Odbor pro studium a záležitosti studentů

Adresa:

Univerzita Karlova

Odbor pro studium a záležitosti studentů

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


Vedoucí odboru:

Mgr. Alena Vlasáková, DiS.

telefon +420 224 491 803

místnost č. 205, 2. patro


Konzultace s vedoucí odboru pro studium a záležitosti studentů lze dohodnout pouze na e-mailové adrese sekretariátu odboru studijni@ruk.cuni.cz se stručným popsáním konkrétního problému a zanecháním zpětného kontaktu.


Sekretariát:

Mgr. Ingrid Kopcová

e-mail:  , ingrid.kopcova@ruk.cuni.cz

telefon: +420 224 491 260

místnost: č. 207, 2. patro

Oddělení:

Oddělení rozhodnutí

Oddělení poplatků spojených se studiem

Oddělení dokladů, matrik a uznávání zahraničního vzdělání

Oddělení doktorského studia

Oddělení právní a metodické podpory

Odbor pro studium a záležitosti studentů zajišťuje agendu

na obecné úrovni

 • problematiku týkající se bakalářského, magisterského a doktorského studia

  • našich a zahraničních studentů

  • uchazečů o studium na fakultách UK

  • zpracování celkových informací a přehledů o studiu

 • metodickou, koordinační a koncepční práci

 • mimořádné akce (semináře, konference)

V záležitostech, které dle zákona o vysokých školách a statutu UK patří do kompetence vysoké školy (rektorátu)

 • rozhodování o právech a povinnostech studentů v odvolacím řízení

  • v 1. a 2. stupni ve věcech stanovených zákonem o vysokých školách

 • rozhodování o uznání vzdělání (rovnocennost dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami)

 • poplatky spojené se studiem - stanovení poplatků

Matriky a doklady

 • matrika studentů

 • matrika absolventů

 • diplomy

 • dodatky k diplomu

 • přiznávání akademického titulu uváděného před jménem (např. doktor přírodních věd - ve zkratce uváděné před jménem „RNDr.“, doktor filozofie - ve zkratce uváděné před jménem „PhDr.“ …….) absolventům doktorského (dříve postgraduálního studia), kteří získali akademický titul „magistr“ a akademicko-vědecký titul „doktor“

 • přiznávání akademického titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem) absolventům lékařského a veterinárního studia

 • nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu „doktor“ ve zkratce „Dr.” zkratkou „Ph.D.” a v oblasti teologie zkratkou „Th.D.” (uváděné za jménem)

 • vydávání osvědčení o oprávnění užívat titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“) Akademický titul „magistr“ jsou oprávněni užívat též absolventi vysokých škol, kteří ukončili studium přede dnem 1. 7. 1990 a nebyl jim přiznán akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventů vysokých škol podle dřívějších předpisů. O tom jim vydá vysoká škola osvědčení.

Sociální oblast

 • ubytování studentů na Hlávkově koleji

 • sociální stipendia a stipendia na podporu ubytování

 • ceny a odměny pro studenty a absolventy UKmapa areálu, kde nás najdete (pro zvětšení klikněte)


Poslední změna: 28. květen 2024 16:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám