, jsou tradičně na velmi vysoké úrovni a často bývají součástí širší badatelské činnosti. Druhá rovina ceny spočívá v oceňování pedagogů. To přispívá ke zvýšení celkové prestiže učitelského povolání a snaze poukázat na mnohdy velmi dobrou spolupráci mezi univerzitami a akademiky samotnými.


Finanční odměna není jediná, kterou vítězové této soutěže získávají. Kromě symbolu prestiže, který z titulu vítěze plyne, a cenných kontaktů z řad akademické obce, získávají také unikátní pamětní medaili. Medaile je výtvorem akademického sochaře Zděňka Kolářského a vznikla k příležitosti 110. výročí úmrtí zakladatele firmy – Wernera von Siemense (1816–1892). Medaile v sobě snoubí inovativnost a preciznost práce, čímž odkazuje na samotného zakladatele společnosti Siemens. Právě odkaz zakladatele, který se nebál jít proti proudu, nedal se odradit, ale zároveň dbal na technologickou preciznost a inovativní výzkum, prostupuje vizí a duchem celé soutěže.


Cena se uděluje v těchto kategoriích:


  • Nejlepší pedagogický pracovník

  • Ocenění za překonání překážek

  • Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

  • Nejlepší diplomová práce

  • Nejlepší disertační práce


Do první kategorie navrhuje účastníky rektor nebo prorektor univerzity, do dalších kategorií se autoři prací přihlašují sami.

Termín dodání návrhů na RUK

12. listopadu 2021

Termín dodání na Siemens

30. listopadu 2021


Více informací na stránkách ocenění.Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta

Uděleno za

2020

Mgr. Lukáš Petera

PřF

1. místo za Nejlepší diplomovou práci

RNDr. Markéta Bocková, Ph.D.

MFF

1. místo za Nejlepší disertační práci

Mgr. et Mgr. Libor Šmejkal, Ph.D.

MFF a AV ČR

2. místo za Nejlepší disertační práci

MUDr. Václav Koucký, Ph.D.

2. LF

3. místo za Nejlepší disertační práci

RNDr. Markéta Bocková, Ph.D.

MFF

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

2018

RNDr. Vít Saidl


MFF

nejlepší disertační práce

Mgr. Martina Doubková

PřF a a Fyziologický ústav AV ČR


nejlepší diplomová práce

doc. MUDr. Zbyněk Tonar, Ph.D.


LFP

nejlepší pedagogický pracovník

2017

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Michal Mazur, Ph.D.

Maksym Opanasenko, Ph.D.

PřF

nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

2016

RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D., prof. Ing. Jan Franc, DrSc.

MFF

3. místo Nejlepší disertační práce

2015

Ing. Pavel Kielkowski, Ph.D., prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.

PřF

1. místo Nejlepší disertační práce

Mgr. Adéla Čmoková, Mgr. Vít Hubka

PřF

3. místo Nejlepší diplomová práce

Ing. Martin Kopeček, MEng

LFHK

Zvláštní ocenění – Za překonání překážek při studiu

2014

MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.

LF1

cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

2013

doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

PřF

cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Mgr. Šárka Gregorová, doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.

MFF

3. místo Nejlepší diplomová práce

2012

Prof. RNDr.Vladimír Matolín, DrSc.

RNDr. Ing. Tomáš Skála, Ph.D.

Mgr. Michal Václavů

Mgr. Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Mgr. Roman Fiala

MFF

čestná uznání za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Doc. MUDr. František Véle, CSc.

FTVS

cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.

PřF

čestné uznání pro nejlepšího pedagogického pracovníka

2011

Mgr. Jan Zeman

LF1

Ceny za nejlepší diplomové prácePoslední změna: 31. srpen 2021 11:15 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám