Soutěž Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.


Projekt vznikl v roce 2002 z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a Prof. Antonínem Holým s jediným cílem – vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž, kterou v tak hojné míře věnujeme třeba sportovcům či umělcům. Česká hlava však není jen nejvyšší vědecké ocenění, ale řada vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy, výzkumu a vzdělávání u široké veřejnosti, ale i pomoc při utváření vhodných podmínek pro efektivní propojení výzkumu s výrobní praxí a nastavení takových podmínek, které tuto synergii umožní a podpoří.


Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.


Nominace do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava podává rektor univerzity.

Termín podávání návrhů na RUK

19. června 2020


Do ostatních kategorií nominují fakulty/součásti UK svého kandidáta na adresu zadavatele samostatně, a to v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz.

Termín podávání návrhů

17. července 2020


V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

1) Národní cena vlády Česká hlava

2) Cena Invence

3) Cena Industrie

4) Cena Doctorandus za technické vědy

5) Cena Doctorandus za přírodní vědy


Více o jednotlivých kategoriích soutěže Česká hlava viz: Statut soutěže Česká hlava


Podmínky pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje na inovací nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, vývoje a inovací stanovené usnesením vlády jsou uvedeny na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace.


Poslední změna: 17. prosinec 2020 14:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám