L´Oréal Pro ženy ve vědě

SVĚT POTŘEBUJE VĚDU, VĚDA POTŘEBUJE ŽENY


Mezinárodní projekt L’Oréal For Women In Science vznikl v roce 1998 na základě spolupráce organizace UNESCO a společnosti L’Oréal s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. V České republice jsou udělena finanční ocenění dvěma nadějným vědkyním ve věkových kategoriích do 35 let a od 36 do 45 let, které na základě předložených vědeckých projektů vybere odborná porota. Na mezinárodní úrovni je pak vybraným mladým vědkyním, jejichž projekt přijala uznávaná vědecká instituce mimo jejich domovskou zemi, rozděleno dalších 15 mezinárodních ocenění. UNESCO a L’Oréal každoročně vyznamenává i pět významných badatelek, které se za svou kariéru staly vzorem pro následující generaci.


Hlásit se mohou české vědkyně, z nichž porota vybere dvě vítězky, které odmění oceněním ve výši 250 000 Kč.


Informace o tom jak se zapojit najdete na stránkách prozenyvevede.cz


Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta

2018

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

2. LF UK

Ocenění získala za projekt Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění.

2016

RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.

PřF UK

Ocenění získala za molekulární pohled na způsob určení pohlaví u varana komodského.

2015

RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.

MFF

Zabývá se výzkumem nových metod zápisu informace v magnetických materiálech.

2014

Mgr. Zuzana Starostová

PřF UK

Věnuje se výzkumu zaměřenému na studium energetických nákladů regenerace tkání, konkrétně na příkladu regenerace ocasu u ještěrů.

2013

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

FaF HK

Zabývá se lékovými transportéry – proteiny v buněčných membránách, které chrání naše tkáně před případným toxickým účinkem.

2013

MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

2.LF

Pracuje na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole. Její soutěžní projekt zkoumá defekty imunity:

RNDr. Karolína Pecková Ph.D.

PřF

Působí na katedře analytické chemie PřF UK a získala stipendium za projekt, který je zaměřen na využití elektrochemických metod pro charakterizaci a aplikace supramolekulárních systémů na bázi žlučových kyselin.

2011

Ing. Markéta Tesařová Ph.D.

1.LF

Do programu se přihlásila s projektem, který se zabývá charakterizací nového proteinu nezbytného pro správné fungování buněčných organel mitochondrií a dostatečnou produkci energie v buňkách.

2010

RNDr. Marie Kalbáčová, Ph.D.

1.LF

z Ústavu dědičných metabolických poruch - Cell interactions with nano-materials – New perspectives for implant medicine and bioelectronics

2008

Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

1.LF

z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN s prací New methods of molecular biology and clinical chemistry togerhet with futher clinical observation of the studied cohort

Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

PřF

z Katedry organické a jaderné chemie PřF UK s prací Bond-forming reaction of dications: A new route to large hydrocarbons in Titan's ionosphere?Poslední změna: 5. červen 2018 16:16 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám