Cena Doctorandus za přírodní vědy

Cena Doctorandus za přírodní vědy se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorandského studia, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně. Laureátem Ceny Doctorandus za přírodní vědy může být pouze občan ČR, který byl v období nejvýše 18 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorandského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončil. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.


Přihláška do soutěže musí obsahovat:


a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,

e) popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,

f) doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.


Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2012

Anna Fučíková

MFF

Laureátka se věnuje dlouhodobě výzkumu nanočástic. V této rychle se rozvíjející oblasti se zaměřila na studium nejrůznějších vlastností několika typů nanočástic, hlavně se věnovala studiu křemíkových nanokrystalů. U nich objevila, že jsou ve srovnání s některými jinými nanočásticemi např. nanodiamanty, zcela netoxické a po čase se samy v organizmu rozkládají.

2011

MUDr. Jan Petrášek, Ph.D.

LF1

Ocenění získal za úlohu \"TOLL-LIKE receptorů v patogenezi jaterních onemocnění\". Práce se zaměřuje na úlohu imunitního systému u nejčastějších jaterních onemocnění: alkoholické nemoci jater, nealkoholického ztukovatění jater a imunitně zprostředkovaných zánětů jater.

2009

MUDr. et MDDr. Jiří Šedý

LF2

za dosažené výsledky při studiu terapeutických možností u poranění míchy

2008

Mgr. Alena Čížková

LF1

Alena Čížková odhalila podstatu závažného onemocnění – poruchy tzv. mitochondriální ATP syntézy.


Poslední změna: 13. květen 2020 09:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám