Hodnocení studia studenty

Hodnocení výuky studenty je jedním z důležitých nástrojů pro sledování a utváření kvality studia. Pravidla, cíle a způsoby hodnocení výuky studenty jsou na Univerzitě Karlově stanoveny Řád pro hodnocení vzdělávací činnosti studenty a absolventy.


Řád v Čl. 4 Hodnocení výuky v bakalářských a magisterských studijních programech stanovuje fakultám povinnost provádět hodnocení formou všeobecně přístupné ankety pro všechny studentky a studenty, kteří se v bakalářském a magisterském studiu zúčastnili výuky. Jednotlivé fakultní ankety probíhají elektronicky či písemně, přičemž jejich organizaci a formu si stanovuje sama fakulta podle svých akademických a organizačních potřeb.


Metodickou pomocí a koordinací celé problematiky hodnocení kvality vzdělávací činnosti včetně hodnocení výuky studenty na UK je pověřen Mgr. Vojtěch Tomášek z Odboru pro studium a záležitosti studentů. S jakýmkoliv dotazem, konzultací či názorem je možné se na něj kdykoliv obracet.


Studijní odbor RUK v minulých letech vytvořil informační a diskuzní platformu pro organizátory různých typů hodnocení výuky na fakultách UK. V roce 2013 vznikla speciální pracovní skupina složená z metodických odborníků i fakultních organizátorů hodnocení, která připravila důležitý manuál Metodický rámec hodnocení výuky studenty UK v bakalářském a magisterském studiu, který popisuje základní oblasti hodnocení (odpovědnost, organizace, metodika, zpracování výsledků a zpětná vazba aj.) a zároveň poskytuje metodická doporučení, jak v konkrétních fázích organizace hodnocení postupovat.


Tento manuál může posloužit jak organizátorům hodnocení a odpovědným orgánům na fakultách UK jakožto inspirace či návod, tak i samotným studentům a pedagogům k pochopení smyslu a významu hodnocení nejen pro kvalitu studia. Hodnocení výuky studenty prostřednictvím různých anket či dotazníků sice nemůže nahradit skutečný dialog mezi studenty a pedagogy, může být však jednou z důležitých forem komunikace v rámci akademické obce.









Poslední změna: 8. březen 2018 10:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám