Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2008/09
za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok (za započatých 6 měsíců)

za další studijní program

(za rok)

přijímací řízení 2009/10

(v Čj – v Kč/

v Aj)

za studium v anglickém jazyce (za rok)

KTF

9.500,- Kč


2.600,- Kč


550,- Kč

500,- Kč

- v elektronické podobě

20.000,- USD


ETF

9.200,- Kč


2.000,- Kč


500,- Kč

10.000,- USD

prezenční

6.000,- USD

kombinované

HTF

9.600,- Kč

2.000,- Kč

500,- Kč

-

PF

10.245,- Kč

2.996,- Kč

 599,- Kč

-

1. LF

23.900,- Kč

všeob.lékařství, stomatologie

26.900,-Kč

zubní lékařství

19.700,- Kč

specializace ve zdravotnictví

15.200,- Kč

ošetřovatelství

2.900,- Kč590,- Kč/

50,- EURO

všeob.lékařství, stomatologie

11.000,- EURO

zubní lékařství

12.500,- EURO

Dr.stud.program

   1.500,- EURO


2. LF

 23.960,- Kč

magisterské a navaz.magist.st.

 19.770,- Kč

bc.-specializace ve zdravotnictví

 15.200,- Kč

bc.-ošetřovatelství


2.990,- Kč


595,- Kč/

1.000,- Kč

300.000,- Kč 


3. LF

23.900,- Kč

všeobecné lékařství

19.500,- Kč

specializace ve zdravotnictví

15.000,- Kč

ošetřovatelství

2.900,- Kč


590,- Kč

490,- Kč 

- v elektronické podobě

/35,- EURO


290.000,- Kč

při úhradě do 15.10.2008

300.000,- Kč

při úhradě do 15.11.2008


LF P

22.000,- Kč  

všeob.lékařství, stomatologie

26.700,- Kč

zubní lékařství

2.500,- Kč


500,- Kč

400,- Kč

- v elektronické podobě
všeob.lékařství

8.500,- EURO

zubní lékařství, stomatol.

9.000,- EURO

LF HK

23.930,- Kč

všeob.lékařství, stomatologie

26.930,- Kč

zubní lékařství

15.000,- Kč

bakalářské studium


2.950,- Kč


590,- Kč

všechna studia v ČJ

900,- Kč

pro 2  mgr.stud. progr.

400,- Kč (700,-)

- v elektronické podobě

/ 1.500,- Kč


všeob.lékařství

290.000,- Kč

zubní lékařství

320.000,- Kč

doktorské studium

150.000,- Kč


FaF

  19.700,- Kč

2.900,- Kč

590,- Kč

6.800,-EURO –Mgr.

5.200,-EURO – Dr.

FF

16.800,- Kč

filologie,anglistika,překlad

čeština v kom.neslyš.,učitelství

14.000,- Kč

ostatní studijní programy

-   2.040,- Kč


-   1.700,- Kč

599,- Kč

450,- Kč

- v elektronické podobě

110.000,- Kč – Bc.,Mgr. 70.000,- Kč – Dr.

PřF

15.200,- Kč

1.300,- Kč

590,- Kč

490,- Kč

- v elektronické podobě

5.900,- EURO – Bc.

6.900,- EURO – Mgr.


MFF

21.000,- Kč fyzika

17.400,- Kč matematika

13.200,- Kč informatika

10.200,- Kč učitelství

2.400,- Kč

500,-Kč

2.500,- USD

PedF

11.000,- Kč


2.900,-Kč


550,-Kč

500,- Kč

- v elektronické podobě

4.000,- EURO

FSV

9.500,- Kč

1.000,- Kč

500,- Kč

450,- Kč

- v elektronické podobě

5.600,- EURO -Mgr. 7.800,- EURO

4.000,- EURO -Dr.

FTVS

19.750,- Kč

specializace ve zdravotnictví 

15.150,- Kč

TVaS, rehabilitace

11.750,- Kč

učitelství

2.990,- Kč


590,- Kč

540,- Kč

- v elektronické podobě

200.000,- Kč

specializace ve zdravot.

180.000,- Kč

TV a sport

FHS

9.500,- Kč

human.studia, soc.pol.a soc.prác

10.000,- Kč  

nav.mgr.-soc.pol.a soc.práce,humanitní stud.                     

11.500,- Kč

mediální a komunikační studia

15.000,- Kč

ekologie a ochrana prostředí

1.450,- Kč

599,- Kč

300,- Kč

- v elektronické podobě

-


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám