Cena ministra školství

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vědcům za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000 Kč.


Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.

Termín předkládání návrhů na RUK

6. září 2019

Termín odevzdání návrhů na MŠMT

30. září 2019


Nominace se podává formou kompletně vyplněného formuláře ve dvou exemplářích.

Statut Ceny a formulář pro podání přihlášky je zveřejněn zde


Přehled oceněných za UK


Rok

Jméno

Fakulta/obor

Uděleno za

2018

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

2. LF

za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací


2017

prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

MFF

za mimořádné výsledky v oblasti

základního a aplikovaného výzkumu a v oblasti inovací


2016

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

KTF, KTF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti humanitních věd a za významnou publikaci „Karel IV. Císař a český král - vizionář a zakladatel“

doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.

FSV

za dosažení mimořádných výsledků výzkumu v oblasti společenských věd zaměřené na behaviorální a experimentální ekonomii

2015

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

FF

za mimořádné výsledky výzkumu v anglické historické lingvistice a filologii

prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

LF3

za mimořádné výsledky výzkumu i klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby

2014

prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

LF2

za mimořádné a mezinárodně uznávané výsledky výzkumu a léčby akutní lymfoblastové leukémie

2013

prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

MFF

za mimořádné výsledky v mezinárodním experimentu Daya Bay

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

PřF

za mimořádné výsledky v oborech ekologicky a environmentálně orientované biologie

2012

prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.

PřF

za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti fyziky heterogenních polymerních soustav

2011

Prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

LF1

za mimořádné výsledky výzkumu mitochondriálních onemocnění

2010

prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

LF1

za mimořádné výsledky výzkumu fibroblastů v nádorovém prostředí

zvláštní uznání za významné monografie

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

prof. JUDr, Karel Malý, DrSc., dr. h. c. prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc

prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

PF

za přínos v oblasti současného českého práva a za spolupráci na pětisvazkové monografii „Nové jevy v právu na počátku 21. století“

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.

FF, KTF

za přínos v oblasti historie umění, konkrétně za monografii „Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců“

2008

Prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

LF1

za výzkum - práce „Neurální lišta, její deriváty a jejich diferenciace, kmenové buňky neurální lišty, jejich izolace a aplikace“

2007

Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

FF

za výzkum - dvousvazková publikace Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef, The Papyrus ArchivPoslední změna: 18. červen 2019 08:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám