Green Erasmus

Akademický rok 2024/2025


Pozor: Příspěvek Green Erasmus na dlouhodobé mobility v délce 2 - 12 měsíců již neplatí pro akademický rok 2024/2025.

V akademickém roce 2024/25 lze čerpat příspěvek na "Green Erasmus" pouze v případě Krátkodobých studentských mobilit (5 - 30 dnů).


Tabulka:
Cestovní náklady na základě kalkulátoru Evropské komise.


Viz též záložka: Krátkodobé mobilityAkademický rok 2023/2024


Akademický rok 2023/2024:

Jedná se o jednorázový příspěvek sloužící pro udržitelné cestování na/z mobility.

Cílem Green Erasmu je zvyšovat povědomí účastníků mobilit o ekologických tématech a realizaci projektů environmentálně udržitelným způsobem.

Uznatelnými dopravními prostředky do/z přijímající zahraniční instituce vzádelné více než 100km jsou: vlak, autobus, kolo či sdílený automobil.


Obě cesty - tj. první cesta na mobilitu a poslední cesta zpět do ČR musí být realizována některým z výše uvedených prostředků a účastníci musí uchovávat důkazy o uskutečnění takovéto cesty (jízdenky), které po návratu předloží ke kontrole Evropské kanceláři (EK) na Rektorátu UK.


Jednorázový příspěvek činí 50 EUR.


V případě možnosti „sdílený automobil“ se musí jednat o spolujízdu. Za spolujízdu není v tomto smyslu považován případ, kdy Vás na místo mobility někdo odveze a vrací se bez Vás zpět (rodina, kamarádi). Je třeba dodat originál čestného prohlášení s podpisy všech osob (adresa + datum narození), které přepravu společně sdílely a doklad, že k cestě skutečně došlo (účtenka k benzínu, dálniční poplatky aj.).


V případě cesty na kole je nutný originál čestného prohlášení o proběhlé cestě.


Formulář dodatku ke smlouvě: dokument

Formulář se vyplňuje při podpisu účastnické smlouvy v EK a příspěvěk se vyplácí souběžně se stipendiem před mobilitou. Příspěvek nelze vyřizovat během a po návratu z mobility.


Po návratu z mobility zašlete kopie jízdenek a dalších dokladů na adresu


V případě nedodržení podmínek se příspěvek vrací.


*Upozornění: Nelze dodat Confirmation of Erasmus period (potvrzení o délce pobytu) např. na dobu 1.10.2022 - 31.1.2023 spolu se zpáteční jízdenkou s datem 22.1.2023, která prokazuje, že fyzická mobilita skončila dříve.
Poslední změna: 17. červenec 2024 15:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám