Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2007/08
za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok (za započatých 6 měsíců)

za další studijní program

(za rok)

přijímací řízení 2008/09

(v Čj – v Kč/

v Aj)

za studium v anglickém jazyce (za rok)

KTF

9.100,- Kč


1.800,- Kč


550,- Kč

450,- Kč

- v elektronické podobě

10.000,- USD


ETF

9.200,- Kč


2.000,- Kč


500,- Kč

10.000,- USD

prezenční

6.000,- USD

kombinované

HTF

9.100,- Kč

2.000,- Kč

500,- Kč

-

PF

10.200,- Kč

 3.000,- Kč

 600,- Kč

-

1. LF

 24.000,- Kč

všeob.lékařství, stomatologie

27.000,-Kč

zubní lékařství

19.800,- Kč

specializace ve zdravotnictví

 15.200,- Kč

ošetřovatelství

3.000,- Kč600,- Kč/

40,- EURO

všeob.lékařství, stomatologie

11.000,- EURO

zubní lékařství

12.500,- EURO

Dr.stud.program

    5.000,- EURO


2. LF

 24.000,- Kč

magisterské a navaz.magist.st.

 19.800,- Kč

bc.-specializace ve zdravotnictví

 15.200,- Kč

bc.-ošetřovatelství


3.000,- Kč


600,- Kč/

1.000,- Kč

300.000,- Kč 


3. LF

24.000,- Kč

všeobecné lékařství

19.500,- Kč

specializace ve zdravotnictví

15.000,- Kč

ošetřovatelství

3.000,- Kč


600,- Kč

500,- Kč 

- v elektronické podobě

/35,- EURO


290.000,- Kč

při úhradě do 15.10.2007

300.000,- Kč

při úhradě do 15.11.2007


LF P

22.000,- Kč  

všeob.lékařství, stomatologie

27.000,-Kč

zubní lékařství

12.250,- Kč

bakalářské studium

2.500,- Kč


500,- Kč

400,- Kč

- v elektronické podobě
všeob.lékařství

8.500,- EURO

zubní lékařství, stomatol.

9.000,- EURO


LF HK

24.000,- Kč

všeob.lékařství, stomatologie

27.000,-Kč

zubní lékařství

15.000,- Kč

bakalářské studium


2.950,- Kč


600,- Kč

všechna studia v ČJ

900,- Kč

pro 2  mgr.stud. progr.

400,- Kč (700,-)

- v elektronické podobě

      / 1.500,- Kč


všeob.lékařství

290.000,- Kč

zubní lékařství

320.000,- Kč

doktorské studium

150.000,- Kč


FaF

  19.800,- Kč

3.000,- Kč

600,- Kč

6.800,-EUR –Mgr.

5.200,-EUR – Dr.

FF

12.982,- Kč

filologie,anglistika,překlad

čeština v kom.neslyš.,učitelství

11.130,- Kč

ostatní studijní programy

-   1.967,- Kč


-   1.712,- Kč

600,- Kč

450,- Kč

- v elektronické podobě

8.000,- USD

PřF

15.240,- Kč

1.500,- Kč

600,- Kč

450,- Kč

- v elektronické podobě

5.900,- EUR – Bc.

6.900,- EUR –Mgr.

820,- EUR -Dr.

MFF

21.000,- Kč fyzika

17.400,- Kč matematika

13.200,- Kč informatika

10.200,- Kč učitelství

2.400,- Kč

500,-Kč

2.500,- USD

PedF

9.500,- Kč

pedagogika, psychologie

10.000,- Kč

ostatní studijní programy

3.000,-Kč


600,-Kč

550,- Kč

- v elektronické podobě

4.000,- EURO

FSV

9.500,- Kč

1.000,- Kč

500,- Kč

450,- Kč

- v elektronické podobě

5.600,- EUR -Mgr.

4.000,- EUR -Dr.

FTVS

19.800,- Kč

specializace ve zdravotnictví 

15.060,- Kč

TVaS, rehabilitace

11.760,- Kč

učitelství

3.000,- Kč


600,-Kč

182.300,- Kč

specializace ve zdravot.

163.800,- Kč

TV a sport

FHS

9.500,- Kč

human.studia, soc.pol.a soc.prác

11.500,- Kč

mediální a komunikační studia

15.000,- Kč

ekologie a ochrana prostředí

1.450,- Kč

600,- Kč

300,- Kč

- v elektronické podobě

-


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám