Litva

Vilnius University


http://www.vu.lt/en/


Participující fakulty: FSV, FF, MFF, PedF


Počet míst: kvóta není stanovena


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, v závislosti na aktuální finanční situaci může poskytnout až 2 stipendia na pokrytí životních nákladů ve výši cca 60 euro/měsíc, zdarma ubytování na kolejích a kurz litevštiny.


Přehled kurzů jsou k dispozici zde.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ)


  • CV

  • Motivační dopis

  • Výpis studijních výsledků

  • Potvrzení o úrovni AJ minimálně B1

  • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů na:


  • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

  • pro pobyt v letním semestre: 1. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu a z partnerské univerzity je jim následně zasláno pozvání k vypnění online přihlášky. Do přihlášky je potřeba přiložit: Výpis studijních výsledků, kopii cestovního dokladu, doklad o jazykové způsobilosti a Learning Agreement, proto prosíme studenty o vytvoření kopií těchto dokladů před odevzdáním přihlášky na příslušné zahraniční oddělení.


Praktické informace pro výměnné studenty lze nalézt na webové stránce univerzity:


http://www.vu.lt/en/studies/exchange-students


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (Transcript of records). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Bližší informace


Odbor pro zahraniční vztahy RUK

Mgr. Pavlína Tejcová


Poslední změna: 4. prosinec 2018 15:24 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám