Opatření rektora č. 33/2019

Název:

Změna opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem

K provedení:

-

Účinnost:

1. října 2019

[změněno OR č. 33/2019, OR č. 35/2020, OR 32/2021 a OR č. 42/2021]

[Zrušeno OR č. 25/2023]


Změna opatření rektora č. 25/2019 - Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem


Opatření rektora č. 25/2019 – Postup při posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku spojeného se studiem se mění takto:I.


  1. V příloze č. 2 se důvody společné pro všechny fakulty doplňují takto:

    • „Poplatek za studium v cizím jazyce se v rámci cotutelle nevyměřuje, je-li v příslušné dohodě o dvojím vedení disertační práce sjednáno vyměření poplatku na partnerské instituci.“

  2. V příloze č. 2 se řádek pro 1. LF mění takto: „k dokončení studia zbývají 1 – 3 státní rigorózní zkoušky: úleva 50 % z celkové výše poplatku“.

  3. V příloze č. 2 se řádek pro 2. LF mění takto: „úlevy pro studenty s vynikajícími studijními výsledky zakotvené v opatřeních děkana (č. 5/2014 a č. 15/2017)“.

  4. V příloze č. 2 se v řádku pro FHS odstraňuje poslední věta.


II.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.
V Praze dne 30. září 2019

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor


.pdf ke stažení


Příloha č. 2 - Pravidla pro úlevy na poplatcích podle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (za studium v cizím jazyce) na fakultách UK od 1. 10.2019


Poslední změna: 22. květen 2023 13:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám