Stipendia

Univerzita Karlova poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Ta mohou mít různé podoby a jsou používána v různých situacích – kupříkladu jako sociální dávka, je-li student v obtížné situaci či třeba jako hmotná pochvala za mimořádně kvalitní výsledky v nejrůznějších činnostech spjatých se studiem. Podle druhu jsou stipendia buď jednorázová nebo se pravidelně opakují.


Podle ustanovení § 91 zákona o vysokých školách přiznává stipendia vysoká škola nebo fakulta podle stipendijního řádu. Podle ustanovení § 17 odstavce 1 písmene h) téhož zákona je vnitřním předpisem veřejné vysoké školy stipendijní řád. Ten byl v případě UK schválen Akademickým senátem 22. ledna 1999 a nabyl platnosti 26. dubna téhož roku.


Stipendijní řád upravuje poskytování stipendií studentům i řízení v prvním stupni a odvolací řízení ve věci přiznání stipendia. Také obsahuje úpravu stipendia za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium, doktorandské stipendium, stipendium na podporu studia cizinců, stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium. Podrobnější úpravu pravidel a podmínek pro přiznání stipendií obsahují vnitřní předpisy jednotlivých fakult, obvykle nazývané Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě, případně opatření děkana.
Základní druhy stipendií poskytovaných na UK jsou:

Poslední změna: 22. leden 2018 00:04 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám