Cena Františka Běhounka

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k zasílání nominací na Cenu Františka Běhounka. Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují tyto podmínky:


  • působí nebo působili v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,

  • vystudovali na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce), a

  • během posledních pěti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovací přispěli k propagaci a popularizaci svého vědního oboru a k šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru.


Cena je spojena s finanční odměnou 250.000,- Kč.Termín předkládání návrhů na MŠMT:

31. července 2023


Podmínky udělení Ceny Františka Běhounka:

Přijaté mohou být pouze návrhy podané oprávněným navrhovatelem, podepsané, s uvedením kontaktních údajů navrhovatele, obsahující uvedení jména navrhovaného kandidáta a jeho kontaktních údajů, řádně odůvodněné a opatřené odkazy na zahraniční vědecké prameny, v nichž je práce kandidáta zmiňována a hodnocena.


Návrhy vhodných kandidátů se zasílají na adresu MŠMT.


Více informací naleznete na stránkách MŠMT.Poslední změna: 31. červenec 2023 15:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám