Hodnocení studia studenty

Hodnocení výuky studenty je jedním z důležitých nástrojů pro sledování a utváření kvality studia. Pravidla, cíle a způsoby hodnocení výuky studenty (dále jen HVS) jsou na Univerzitě Karlově stanoveny Řádem pro hodnocení výuky studenty Univerzity Karlovy.


Řád HVS v čl. 3 odst. 1 bodu a) stanovuje fakultám povinnost provádět HVS formou všeobecně přístupné ankety pro všechny studentky a studenty, kteří se v bakalářském a magisterském studiu zúčastnili výuky. Jednotlivé fakultní ankety probíhají elektronicky či písemně, přičemž jejich organizaci a formu si stanovuje sama fakulta podle svých akademických a organizačních potřeb.


Studijní odbor RUK v minulých letech vytvořil informační a diskuzní platformu pro organizátory různých typů hodnocení výuky na fakultách UK. V roce 2013 vznikla speciální pracovní skupina složená z metodických odborníků i fakultních organizátorů HVS, která připravila důležitý manuál Metodický rámec hodnocení výuky studenty UK v Praze v bakalářském a magisterském studiu, který popisuje základní oblasti HVS (odpovědnost, organizace, metodika, zpracování výsledků a zpětná vazba aj.) a zároveň poskytuje metodická doporučení, jak v konkrétních fázích organizace HVS postupovat.


Tento manuál může posloužit jak organizátorům HVS a odpovědným orgánům na fakultách UK jakožto inspirace či návod, tak i samotným studentům a pedagogům k pochopení smyslu a významu HVS nejen pro kvalitu studia. Hodnocení výuky studenty prostřednictvím různých anket či dotazníků sice nemůže nahradit skutečný dialog mezi studenty a pedagogy, může být však jednou z důležitých forem komunikace v rámci akademické obce.


Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám