Green Erasmus


Cílem Green Erasmu je zvyšovat povědomí účastníků mobilit o ekologických tématech a realizaci projektů environmentálně udržitelným způsobem.

Uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce jsou: vlak, autobus, loď či sdílený automobil.

Hlavní část obou cest musí být realizována některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky).


Jednorázový příspěvek činí 50 EUR.


V případě možnosti „sdíleného automobilu“ se musí jednat o spolujízdu. Za spolujízdu není v tomto smyslu považován případ, kdy Vás na místo mobility někdo odveze a vrací se bez Vás zpět.

Je třeba dodat čestné prohlášení s podpisy všech osob, které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.).


V případě, že celková doba cesty včetně přestupů přesáhne 24h, lze nárokovat příplatek na pobytové náklady odpovídající 1/30 měsíční sazby dané země takto:

1 den: 24h až 48h na cestě

2 dny: 48h až 72h

3 dny: 72h až 96h

4 dny: více než 96h na cestě

Nárokovat lze maximálně 4 dny pro oba směry dohromady.Poslední změna: 9. listopad 2021 08:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám