Cena Invence

Cena Invence se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.Laureátem Ceny společnosti Kapsch může být fyzická osoba se stítní příslušností ČR. Laureát získá finanční odměnu ve výši 250 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.


Přihláška do soutěže musí obsahovat:


a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) stručný životopis,

e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,

f) popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,

g) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

h) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.


Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2019

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

PřF

za definování nové kategorie protinádorových léčiv - takzvaných migrastik

2015

RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.

PřF

za práci na poznání mechanismů přežití, životních cyklů i podmínek růstu řas, které je zásadní pro pochopení fungování polárních ekosystémů i vzhledem ke stále aktuálnější hrozbě změny klimatu


Poslední změna: 25. listopad 2019 08:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám