Cena Josefa Hlávky

Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.


Cena je spojena s předáním diplomu a nadačního příspěvku ve výši 25.000,- Kč pro každého nositele.


Návrh na udělení ceny zasílají správní radě rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Termín zaslání návrhů správní radě je do 31. července.


Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30. 5. rektorátu Univerzity Karlovy.


Statut ceny je zveřejněn na adrese: www.hlavkovanadace.cz.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2023

ETF

Mgr. Eliška Vančová

PF

JUDr. Mgr. Filip Horák, Ph.D.

1. LF

MUDr. Petr Skalický, Ph.D.

2. LF

MUDr. Vojtěch Kunc, Ph.D.

3. LF

MUDr.Martina Horáková

LF Plzeň

Mgr. Karolína Šeborová, Ph.D.

LF HK

PharmDr. Barbora Vítovcová, Ph.D.

FaF

PharmDr.Diana Dimunová, Ph.D.

FF

Mgr. Jiří Sirůček

PřF

Bc. Daniela Veronika Uríková (roz. Ciesarová)

MFF

RNDr. Matěj Konečný, Ph.D.

PedF

Mgr. Adéla Hájková

FSV

Mgr. Martina Hrušková

FTVS

Mgr. Andrea Duchoňová

FHS

Mgr. Alexandra Brocková


Ceny předány 16. 11. 2023 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2022

ETF

Mgr. Kateřina Talířová

PF

JUDr. Mgr. Bc et Bc. Josef Vacek

1. LF

Ing. Kateřina Veselá

2. LF

Mgr. Zuzana Paračková, Ph.D.

3. LF

Kateřina Grygarová

FaF

PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.

FF

Bc. Anna Kaznacheeva

PřF

Mgr. Veronika Konečná, Ph.D.

MFF

Ing. Magdaléna Tinková, Ph.D.

PedF

Mgr. Tereza Friesingerová

FSV

Mgr. Mikayel Harutyunyan


Ceny byly předány 16. 11. 2022 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2021

HTF

Bc. Kateřina Rýdlová

PF

JUDr. Bc. Lukáš Hrdlička, Ph.D.

1. LF

MUDr. Michaela Bártů, Ph.D.

2. LF

Mgr. Lenka Hovorková, Ph.D.

3. LF

Kateřina Koudelková

LF Plzeň

MUDr. Jáchym Rosendorf, Ph.D.

LF HK

MUDr. Lucie Macháčková

FaF

PharmDr. Jiří Demuth, Ph.D.

FF

PhDr. Jiří Smrž

PřF

Mgr. Tereza Veselská

MFF

RNDr. Denisa Kubániová

PedF

PhDr. Martina Tóthová

FSV

Bc. Tomáš Pacovský

FTVS

Bc. Giammaria Cattozzo

FHS

Mgr. Tomáš Korbel, Ph.D.


Ceny předány 16. 11. 2021 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2020

HTF

Bc. Magdalena Vytlačilová

1.LF

MDDr. Antonín Tichý

2.LF

MUDr. Barbora Beňová, Ph.D.

3.LF

David Lauer

LF Plzeň

MUDr. Richard Pálek

FaF

PharmDr. Ivona Lhotská, Ph.D.

FF

Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D.

PřF

RNDr. Johana Rotterová

MFF

Mgr. et Mgr. Jindřich Libovický, Ph.D.

PedF

Bc. Anežka Smutná

FSV

PhDr. Karin Hofmeisterová


Ceny uděleny u příležitosti 17.11.2020; z důvodu epidemiologické situace budou diplomy předány při vhodné příležitosti v roce 2021.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2019

PF

Mgr. Lucie Novotná Krtoušová, Ph.D.

1.LF

Mgr. Anežka Tichá, Ph.D.

2.LF

Mgr. Iva Truxová, Ph.D.

3.LF

MUDr. Jan Rambousek

LF Plzeň

MUDr. Michael Michal, Ph.D.

LF HK

MUDr. David Astapenko, Ph.D.

FaF

PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

FF

Mgr. et Mgr. Jakub Sláma

PřF

Mgr. Antonín Macháč, Ph.D.

MFF

Mgr. Adéla Melcrová

PedF

Mgr. et Mgr. Markéta Škutová

FSV

Mgr. Bc. Jakub Tesař, Ph.D.

FHS

Mgr. Zuzana Vojteková


Ceny předány 16.11.2019 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2017

PF

JUDr. Martin Hobza, Ph.D.

FF

Mgr. Jiří Honzl

PedF

Mgr. Jakub Pivarč

FSV

Bc. Aleš Karmazin, M.Sc. et M.Sc.

1.LF

MUDr. Jana Mattová, Ph.D.

2.LF

MUDr. Michaela Kotrová, Ph.D.

3.LF

MUDr. Karel Kieslich

LF Plzeň

Mgr. Tereza Kubíková

FaF

PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.

PřF

Mgr. Vít Hubka

MFF

RNDr. Martin Balko, Ph.D.


Ceny předány na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic 16.11.2017.


Cena Josefa Hlávky pro rok 2016

PF

Mgr. Ondřej Čech

FF

Mgr. Jiří Milička, Ph.D.

PedF

Mgr. Kateřina Pelcová

FSV

PhDr. Jana Votápková

1.LF

Ing. Kateřina Váňová, Ph.D.

2.LF

Mgr. Ivana Heřmanová, Ph.D.

3.LF

Jakub Polách

LF Plzeň

Anna Králíčková

FaF

PharmDr. Michal Říha, Ph.D.

PřF

Mgr. Michal Mazur

FHS

Mgr. et Mgr. Martin Bojda


Ceny předány na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic  16.11.2016


Cena Josefa Hlávky pro rok 2015

PF

Mgr. Daniela Němečková

FF

Mgr. Marián Lóži

PedF

Mgr. Klára Kochová

FSV

Mgr. Tomáš Samec

2.LF

Mgr. Marta Mikulášková, Ph.D.

3.LF

Matěj Patzelt

LFHK

František Saňák

FaF

Mgr. Barbora Školová

PřF

Mgr. Pavla Eliášová, roz. Chlubná, Ph.D.

MFF

Bc. Vojtěch Vorel

FTVS

Mgr. Jakub Holický

FHS

Mgr. Kateřina Singerová

HTF

Mgr. Kristýna Mlýnková


Ceny předány 16.11.2015 na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic


Poslední změna: 5. březen 2024 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám