L´Oréal Pro ženy ve vědě

SVĚT POTŘEBUJE VĚDU, VĚDA POTŘEBUJE ŽENY


Mezinárodní projekt L’Oréal For Women In Science vznikl v roce 1998 na základě spolupráce organizace UNESCO a společnosti L’Oréal s cílem podpořit ženy působící na poli vědy a ocenit jejich úsilí. V České republice jsou udělena finanční ocenění dvěma nadějným vědkyním ve věkových kategoriích do 35 let a od 36 do 45 let, které na základě předložených vědeckých projektů vybere odborná porota. Na mezinárodní úrovni je pak vybraným mladým vědkyním, jejichž projekt přijala uznávaná vědecká instituce mimo jejich domovskou zemi, rozděleno dalších 15 mezinárodních ocenění. UNESCO a L’Oréal každoročně vyznamenává i pět významných badatelek, které se za svou kariéru staly vzorem pro následující generaci.


Hlásit se mohou české vědkyně, z nichž porota vybere dvě vítězky, které odmění oceněním ve výši 250 000 Kč.


Informace o tom jak se zapojit najdete na stránkách prozenyvevede.cz


Přehled oceněných

Ročník

Jméno

Fakulta

2021

doc. MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D.

2. LF

za výzkum dědičné periferní neuropatie

2020

doc. Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D.

MFF

za teoretický objev - jak ochladit látku na teploty miliardkrát nižší než v mezihvězdném prostoru a vytvořit podmínky pro výzkum nové fyziky a jeho využití pro konstrukci a fungování budoucích kvantových počítačů


2018

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D.

2. LF UK

Ocenění získala za projekt Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění.

2016

RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.

PřF UK

Ocenění získala za molekulární pohled na způsob určení pohlaví u varana komodského.

2015

RNDr. Eva Schmoranzerová, Ph.D.

MFF

Zabývá se výzkumem nových metod zápisu informace v magnetických materiálech.

2014

Mgr. Zuzana Starostová

PřF UK

Věnuje se výzkumu zaměřenému na studium energetických nákladů regenerace tkání, konkrétně na příkladu regenerace ocasu u ještěrů.

2013

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

FaF HK

Zabývá se lékovými transportéry – proteiny v buněčných membránách, které chrání naše tkáně před případným toxickým účinkem.

2013

MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

2.LF

Pracuje na Klinice dětské hematologie a onkologie v Motole. Její soutěžní projekt zkoumá defekty imunity:

RNDr. Karolína Pecková Ph.D.

PřF

Působí na katedře analytické chemie PřF UK a získala stipendium za projekt, který je zaměřen na využití elektrochemických metod pro charakterizaci a aplikace supramolekulárních systémů na bázi žlučových kyselin.

Poslední změna: 1. srpen 2023 12:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám