Stipendium za vynikající studijní výsledky

Kvalitní práce si zaslouží být podporována, a proto Univerzita Karlova v souladu se svým Stipendijním řádem přiznává svým nejlepším studentům stipendia podle pravidel, která můžeme shrnout takto:


1. Stipendium za vynikající studijní výsledky je studentům přiznáváno zpětně, tedy za předcházející úsek studia (ročník nebo semestr).


Studentům v prvním úseku studia v navazujícím magisterském studijním programu může být stipendium za vynikající studijní výsledky v předchozím studiu v bakalářském studijním programu přiznáváno, stanoví-li tak „Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě„ (dále jen „vnitřní předpis fakulty“).


Stipendium za vynikající studijní výsledky nemůže být přiznáno studentům doktorských studijních programů.


2. Konkrétní podmínky pro přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky stanoví vnitřní předpis fakulty. Základem je stanovení prospěchového průměru nebo prospěchového váženého průměru anebo jiného obdobného ukazatele ze zkoušek a dalších klasifikovaných studijních povinností za předcházející úsek studia. Stipendium je přiznáváno určitému počtu studentů, nejméně však deseti procentům studentů dané fakulty, daného studijního programu nebo daného úseku studia anebo daného studijního programu a daného úseku studia.


3. Konkrétní výši, nebo rozmezí částky stipendia za vynikající studijní výsledky na fakultě v daném akademickém roce stanovuje děkan příslušné fakulty a to v rozmezí stanoveném Stipendijním řádem UK, kterým je 10.000 až 50.000 Kč.


4. Stipendium za vynikající studijní výsledky nelze studentovi přiznat ani vyplácet pokud

  • skutečná doba studia přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok nebo

  • pokud student studium ukončil řádně absolvováním, nebo děkan rozhodl na základě žádosti studenta o přerušení studia.
Poslední změna: 29. listopad 2019 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám