Cena Milady Paulové

Cenu Milady Paulové ustavilo v roce 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a každoročně ji ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., udílí významné české badatelce za celoživotní přínos vybranému vědeckému oboru. Ocenění nese jméno české historičky Milady Paulové, první ženy, která získala právo přednášet na univerzitě a později se stala také první profesorkou na našem území. Smyslem Ceny Milady Paulové je veřejně a také formou finančního daru ocenit a zviditelnit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně a studující, které vědeckou dráhu zvažují. Cena je udílena za přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou.


Cena je každoročně udělována v jiné vědní oblasti a je spojena s udělením finanční odměny ve výši 250 000 Kč.Návrh se předkládá podáním tzv. nominačního dopisu v elektronické formě na e-mailovou adresu cena@soc.cas.cz.


Více o podmínkách soutěže na stránkách MŠMT.


Interní termín na RUK

28. 6. 2023

Termín předkládání návrhů na MŠMT

31. 7. 2023


Přehled oceněných za UK


Za rok

Jméno

Fakulta

Téma ročníku

2018

prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.

PedF

vzdělávání a výchova

2017

prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA

2. LF

medicína

2015

RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

MFF

fyzika a astronomie

2012

Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc.

FF

historie


Poslední změna: 31. červenec 2023 15:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám