Užitečné informace


Tento uzel je již zastaralý a nemusí obsahovat aktuální data a odkazy.Univerzita Karlova je zapojena do evropského výměnného programu Socrates/Erasmus, LLP/Erasmus a nově do programu Erasmus+ od roku 1998 a každým rokem nabízí svým studentům více jak 4000 pobytových míst na vzdělávacích institucích v evropských zemích.


Přestože pravidla tohoto programu jsou centrálně určována, je záležitostí každé fakulty, rozhodne-li se možnosti programu využít nebo ne. Každý pobyt, který vám je nabídnut prostřednictvím fakulty, byl s minimálně ročním předstihem dohodnut s partnerskou institucí v zahraniční uzavřením inter-institucionální dohody. Každá inter-institucionální dohoda stanoví nejen počet studentů a délku jejich pobytu  v zahraničí, ale též konkrétní obor studia.


Dříve než se tedy rozhodnete pro uskutečnění některého z nabízených pobytů, je pro vás důležité, aby nabízený studijní obor korespondoval s vaším studijním zaměřením. Počet uchazečů o studium v zahraničí je v některých případech velký. Zejména univerzity, kde výuka probíhá v anglickém jazyce, jsou mezi studenty velmi populární.


Každá fakulta má zájem vyslat studenty, pro které bude pobyt v zahraničí jednoznačným přínosem a obohacením jejich studijního programu. Proto probíhají na fakultách výběrová řízení. Informace o termínech a průběhu těchto výběrových řízení vám poskytnou zahraniční oddělení vaší fakulty. Výběr studentů je někdy v kompetenci katedry nebo součásti fakulty, jindy může být organizován přímo zahraničním oddělením.


Výběrová řízení mají obvykle dvě kola: 1) psaný projekt a dokumenty ověřující vaše studijní výsledky a 2) ústní část jako obhajoba vašeho studijního plánu vzahraničí.


Projekt musí být psán v jazyce, který budete používat pro studium v zahraničí. Neměl by být příliš dlouhý (není to disertační práce!), ale měl by se maximálně soustředit na popis realizace plánovaného studijního pobytu. Je samozřejmě vítané, když záměr studia v zahraničí spojíte s přípravou závěrečné práce. Není to však podmínkou. Mějte ale na paměti, že každá univerzita nebo vzdělávací instituce je něčím významná a může nabídnout něco mimořádného. A právě tímto směrem by se měl orientovat váš projekt, který bude korespondovat s vaším studijním zaměřením. Jak již bylo zmíněno, za uzavřením každé inter-institucionální dohody stojí akademici a pedagogové jednotlivých fakult. Právě oni jsou ti nejpovolanější pro konzultaci přípravy vašich projektů.


Ústní část, pohovor, probíhá v jazyce, který budete používat po dobu vašeho studia v zahraničí. Vaším úkolem bude proto prokázat jazykové schopnosti a obhájit odevzdaný projekt. Je proto dobré se připravit na nejrůznější otázky, týkající se detailů vašeho programu.


Pro přípravu na výběrové řízení je zapotřebí zjistit co nejvíce informací o instituci, na kterou se hlásíte. Nejaktuálnější informace, včetně nabízených předmětů, získáte bezesporu přímo na internetových stránkách partnerských institucí. Zahraniční oddělení vaší fakulty a Informační poradenské a sociální centrum UK (IPSC) mají též k dispozici velké množství tištěných materiálů, které nám byly zaslány ze zahraničí. V těchto brožurách vám budou k dispozici nejen popisy kurzů, ale také nejrůznější praktické informace, které využijete zejména v případě vašeho výjezdu. V neposlední řadě vám při přípravě na výběrové řízení pomůže, když budete kontaktovat přímo partnerskou instituci.


Evropská kancelář RUKPoslední změna: 2. březen 2023 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám