Krátkodobé mobility doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi nyní uskutečňovat také krátkodobé fyzické mobility za účelem studia či stáže v zahraničí.


Lze vyjet do následujících zemí: Dánsko, Finsko, Island, Irsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Norsko, Švédsko, Belgie, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Slovensko, Severní Makedonie, Turecko, Velká Británie, Švýcarsko.

Konkrétní místa, kam může student vyjet, se dozvíte u svého fakultního koordinátora programu Erasmus+.


Délka pobytu: 5 - 30 dní


Mezi jednotlivými krátkodobými PhD pobyty musí být minimálně jeden měsíc pauza.


Akademický rok 23/24:

1 - 14 dní

79 Eur/den

15 - 30 dní

56 Eur/denStipendium lze udělit také na cestu. To znamená na jeden den před začátkem mobility a jeden den po skončení mobility.


Toto stipendium může být ještě navýšeno o sociální stipendium 100 Eur u pobytů na 1 - 14 dní či 150 Eur u pobytů na 15 - 30dní.


Administrativní postup:

  • V případě studijního pobytu se řiďte pravidly pro studijní pobyty v daném akademickém roce.

  • V případě praktické stáže se řiďte pravidly pro praktické stáže v daném akademickém roce.


Dokumenty po návratu z pobytu:

  • Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of Erasmus period) - originál nebo kopie poslaná emailem koordinátorovi programu Erasmus přímo od přijímající instituce anebo emailem zaslaný elektronicky podepsaný originál*

  • Hodnotící zpráva z mobility na 1 stranu A4 (stručný popis náplně mobility podepsaný přijimající institucí) nebo v případě stáže lze využít tento dokument: Traineeship certificate

  • 2 závěrečné zprávy: EU Survay (automaticky generovaný email od Evropské komise), CharlesAbroad*Elektronicky podepsaný originál:

Obecně platí, že má-li být elektronický dokument originálem musí obsahovat kvalifikovaný elektronický podpis. Více zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Dokument je většinou ve formě pdf, jež elektronický podpis uzamkne pro další editaci.


Poslední změna: 21. listopad 2023 15:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám