Národní cena vlády Česká hlava

Národní cena vlády Česká hlava vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O nositeli ceny rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Oceněný musí být státním občanem České republiky. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je udělováno buď vládou jako Národní cena vlády Česká hlava formou finančního ocenění ve výši 1 000 000,- Kč, anebo poskytovatelem formou finančního nebo věcného ocenění ve výši (hodnotě) až 500 000,- Kč.


Návrh na udělení ocenění Národní ceny vlády obsahuje:


a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) životopis,

e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,

f) popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,

g) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

h) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.


Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2023

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

3. LF

celoživotní přínos na mezinárodní úrovni v oblasti kardiologie

2022

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

PřF

zakladatel moderní invazivní ekologie

2019

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

FF

příspěvek k poznání starověkého Egypta

2015

Prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., dr. h. c., MBE

FF

za jeho celoživotní přínos v oblasti anglistiky

2013

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Dr.h.c. mult.

Centrum medievistických studií

za celoživotní dílo a celoživotní občanské a vědecké postoje, které zastává.Historika Šmahela vybrala rada pro jeho vědecké výsledky v Česku i v zahraničí. Je respektovaným badatelem v řadě historických disciplín, které se zabývají obecnými a českými dějinami pozdního středověku.

2012

prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.

LF1

za úspěchy v boji proti rakovině, protože v 70. letech jako první zavedl v Česku chemoterapii.

2011

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

LF3

za svůj mimořádný přínos k rozvoji léčby akutního infarktu myokardu metodou tzv. koronární angioplastiky.

2009

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

LF2

za celoživotní dílo a výzkum v oboru dětské onkologie


Poslední změna: 26. únor 2024 13:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám