Francie


L'Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris


www.ehess.fr


Participující fakulty: FF, FHS, FSV

Počet míst: pro rok 2022-23 místa nevypisujeme


Výměnní studenti UK nehradí školné. EHESS nabízí kurzy pouze pro studenty navazujícího magisterského (případně 4. – 5. roč. magisterského) a doktorského studijního programu. Měsíční náklady pro pobyt v Paříži odhaduje partnerská škola na 1000 €. Studenti se můžou přihlásit na semestrální nebo roční studijní pobyt.


Potřebné informace najdete na následujících odkazech


étudiants en échange

fact sheet

incoming students guide


EHESS je členem asociace 25 vzdělávacích a výzkumných institucí Paris Sciences Lettres univ-psl.fr. Začleněné vysoké školy nabízejí zahraničním studentům některé služby společně, informace najdete na PSL Student handbookPřed výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen zaslat na vyplněné formuláře s kontaktními údaji a čestným prohlášením (čeští studenti v ČJ a zahraniční v AJ). Oba formuláře si lze stáhnout na výše uvedené webové stránce Podpora studentům při mimořádných událostech a krizových situacích.


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů RUK výpis studijních výsledků z partnerské univerzity (Transcript of records), který mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah 1,5 až 2 strany A4) se zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce.


-------------------------------------------------------------------------------

Podklady k výběrovému řízení na LS 2021/2022 studenti nahrávají do on-line aplikace v termínu 8. dubna - 10. května 2021.


Rektorátní uzávěrka přihlášek do VŘ je:

Na první semestr/celý rok: 30. listopadu 2020

Na druhý semestr: 31. května 2021


PODKLADY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ve francouzštině:


  • CV (uveďte e-mail a mobil)

  • motivační dopis

  • konkrétní studijní plán na partnerské univerzitě

  • doporučující dopis vyučujícího z katedry (může být i v angličtině)

  • oficiální doklad o jazykové způsobilosti min. na úrovni B2

  • potvrzený výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ a celkový studijní průměr za celé studium na VŠ (v češtině)

  • Studenti doktorského studijního programu dodají k výběrovému řízení příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkrétní podmínky týkající se přijímacího řízení a studia si studenti předem vyhledají na webových stránkách partnerské instituce. Vybraní kandidáti budou osloveni, aby vyplnili přihlášku a dodali další požadované dokumenty. Po obdržení přihlášek partnerská instituce zváží, zda nominované studenty UK přijme.


Referent: Mgr. Jitka Černá, e-mail:


Poslední změna: 1. duben 2022 12:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám