Projektová a grantová podpora


Od roku 2021 došlo k významným změnám v oblasti metodické, servisní a řídicí role rektorátu UK v projektové agendě evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), dotačních titulů MŠMT, unijních programů a nově i Národního plánu obnovy (financovaného z Recovery and Resilience Facility – RRF). Byly identifikovány strategické priority UK v těchto oblastech a pečlivě zvažována potřebnost těchto zdrojů a oblastí, do nichž mají být směřovány, a to i v případě dotačních výzev, ve kterých podávají žádosti jednotlivé fakulty.


V rámci Horizont 2020 a Horizont Evropa jsme se zaměřili především na navýšení počtu žádostí a úspěšnosti v mezinárodních grantových schématech, a to zejména s důrazem na granty Evropské výzkumné rady (ERC) a MSCA Postdoctoral Fellowships. Navrhovatelé kvalitních ERC grantů byli po podání grantu finančně podpořeni. V případě potřeby byli k projektům zajištěni externí konzultanti ze zahraničí. Pravidelně každý rok probíhá několik workshopů pro žadatele a žadatelky. Podařilo se zvýšit počet kvalitních podávaných žádostí i celkovou úspěšnost. V období 2021 až 2023 se univerzitním žadatelům a žadatelkám podařilo získat celkem 8 ERC grantů, 13 žádostí bylo podpořeno v národním programu ERC CZ. Dále UK získala 10 grantů Marie Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral fellowships, v jejichž rámci na univerzitu přišli špičkoví postdoktorandi a postdoktorandky ze zahraničí, řada dalších pak byla podpořena prostřednictvím MSCA PF CZ. Další žadatelé z UK pak prostřednictvím tohoto schématu získali fellowship na zahraniční univerzitě.


Poslední změna: 26. červen 2024 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám