Kontrolní zprávy a nápravná opatření


Dle Akreditačního řádu článku 15 odst. 3 usnesení Rady pro vnitřní hodnocení (dále RVH) o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program může obsahovat uložení nápravného opatření, nebo požadavek na kontrolní zprávu.


Požadavek RVH na kontrolní zprávu obsahuje výčet údajů NEBO informací o zabezpečení SP, ve kterých byly zjištěny nedostatky při schvalování návrhu SP, nebo při jeho hodnocení v průběhu jeho uskutečňování, spolu s termínem jejího předložení. Kontrolní zpráva se předkládá Radě pro vnitřní hodnocení do stanoveného termínu, která je uveden v usnesení RVH o udělení, prodloužení nebo rozšíření oprávnění SP. Zpráva obsahuje popis provedených změn v reakci na uvedené nedostatky. Posouzení kontrolní zprávy nevede k omezení nebo odnětí oprávnění uskutečňovat studijní program.

Za správnost odpovídá garant/ka studijního programu.Nápravným opatřením RVH ukládá konkrétní postup, jak odstranit zjištěné nedostatky při schvalování návrhu SP, nebo na základě hodnocení nebo přetrvávajících nedostatků plynoucí z kontrolní zprávy v průběhu jeho uskutečňování. Vypořádání nápravného opatření se předkládá RVH. Zjistí-li RVH nedostatečné vypořádání nápravného opatření, může postupovat dle čl. 19 odst. 2, tj. omezit, nebo odejmout oprávnění uskutečňovat SP.


Změny ve studijním programu provedené na základě požadavku na kontrolní zprávu nebo nápravné opatření fakulta předkládá Radě pro vnitřní hodnocení v elektronické podobě prostřednictvím elektronické spisové služby, nebo prostřednictvím podatelny rektorátu. Materiály dokládající změny jsou uvedeny formulářem.

Za správnost údajů uvedených v KZ/NO odpovídá garant/ka studijního programu.


Formulář kontrolní zprávy/ nápravného opatřeníKontaktní údaje:Mgr. Eva Beranová


Odbor kvality vzdělávací činnosti a akreditací

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

tel.: 224 491 685


e-mail: eva.beranova@ruk.cuni.cz

Poslední změna: 9. únor 2024 12:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám