UK bude letos obhajovat certifikát HR Award


Je to již pět let, co Univerzita Karlova získala od Evropské komise prestižní ocenění „HR Excellence in Research“ (tzv. HR Award).  


Ocenění HR Excellence in Research (tzv. HR Award) získávají vysoké školy a instituce, kterým se daří implementovat evropskou strategii Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R), která vychází z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu  chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Charta a Kodex jsou souborem zásad a požadavků pro vědkyně, vědce a jejich zaměstnavatele, a týkají se oblastí jako je etika, pracovní podmínky, profesní rozvoj, rovné příležitosti, hodnocení nebo nábor nových zaměstnanců. Cílem je představení jasnější perspektivy a možností kariérního rozvoje, zlepšení a harmonizace pracovních podmínek v celém Evropském výzkumném prostoru, a tím podpořit pozitivní vnímání profese výzkumníků u široké veřejnosti, zvýšit její atraktivitu pro mladé lidi a usnadnit přenos know-how a mobilitu mezi jednotlivými institucemi. 


Díky tomuto ocenění tedy UK zvyšuje svoji prestiž a atraktivitu i pro získávání nových vědkyň a vědců, včetně těch zahraničních, neboť získané ocenění je pro ně zárukou, že splňuje evropské standardy v péči o zaměstnance, v otevřenosti a transparentnosti výběrového řízení i v kvalitě pracovního prostředí. 


Zároveň s udělením certifikátu se Univerzita Karlova zavázala ke kontinuálnímu zlepšování pracovních podmínek pro své vědce a vědkyně a k udržení vysokých standardů v oblastilidských zdrojů. Ocenění přináší i možnost bonifikace nebo výhodnějších podmínek v rámci podávání grantových žádostí. V neposlední řadě díky HR Award UK také podporuje svoji snahu o internacionalizaci a propojení s celoevropskou sítí výzkumných organizací. 


Letos na podzim přijede na UK tým mezinárodních hodnotitelů, před kterým bude muset naše univerzita prokázat, že plní své závazky a hodlá se i na dále v oblasti rozvoje lidských zdrojů a v péči o zaměstnankyně a zaměstnance kontinuálně zlepšovat.  


V následujících týdnech a měsících Vás budeme na sociálních sítích, v univerzitních newsletterech a na webových stránkách informovat, jak se jednotlivé oblasti proměňovaly, co se podařilo a co univerzitu čeká. Zaměříme se na tyto oblasti:  

 

Etika 

Pracovní podmínky 

Open science 

Věda a projekty 

Kariérní principy a výběrová řízení  

Vzdělávání a rozvoj 

 

Více informací najdete na webu HR Award a dále doporučujeme k přečtení informační brožurku HR Award na Univerzitě KarlověPoslední změna: 27. červen 2024 14:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Oddělení analýz a strategií
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám