Ceny MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje ve vědě, výzkumu a inovacích:


Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


Uděluje se od roku 1991, v současné podobě od roku 2009, za konkrétní mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterých bylo dosaženo za posledních pět let na základě podpory poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Cenu Milady Paulové


Uděluje se od roku 2009 ženě-vědkyni za celoživotní přínos vědě a mimořádný přínos rozvoji oboru. Cena je každý rok udělována v jiné výzkumné oblasti (ekologie, ekonomie, chemie, fyzika atd.). Cena se uděluje ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda při Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i.


Cenu Františka Běhounka


Cena se uděluje od roku 2012. Určena je vědci nebo vědkyni, kteří se svým objevem, publikací nebo jiným obdobným způsobem významně zasadili o propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v evropském kontextu.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám