Mobilita studentů

Univerzita Karlova nabízí svým studentům zahraniční aktivity v podobě semestrálních nebo ročních studijních pobytů, praktických stáží, letních škol, jazykových kurzů či vědecko-výzkumných cest a tuto nabídku se snaží neustále rozšiřovat.


Mezi tradičně nejvyužívanější mobilitní aktivity patří program Erasmus

výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních a fakultních dohod a Fondu mobility Univerzity Karlovy. Podrobnější odkazy a informace hledejte vlevo na stránce.

Aktuální nabídky stipendií pro studenty naleznete pod obrázkem níže.


V Aktualitách pro mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků pak získáte informace i o dalších nabídkách a mezinárodních akcích.AKTUÁLNÍ NABÍDKY STIPENDIÍ:


Stipendijní místa ke studiu v Číně

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.


Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod.


Podrobné informace naleznete na stránkách Akademické informační agentury (AIA)


Egypt, Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko, Švédsko, Čína, Itálie, Řecko - stipendijní pobyty pro studenty a akademické pracovníky

Termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty na základě mezinárodních smluv do následujících zemí se blíží!


Univerzita Karlova má pro akademický rok 2019/2020 přidělené kvóty na stipendijní místa v níže uvedených zemích. Podrobné informace k jednotlivým stipendijním pobytům získáte kliknutím na odkaz příslušné země.


28. 12. 2018 – Egypt

28. 12. 2018 – Chorvatsko

28. 12. 2018 – Makedonie

28. 12. 2018 – Slovinsko

28. 12. 2018 – Švédsko

31. 12. 2018 – Čína

15. 01. 2019 – Itálie

15. 01. 2019 – Řecko


Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde:

Přihlášky se podávají na rektorát, který je pak posílá na MŠMT – Oddělní bilaterální a multilaterální spolupráce – Odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5 – 118 12 Praha 1.


Stipendijní pobyty do Ruska, Německa, Švýcarska a Maďarska

Upozorňujeme na blížící se termíny odevzdání přihlášek na stipendijní pobyty:

pro Rusko 31. 10. 2018

pro Německo (DAAD) 15. 11. 2018

pro Švýcarsko 16. 11. 2018

pro Maďarsko 30. 11. 2018 do 12:00 hodin


Rusko nabízí celkem 15 stipendijních míst pro akademické pracovníky a pracovnice VŠ a 4 stipendijní místa pro studenty DSP.


DAAD (Německo) nabízí stipendia pro absolventy všech oborů, výzkumná stipendia pro studenty DSP, výzkumná stipendia pro studenty DSP v rámci doktorátu s dvojím vedením, výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce, pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění, nová pozvání pro bývalé stipendisty.


Švýcarsko nabízí stipendijní pobyty pro studenty a absolventy DSP a absolventy MSP společenských a přírodovědeckých oborů a medicíny a stipendijní pobyty pro studenty konzervatoři a VŠ uměleckých směrů.


Maďarsko nabízí studijní pobyty pro studenty BSP, MSP a DSP, výzkumné pobyty pro VŠ učitele a letní kursy maďarštiny.

Stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland)

Stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské univerzitě (University of Iceland).

Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky. Celkem bude (pro akademický rok 2019/2020) k dispozici asi 15 stipendií.


Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden rok studia a mají základní znalost islandštiny.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2018 (na akademický rok 2019/2020).


PODROBNÉ INFORMACE najdete webové stránce AIA:

Stipendia na studijní nebo výzkumné pobyty do Mexika

Akademická informační agentura oznamuje vypsání stipendií do Mexika na studijní nebo výzkumné pobyty (se začátkem studia v rozmezí od 1. března do 8. prosince 2019).


Podrobné informace naleznete zde: .

Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1,) nejpozději do 31. srpna 2018 do 15:00 hod.


Pro rok 2019 je České republice nabídnuto 5 stipendijních míst.


Stipendijní pobyty v Japonsku

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vás informujeme o nabídce stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy. jedná se o:

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku


Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2019.

Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 24. května 2018 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.


Bližší informace zde

Krátkodobá stipendia DAAD (Německo) - uzávěrka 1. května

Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů


- „Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce v délce 1-6 měsíců“ – tzv. „Kurzstipendien“

- „Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce“ (v délce 1-3 měsíce)

- „Pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce v oblasti architektury a umění“ (v délce 1-3 měsíce)

- „Nová pozvání pro bývalé stipendisty“ (v délce 1-3 měsíce)

- „Bilaterální výměna vědců“ (14 dní – 3 měsíce)

Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.


Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de.


Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia – Stipendia DAAD, dále také v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de

3 stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2018/2019

Akademická informační agentura si dovoluje informovat o jednostranné nabídce vlády Kuvajtu, která České republice nabízí tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2018/2019.

Přihlášky se zasílají velvyslanectví České republiky ve Státu Kuvajt do 10. května 2018 (jde o datum doručení, tj. nejpozději v tento den již musí být přihlášky v Kuvajtu, na adrese velvyslanectví).

Podrobné informace jsou zveřejněny na webové stránce AIA


VŠECHNY PŘÍPADNÉ DOTAZY JE NUTNO SMĚROVAT NA ADRESU ČESKÉHO VELVYSLANECTVÍ UVEDENOU V NABÍDCE.

Visegrad Scholarship at the Open Society Archives (OSA) at the Central European University in Budapest

Program run in cooperation with the Open Society Archivum Budapest offers research fellowships at the Open Society Archives (OSA) at the Central European University in Budapest.


We invite applicants from the fields of history, the arts, philosophy and sociology to reflect on the conditions of knowledge production during and after the Cold War. This reflection exposes the intellectual and professional practices (journalistic, sociological, artistic, political, archival) that both reflected and shaped the meaning and scope of the Cold War phenomenon.

Fellowships are awarded three times per year on a competitive basis to scholars, artists or journalists from V4 and non-V4 countries who wish to conduct research at OSA, and whose current research projects are relevant to the holdings and the given research priorities of the Fund and OSA.


The €2,000 fellowship is designed to provide access to the archives, cover travel to/from Budapest, modest subsistence, and accommodation for a research period of two months. Scholarships for shorter periods are prorated.

More information: and here


The application process is run via the OSA website. Deadlines for applications are three time per year: 10 January, 15 March, 15 October.


Applicants are to enclose the following documents to the application:

•Application letter in English

•Research description/plan in English (about 800 words)

•Applicant’s CV

•Names of two referees with contact addresses

•Copy of English language exam


Stipendijní pobyty v Korejské republice.

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín uzávěrky přihlášek na stipendijní pobyty v Korejské republice.


Jedná se o nabídku 2 stipendií k absolvování navazujícího magisterského studijního programu nebo doktorského studijního programu na vysoké škole v Korejské republice. Stipendia poskytuje organizace NIIED


Podrobnou informaci o této nabídce najdete na webových stránkách AIA, Dům zahraniční spolupráce.

Termín pro odevzdání přihlášek do DZS je 16. března 2018 do 12:00 hodin.


Stipendijní pobyty na Taiwanu

Akademická informační agentura (AIA) informuje, že se blíží uzávěrka pro podání žádostí o stipendijní pobyty na Taiwanu.

Termín je stanoven na 31.3.2018

Taiwan Scholarship Programme (víceleté studium ve studijních programech)


Huayu Enrichment Scholarship (kurz mandarínské čínštiny)


Žádosti se předkládají přímo na Tchajpejskou hospodářskou a kulturní kancelář v Praze.

Podrobnosti naleznete i zde


58 stipendijních míst ke studiu v Čínské lidové republice

AIA informuje všechny zájemce, že čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2018/2019, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2018/2019.


Termín pro odevzdání přihlášek je do 19. února 2018 do 15 hod na MŠMT.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA:


Stipendia na základě mezivládní dohody do POLSKA

dovolujeme si Vás informovat, že u stipendijních pobytů v Polsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy nebyla v případě článků č. 8.1 a č. 6 vyčerpána stipendijní kvóta nabízená na akademický rok 2018/2019, a proto přijímáme dodatečné kompletní žádosti až do středy 28.2.2018 do 15.00 hod., resp. do naplnění smluvně vymezené kvóty, pokud k ní dojde před tímto datem.

Jedná se o stipendia:

8.1 - Studijní a výzkumné pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

8.1 - Pobyty pro studenty polonistiky

6 - Studijní a výzkumné pobyty pro akademické pracovníky


Každá žádost o stipendium musí obsahovat náležitosti uvedené na webové stránce (přehled dokladů pro žádost o stipendijní pobyt je pod tabulkou). Prodloužení termínu se netýká letních jazykových kurzů.


Stipendia na základě mezinárodních smluv do Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Upozorňujeme na PRODLOUŽENÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY pro podání žádostí o stipendia poskytovaná na základě mezinárodních smluv do Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Prodloužený termín uzávěrky platí pro dovýběr uchazečů na níže uvedené kategorie stipendií.

Informace k jednotlivým stipendijním nabídkám jsou k dispozici na proklik z výše uvedeného přehledu.


BULHARSKO výběrová řízení

10 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

5 - Studijní a výzkumné pobyty pro VŠ učitele

Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.


MAĎARSKO - výběrová řízení

8 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů

Prosíme uchazeče, aby vyplněný "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia" a "motivační dopis v češtině" zaslali na náš e-mail do 23. ledna 2018 do 15 hodin a následně co nejdříve doručili s potvrzením školy na naši adresu.

Vybraní kandidáti budou poté vyzváni, aby do 20.2.2019 podali přihlášku on-line prostřednictvím maďarské webové stránky a současně kopii této přihlášky zaslali na náš e-mail. Informace a seznam dokladů je dostupný na internetové adrese: http://www.tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarships


RUMUNSKO - výběrová řízení

12 - Studijní pobyty pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů

Žádosti je možno doručit do 15. února 2018 do 15 hodin.


Vybraní kandidáti budou následně vyzváni, aby dodali materiály požadované příslušnou zemí


Bamberg Graduate School of School Sciences - Scholarships

2 DAAD Scholarships and 6 Starter Scholarships are available from October 1st 2018.


Detailed information you can find in the links below.


DAAD Scholarship: click here

Starter Scholarship: click here


Further details see here:

https://www.uni-bamberg.de/fileadmin/bagss/Ankuendigungen/Call_for_Applications_Winter_2018_BAGSS.pdfPostdoctoral research fellowships at McGill University, Canada

Arnold & Blema Steinberg Post-Doctoral Fellowships in International Migration Law and Policy

The Postdoctoral Research Fellowships will be funded by the Arnold and Blema Steinberg Foundation and the appointment(s) shall be for an initial duration of one year with a possibility of renewal for one more year.

REQUIREMENTS:

Applicants must hold a doctoral degree in law obtained within the last five years. The ideal candidate must have a solid track record of original research, a high level of proficiency in English, and must propose a research project with a clear focus on migration, mobility, or refugee-related

issues.

The criteria for selection are as follows:

• originality, quality, and relevance of the project to contemporary global issues of migration and mobility.

• ability demonstrated by the candidate to conduct legal research and perform other academic tasks substantiated by the candidate's previous track record of original research and publications.

• availability and willingness of the candidate to participate actively in the academic life of the Centre for Human Rights and Legal Pluralism including a commitment to be physically present in Montreal during the tenure of the postdoctoral fellowship.

• the candidate's desire and preparedness to pursue a career in human rights law and/or migration law, refugee law, and migration policy.

• practical or professional experience in working with migrants and refugees is considered as an asset.


DEADLINE:

The deadline for receiving applications is February 1st, 2018 at 11:59 pm, Eastern Standard Time (Montreal time). The review of applications will commence immediately thereafter and continue until the position(s) is (are) filled. This full-time position will begin on 1 September 2018

and will last until 31 August 2019. The selected candidates will receive a Fellowship of the value of 50,000 Canadian Dollars per annum.

Applications are to be submitted electronically to the attention of the selection committee (see email address below). Applicants must submit a cover letter, a curriculum vitae, a research proposal (maximum four pages), a transcript of postgraduate (doctoral) studies, and one or more

writing samples (from peer-reviewed publications, if possible). Applicants should also name three referees who may be invited by the CHRLP to send letters of reference.

For more information about the Fellowships, please contact .


Stipendia francouzské vlády

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům zapsaným na českých vysokých školách možnost získat stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ("cotutelle") nebo na výzkumnou stáž ve francouzské laboratoři, a to ve všech vědních oborech, zejména v následujících oblastech: Přírodní vědy a vědy o Zemi/ Exaktní a inženýrské vědy/ Ekonomické a právní vědy/ Humanitní a společenské vědy/ Lékařství


Doktorandské studium pod dvojím vedením probíhá současně na české a francouzské vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom z obou zúčastněných institucí. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského vedoucího. Stipendium francouzské vlády na doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na maximálně 3 roky, bez možnosti prodloužení.


Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce a musí být vykonána na univerzitě, výzkumném centru či v univerzitní nemocnici.

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením/výzkumné stáže jsou určena studentům zapsaným na české výzkumné instituci, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.)


Komu je program určený:

Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením/výzkumné stáže jsou určena studentům zapsaným na české výzkumné instituci, kteří již obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.).


Podrobnosti naleznete na stránkách Francouzského institutu zde

Termín podání přihlášky je: 16. března 2018 do 17:00


Stipendia DAAD do Německa na akademický rok 2018/2019 - blížící se termín

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se termín uzávěrek pro podání žádostí o stipendia DAAD do Německa na akademický rok 2018/2019.

Termín uzávěrky většiny stipendijních programů DAAD je 15. listopadu.

Termín pro podání žádosti o stipendium na letní kurz je 1. prosince.


Informace pro podání přihlášky jsou k dispozici na webových stránkách Informačního centra DAAD v Praze zde.

Přehled všech stipendií DAAD naleznete na stránkách zdeStipendia do Izraele na rok 2018/19

Nabídka stipendií do Izraele poskytovaných na základě mezinárodní (bilaterální) smlouvy na akademický rok 2018/2019


V nabídce jsou:

- Letní kursy hebrejštiny (ULPAN) v roce 2018

- Studijní pobyty pro absolventy nejméně bakalářského stipendijního programu

(nabídka není bohužel určena ke studiu oborů všeobecné lékařství (ani specializace), zubní lékařství a veterinární lékařství, vyloučena je rovněž pracovní praxe v rámci studia)

- Studijní, výzkumné nebo přednáškové pobyty pro akademické pracovníky


Datum uzávěrky dodání přihlášek do AIA je 23. 11. 2017 do 12:00 hodin.


Bližší informace jsou zveřejněny zde:


Dlouhodobě registrujeme převahu žádostí o tato stipendia pro humanitní a společenskovědní obory; upozorňujeme proto, že nabídka je určena také pro technické a přírodovědné obory.GoEuro nabízí studentům UK 10 stipendií ve výši 2 000 EUR na studijní pobyt v zahraničí

Pro usnadnění cestování studentům v zahraničí nabízí společnost GoEuro 10 individuálních stipendií, každé ve výši 2 000 €.


Základní podmínky:

Všichni účastníci soutěže již musí být zaregistrovaní na univerzitě pro akademický rok 2017/2018. Vítězové soutěže budou požádáni o dodání dokumentu s potvrzením o studiu (PDF kopie), vystavené univerzitou, na které v současnosti studují. Dále budou muset dodat kopii “Potvrzení o přijetí” (PDF kopie) do studentského programu v zahraničí od Evropské instituce (univerzity).

Do programu mohou být zahrnuty pouze ty programy studia v zahraničí, které se uskuteční v rámci Evropské Unie nebo Schengenského prostoru.


Více informací a podmínky přihlášky naleznete zde

Termín podání žádosti je do 31. ledna 2018Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku


Aktuální výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je 735 € měsíčně.


Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. prosinec 2017.

Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách.


Studijní stipendium GFPS na letní semestr

Studijní stipendium GFPS

Dobrovolnická organizace GFPS nabízí za podpory Česko-německého fondu budoucnosti studentům všech studijních oborů semestrální stipendium na vybranou německou vysokou školu. Cílem stipendia je podpořit především první výjezdy studentů, kteří se chtějí zlepšit v německém jazyce a poznat německou kulturu.


Co nabízíme:

· Stipendium ve výši 600 € měsíčně udělované od 1. 4. 2018 do 31. 8. 2018

· Úhradu semestrálního poplatku za studium

· Úhradu případné vratné kauce za bydlení

· Bezplatnou účast na dvou seminářích (na počátku a konci studijního pobytu), kde se schází stipendisté, předsednistvo a další členové GFPS z Čech, Německa, Polska a Běloruska (účast je povinná)

· Osobní asistenci při zařizování pobytu a začlenění do tzv. Stadtgruppe fungující v daném univerzitním městě. Již před odjezdem je v místě studia k dispozici německý student (člen Stadtgruppe), který stipendistovi pomůže s potřebnou administrativou, po příjezdu s poznáváním města apod.


Co očekáváme:

· Aktivní výkon studijního záměru (projekt), jeho následná prezentace a písemné vyhotovení

· Písemné vyhotovení závěrečné zprávy z pobytu

· Účast na dvou mezinárodních setkáních stipendistů

· Včasnou imatrikulaci na vybranou německou vysokou školu (plnění určitého počtu kurzů nebo kreditů ale není vyžadováno)


Podmínky, které musí uchazeči splňovat:

· student denního studia české VŠ

· věk maximálně 30 let

· zájem o kulturní spolupráci v rámci střední Evropy

· komunikativní znalost německého jazyka (min. B1)

· české občanství


Podklady k přihlášení:

· Vyplněná žádost o stipendium (formulář ke stažení zde: http://gfps.cz/stipendien/Formular-prihlaska-stipendia.docx)

· Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu.

Projektem může být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, realizace vlastního nápadu, části závěrečné práce apod.

Popis projektu by měl obsahovat obor, ve kterém bude práce psaná, popis tématu a metodiky projektu, hypotézy, stručnou osnovu a účel projektu.

Musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New Roman 12, řádkování 1,5).

· Motivační dopis zahrnující důvody žádosti o stipendium GFPS rovněž v německém jazyce v rozsahu 1 strany (Times New Roman 12, řádkování 1,5).

· Poplatek za výběrové řízení 300,- Kč.


Tento poplatek je třeba uhradit na účet 2600945904/2010. Ve zprávě pro příjemce uveďte svoje jméno a jako variabilní symbol použijte své rodné číslo bez lomítka. Bez zaplacení tohoto poplatku nebude přihláška považována za úplnou!


Odpovědi na dotazy najdete na našich stránkách http://www.gfps.cz, případně napište na adresu . Na tuto adresu také zasílejte vyplněné naskenované žádosti společně s ostatními podklady nejpozději do 31. 10. 2017[1].

Ústní výběrové řízení proběhne v listopadu v Praze.


Postdoktorandská stipendia pro výzkumné pobyty na Granadské universitě

V rámci stipendijního programu pod názvem MSCA – COFUND ATHENEA3I Reserch Fellowship Programme bude (pro rok 2018) uděleno celkem 10 postdoktorandských stipendií (pro všechny země) určených pro výzkumné pobyty na universitě v Granadě (Universidad de Granada). Tato stipendia se budou poskytovat na 3 roky (36 měsíců). Stipendijní program je spolufinancován Evropskou unií.


Ucházet se o ně mohou zájemci (v podstatě z jakéhokoli oboru), kteří získali doktorskou hodnost (Ph.D.) v posledních sedmi letech (v některých zvláštních případech v posledních čtrnácti letech). Nemohou se hlásit uchazeči, kteří v uplynulých třech letech strávili ve Španělsku více než 12 měsíců. Výše stipendia činí 4000 EUR měsíčně hrubého (výsledná čistá částka bude tedy o něco nižší), navíc se poskytují některé příplatky.


Uzávěrka přijímání žádostí (o pobyty, které začnou 3. září 2018) je 29. září 2017.


Kontakt a bližší informace:

e-mail:

Internet: https://athenea3i.ugr.es/


Informace o této nabídce je dostupná také na webové stránce DZS


5 stipendijních míst do Mexika na studijní a výzkumné pobyty


Podrobnosti o stipendiích, podmínky a náležitosti naleznete na odkazu zde


Dokumentace kandidátů musí být odevzdána do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, Praha 1) nejpozději do 19. září 2017 do 12:00 hod.


8měsíční kurz novořečtiny a řecké kultury v Řecku - stipendia Státní stipendijní komise


Řecká Státní stipendijní komise (I.K.Y.) nabízí pro uchazeče ze zemí Evropské unie a několika dalších vyspělých zemí na akademický rok 2017/2018 celkem 50 stipendií umožňujících účast v osmiměsíčním kurzu novořečtiny a řecké kultury („Modern Greek Language and Culture“).

Uchazeči musí zejména splňovat následující požadavky:

- mít státní občanství příslušné země (v daném případě České republiky)

- mít dokončené vysokoškolské vzdělání alespoň na bakalářské úrovni a být absolventy jiné než řecké univerzity

- nesmějí mít trvalý pobyt v Řecku

- nesmějí mít řecké občanství (ani v případě, že by šlo o dvojí občanství)

- zájemci, kteří již v minulosti získali stipendium I-K.Y., o toto stipendium žádat nemohou

- zájemci, proti nimž je vedeno trestní stíhání, o toto stipendium žádat nemohou

Věkový limit je 40 let.


Výše stipendia činí 150 eur měsíčně, navíc studenti obdrží po příjezdu 200 eur na krytí počátečních výdajů. Kromě toho jim bude poskytnuto ubytování a stravování zdarma a v případě potřeby bezplatná naléhavá lékařská péče („free emergency medical treatment“), přičemž by s sebou měli mít příslušnou kartičku od své zdravotní pojišťovny („European Insurance Illness Card“).

Podrobné informace a formulář přihlášky jsou k dispozici na www.iky.gr (viz Scholarships - Foreign Nationals - Modern Greek Language Courses)

Uzávěrka podávání přihlášek pro akad. rok 2017/2018 je 6. září 2017.


Přihláška včetně všech vyžadovaných dokladů se zasílá na e-mailovou adresu: , kopie přihlášky včetně všech dokladů se zasílá řeckému velvyslanectví v Praze (Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6, na ).


Island - stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland).


Rádi bychom Vás informovali o aktualizaci stipendijní nabídky islandského ministerstva školství, vědy a kultury, které poskytuje každoročně stipendia pro studium moderní islandštiny na Islandské universitě (University of Iceland).

Studium trvá osm měsíců (od 1. září do 30. dubna). O tato stipendia se mohou ucházet zájemci z vybraných zemí včetně České republiky. Celkem bude (pro akademický rok 2018/2019) k dispozici asi 15 stipendií.


Přednostně bude stipendium poskytováno vysokoškolským studentům, kteří již dokončili alespoň jeden nebo dva roky studia a mají určitou znalost islandštiny nebo jiného nordického jazyka.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2017 (na akademický rok 2018/2019).


Podrobné informace najdete webové stránce DZS


Stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii


Internetový portál Study Without Borders nabízí studentům Univerzity Karlovy možnost získat stipendium pro magisterské studium ve Velké Británii. Podmínkou je zpracování eseje na téma Vašeho vysněného zahraničního pobytu nebo zahraničního pobytu, který jste už absolvovali. Bližší infromace naleznete na těchto webových stránkách: www.study-without-borders.com/scholarships.Poslední změna: 16. leden 2019 16:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám