Lucembursko

Université du Luxembourg


www.uni.lu


Meziuniverzitní dohoda s Université du Luxembourg nebyla obnovena, studentské výměny neprobíhají.


Participující fakulty: FF, FSV, MFF, PedF, PF


Výměnní studenti UK nehradí školné. Dohoda se týká pouze následujících oborů: Archivnictví a pomocné vědy historické, Germanistika, České dějiny, Psychologie (FF); Dějiny, Evropská studia (FSV); Informatika (MFF); Informační a komunikační technologie (PedF) a Právo a právní vědy (PF). Bc kurzy jsou uvedeny na stránkách Bc courses, Mgr kurzy na stránkách Master courses. Výuka probíhá ve francouzštině, angličtině nebo němčině, takže je třeba si předem ověřit vyučovací jazyk vybraných kurzů. V životopisu uveďte úroveň znalosti všech tří jazyků.


Podrobnější informace pro výměnné studenty obsahují následující dokumenty:


incoming exchange

institutional form

incoming brochure


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení na LS 2021/2022 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 8. dubna - 10. května 2021.


Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ je:

Na zimní semestr: 30. listopadu 2020

Na letní semestr: 31. května 2021PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ (v angličtině):


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis vyučujícího z katedry

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti (v závislosti na jazyce výuky) min. na úrovni B2

  • potvrzený výpis studijních výsledků a celkový studijní průměr, obojí za celé studium na VŠ (v češtině)


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na webových stránkách partnerské instituce. Vybraní kandidáti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská instituce zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Bližší informace získají studenti na Odboru pro zahraniční vztahy rektorátu nebo na webových stránkách zahraničních partnerských univerzit.

Referent: Mgr. Jitka Černá, E -mail:


Poslední změna: 30. březen 2023 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám