Stipendia a poplatky

Univerzita Karlova poskytuje svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Ta mohou mít různé podoby a jsou používána v různých situacích – kupříkladu jako sociální dávka, je-li student v obtížné situaci či třeba jako hmotná pochvala za mimořádně kvalitní výsledky v nejrůznějších činnostech spjatých se studiem. Podle druhu jsou stipendia buď jednorázová nebo se pravidelně opakují.


Stipendijní řád upravuje poskytování stipendií studentům i řízení v prvním stupni a odvolací řízení ve věci přiznání stipendia. Také obsahuje úpravu stipendia za vynikající studijní výsledky, účelové stipendium, doktorandské stipendium, stipendium na podporu studia cizinců, stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium. Podrobnější úpravu pravidel a podmínek pro přiznání stipendií obsahují vnitřní předpisy jednotlivých fakult, obvykle nazývané Pravidla pro přiznávání stipendií na fakultě, případně opatření děkana.


Základní druhy stipendií poskytovaných na UK jsou:
Informace k poplatkům spojených se studiem jsou uvedeny zde.Poslední změna: 3. leden 2020 13:43 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám