Doctorandus za přírodní vědy, cena společnosti VEOLIA

Cena Doctorandus za přírodní vědy, cena společnosti VEOLIA se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorandského studia, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně. Laureátem Ceny Doctorandus za přírodní vědy může být pouze občan ČR, který byl v období nejvýše 18 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorandského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončil. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.


Přihláška do soutěže musí obsahovat:


a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,

e) popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,

f) doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.


Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2012

Anna Fučíková

MFF

Laureátka se věnuje dlouhodobě výzkumu nanočástic. V této rychle se rozvíjející oblasti se zaměřila na studium nejrůznějších vlastností několika typů nanočástic, hlavně se věnovala studiu křemíkových nanokrystalů. U nich objevila, že jsou ve srovnání s některými jinými nanočásticemi např. nanodiamanty, zcela netoxické a po čase se samy v organizmu rozkládají.

2011

MUDr. Jan Petrášek, Ph.D.

LF1

Ocenění získal za úlohu \"TOLL-LIKE receptorů v patogenezi jaterních onemocnění\". Práce se zaměřuje na úlohu imunitního systému u nejčastějších jaterních onemocnění: alkoholické nemoci jater, nealkoholického ztukovatění jater a imunitně zprostředkovaných zánětů jater.

2009

MUDr. et MDDr. Jiří Šedý

LF2

za dosažené výsledky při studiu terapeutických možností u poranění míchy

2008

Mgr. Alena Čížková

LF1

Alena Čížková odhalila podstatu závažného onemocnění – poruchy tzv. mitochondriální ATP syntézy.


Poslední změna: 12. duben 2019 12:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám