Mezinárodní smlouvy

Česká republika má s některými zeměmi uzavřeny mezinárodní smlouvy, které jsou v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). V rámci těchto smluv jsou České republice nabízeny stipendijní pobyty v zahraničí. Je v nich stanoven počet míst, délka pobytu, požadavky na uchazeče atd.


Pobyty zprostředkovává Akademická informační agentura (AIA) MŠMT ČR.


Stipendijní pobyty jsou obsazovány:


  • rozpisem kvót (Univerzitě Karlově jsou přiděleny určité počty stipendií, výběr provádí přímo Univerzita Karlova)

  • konkurzem (stipendia jsou určena pro všechny vysoké školy v ČR, výběrová řízení probíhají v AIA).


Podrobné informace na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR


Úhrada jízdních výdajů u výzkumných pobytů v zahraničí uskutečněných v rámci mezinárodních smluv

Od 1. ledna 2013 došlo ke změně v úhradě jízdních výdajů studentů a akademických pracovníků veřejných vysokých škol, kteří uskutečnili studijní/výzkumné pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv.


Nově budou tyto jízdní výdaje veřejným vysokým školám refundovány formou účelové dotace poskytované čtvrtletně.


Pokud uskutečníte studijní/výzkumný pobyt v zahraničí v rámci těchto smluv, budete si na své fakultě žádat o refundaci jízdních výdajů k termínům, které si Vaše fakulta stanoví.


Informace k žádosti o refundaci obdržíte na zahraničním oddělení své fakulty.

Kontakt

Mgr. Dita Faifrová

Odbor zahraničních vztahů

E-mail: dita.faifrova@ruk.cuni.czPoslední změna: 4. únor 2019 16:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám