Medaile Josefa Hlávky

Medaile Josefa Hlávky je určena nestorům, zakladatelským a dalším významným osobnostem z českých veřejných vysokých škol, české vědy a umění jako ocenění jejich celoživotního díla ve prospěch české vědy, umění a vzdělanosti. Je udělována správní radou Nadání zpravidla před státním svátkem 17. listopadu na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic v zásadě podle následujících principů.


Návrhy na ocenění medailí Josefa Hlávky mohou správní radě Nadání podat: předseda Akademie věd České republiky, rektor Českého vysokého učení technického a rektor Univerzity Karlovy každý nejvýše jednoho kandidáta, rektoři pražských uměleckých škol - Akademie múzických umění, Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové - celkem nejvýše jednoho kandidáta, rektoři dalších pražských vysokých škol - České zemědělské univerzity, Vysoké školy ekonomické, Vysoké školy chemicko-technologické a Institutu klinické a experimentální medicíny - celkem nejvýše jednoho kandidáta.


Každoročně tak může být uděleno až šest Medailí Josefa Hlávky.


Ocenění je spojeno s předáním nadačního příspěvku ve výši 90 000,- Kč.


Téměř každý rok je medaile udělena i členům UK, viz seznam.


Termín odevzdání návrhů na RUK

3.7.2024

Termín zaslání návrhů Hlávkově nadaci


31.7.2024
Přehled oceněných za UK


Ročník

Jméno

Fakulta

2023

prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.


3. LF

prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.


FF

2022

prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr.

FF

2021

prof. PhDr. Josef Opatrný, DrSc.

FF

2020

prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr. h. c. FCM

FaF

2019

prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

FHS

2018

prof. Mojmír Petráně, CSc.


LFP

2017

prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

MFF


2016

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.

prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.

KTF

LF1

2015

prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc.

LF1

2014

prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.

MFF


Poslední změna: 7. květen 2024 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám