Green Erasmus


Cílem Green Erasmu je zvyšovat povědomí účastníků mobilit o ekologických tématech a realizaci projektů environmentálně udržitelným způsobem.

Uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce jsou: vlak, autobus, loď či sdílený automobil.


První cesta na mobilitu a poslední cesta zpět do ČR musí být realizována některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky).


Jednorázový příspěvek činí 50 EUR.


V případě možnosti „sdíleného automobilu“ se musí jednat o spolujízdu. Za spolujízdu není v tomto smyslu považován případ, kdy Vás na místo mobility někdo odveze a vrací se bez Vás zpět (rodina, kamarádi).


Je třeba dodat originál čestného prohlášení s podpisy všech osob, které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.). Všechny dokumenty dodejte do Erasmus kanceláře na rektorát UK.


Formulář dodatku ke smlouvě: dokument


Formulář se vyplňuje při podpisu účastnické smlouvy a příspěvěk se vyplácí souběžně se stipendiem před mobilitou. Přízpěvek nelze vyřizovat během a po návratu z mobility.

Po návratu z mobility zašlete kopie jízdenek na adresuPoslední změna: 12. leden 2023 15:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám