Další ocenění

Cena Bezpečnostní rady státu

Cenu Bezpečnostní rady státu uděluje Bezpečnostní rada státu kolektivům i jednotlivcům v hlavní a ve studentské kategorii za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.


Více informací na stránkách Vlády ČR


Cena Kateřiny Šmídkové

Cena je udělována na památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit české ekonomky (žijící v ČR, nebo v zahraničí) a zahraniční ekonomky dlouhodobě žijící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj. Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných Kateřinou Šmídkovou.


Více informací na stránkách České společnosti ekonomické


Cena Discovery

Výroční cena udělována společností Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun napoli výzkumu v medicíně a farmacii.

Cena byla založena v zájmu podpory vědy a výzkumu v oblasti medicíny a farmacie. Společnost Novartis chce podpořit a stimulovat odvážné a inovativní počiny, které znamenají přínos pro pacienty v zlepšení jejich životní kvality a rovněž poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Společnost chce podpořit zejména mladou generaci výzkumníků a motivovat je k další práci v České republice.


Více informací na stránkách discoveryaward.eu


Poslední změna: 25. listopad 2019 12:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám