Fakultní dohody

Jednotlivé fakulty Univerzity Karlovy nabízejí svým vědecko-pedagogickým pracovníkům také výměnné zahraniční pobyty na základě fakultních dohod, tj. smluv uzavřených přímo mezi příslušnou fakultou a zahraniční univerzitou. Informace o fakultních dohodách získáte na zahraničním oddělení své fakulty.Odkazy na zahraniční oddělení fakult UK či přímo seznamy fakultních dohod


 Katolická teologická fakulta

 Fakulta humanitních studií

 Evangelická teologická fakulta

 Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

 Husitská teologická fakulta

 Filozofická fakulta

 Právnická fakulta

 Přírodovědecká fakulta

 1. lékařská fakulta

 Matematicko-fyzikální fakulta

 2. lékařská fakulta

 Pedagogická fakulta

 3. lékařská fakulta

 Fakulta sociálních věd

 Lékařská fakulta v Plzni

 Fakulta tělesné výchovy a sportu

 Lékařská fakulta v Hradci Králové

Možnosti financování

Informace ohledně možností financování zahraničních pobytů v rámci fakultních dohod poskytne zahraniční oddělení příslušné fakulty UK (viz odkazy výše). Pracovníci, kteří mají k univerzitě pracovní poměr ve výši minimálně 0,5 úvazku, mají možnost požádat o příspěvek z Fondu Mobility UK.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor zahraničních vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám