Profesoři

Nově jmenovaní profesoři na Univerzitě Karlově

2019

Fakulta

Jméno, příjmení, tituly

Obor

S účinností od

1.LF

Tesařová Petra, doc. MUDr., CSc.

onkologie

23.05.19

FF

Glanc Tomáš, doc., Dr.

slavistika

23.05.19

LFHK

Žáček Pavel, doc. MUDr., Ph.D.

kardiochirurgie

23.05.19

LFPL

Kacerovská Denisa, doc. MUDr., Ph.D.

patologie

23.05.19

2.LF

Piťha Jan, doc. MUDr., CSc.

vnitřní nemoci

23.05.19

3.LF

Štengl Milan, doc. MUDr., Ph.D.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

23.05.19

3.LF

Sukop Andrej, doc. MUDr., Ph.D.

chirurgické obory

23.05.19

MFF

Skopal Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.

informatika - softwarové systémy

23.05.19

FaF

Musílek Kamil, doc. PharmDr., Ph.D.

farmaceutická chemie

23.05.19

PřF

Tůma Petr, doc. RNDr. Ing., Ph.D.

analytická chemie

23.05.19

3.LF

Toušek Petr, doc. MUDr., Ph.D.

vnitřní nemoci

23.05.19

LFPL

Tonar Zbyněk, doc. MUDr. Mgr., Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

23.05.19

PřF

Frynta Daniel, doc. RNDr., Ph.D.

zoologie

23.05.19

2.LF

Zuna Jan, doc. MUDr., Ph.D.

lékařská biologie

23.05.19

1.LF

Honzík Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.

pediatrie

28.11.19

1.LF

Zachoval Roman, doc. MUDr., Ph.D.

urologie

28.11.19

MFF

Bureš Tomáš, doc. RNDr., Ph.D.

informatika - softwarové systémy

28.11.19

FTVS

Heller Jan, doc. MUDr., CSc.

kinantropologie

28.11.19

PřF

Žárský Viktor, doc. RNDr., CSc.

experimentální biologie rostlin

28.11.19

LFPL

Robová Helena, doc. MUDr., Ph.D.

gynekologie a porodnictví

28.11.19

LFPL

Halaška Michael, doc. MUDr., Ph.D.

gynekologie a porodnictví

28.11.19

1.LF

Mára Michal, doc. MUDr., CSc.

gynekologie a porodnictví

28.11.19

LFPL

Müllerová Dana, doc. MUDr., Ph.D.

vnitřní nemoci

28.11.19

LFHK

Andrýs Ctirad, doc. RNDr., Ph.D.

lékařská mikrobiologie

28.11.19

FHS

Novotný Karel, doc. prom.fil., Ph.D

filozofie

28.11.19

PF

Koldinská Kristina, doc. JUDr., Ph.D.

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

28.11.19

PřF

Neustupa Jiří, doc. RNDr., Ph.D.

botanika

28.11.19

MFF

Doležal Zdeněk, doc. RNDr., Dr.

fyzika - subjaderná fyzika

28.11.19

1.LF

Navrátil Tomáš, doc. Ing., Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

28.11.19

FF

Petráček Tomáš, doc. PhDr., Ph.D., Th.D.

moderní hospodářské a sociální dějiny

28.11.19

3.LF

Vernerová Zdeňka, doc. MUDr., CSc.

patologie

28.11.19

3.LF

Bartoš Aleš, doc. MUDr., Ph.D.

neurologie

28.11.19

PF

Ondřej Jan, doc. JUDr., CSc.

mezinárodní právo

28.11.19

1.LF

Lebeda Ondřej, doc. Ing., Ph.D.

nukleární medicína

28.11.19

1.LF

Hejna Petr, doc. MUDr., Ph.D.

soudní lékařství

28.11.19

PřF

Hirsch Ivan, doc. RNDr., CSc.

genetika, molekulární biologie a virologie

28.11.19

LFHK

Smolej Lukáš, doc. MUDr., Ph.D.

vnitřní nemoci

28.11.19

FaF

Nováková Lucie, doc. PharmDr., Ph.D.

analytická chemie

28.11.19

2.LF

Laczó Jan, doc. MUDr., Ph.D.

neurologie

28.11.19


2018

Fakulta

Jméno, příjmení, tituly

Obor

S účinností od

LF1

doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

kardiochirurgie

14.06.18

LF1

doc. MUDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

lékařká chemie a biochemie

14.06.18

PF

doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D.

teorie, filosofie a sociologie práva

14.06.18

PřF

doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

zoologie

14.06.18

LF1

doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

lékařká chemie a biochemie

14.06.18

PF

doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

14.06.18

FSV

doc. PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

sociologie

14.06.18

MFF

doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

14.06.18

FTVS

doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.

kinantropologie

14.06.18

FTVS

doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.

kinantropologie

14.06.18

LFHK

doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.

patologie

14.06.18

LF1

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

vnitřní nemoci

14.06.18

LF1

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

14.06.18

FF

doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.

pomocné vědy historické

14.06.18

LFPL

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

vnitřní nemoci

14.06.18

LF1

doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D.

stomatologie

14.06.18

PřF

doc. RNDr. Oldřich Fatka, CSc.

geologie

14.06.18

LF1

doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

chirurgie

14.06.18

LFHK

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

chirurgie

05.12.18

LF3

doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

patologie

05.12.18

MFF

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

informatika - teoretická informatika

05.12.18

FaF

doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

farmaceutická chemie

05.12.18

LF1

doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

lékařská biologie a genetika

05.12.18

LFHK

doc. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

psychiatrie

05.12.18

MFF

doc. RNDr. Marek Procházka, Dr.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

05.12.18

LF1

doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

05.12.18

LF1

doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.

neurochirurgie

05.12.18

LF1

doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

lékařská psychologie

05.12.18

PřF

doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.

geologie

05.12.18

PřF

doc. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.

zoologie

05.12.18

FF

doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

dějiny umění

05.12.18

LFPL

doc. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD.

anatomie, histologie a embryologie

05.12.18

LF2

doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

ortopedie

05.12.18

LF1

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

vnitřní nemoci

05.12.18

LFPL

doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

vnitřní nemoci

05.12.18

PřF

doc. RNDr. Josef Ježek, CSc.

aplikovaná geologie

05.12.18

FF

doc. Mgr. Markéta Křížová, Ph.D.

iberoamerikanistika

05.12.18


2017

Fakulta

jmenovaný/á

pro obor

jmenovaný/á od

LF2

doc. MUDr. Marie Černá, CSc.

lékařská biologie

19.06.17

MFF

doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc.

astronomie a astrofyzika

19.06.17

ETF

doc. Pavel Hošek, Th.D.

evangelická teologie

19.06.17

LFHK

doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

klinická biochemie

19.06.17

FSV

doc. Roman Horváth, Ph.D.

ekonomické teorie

19.06.17

FaF

doc. RNDr. Peter Mikuš, PhD.

farmaceutická chemie

19.06.17

MFF

doc. Ing. Petr Tůma, Dr.

informatika - softwarové systémy

19.06.17

LF3

doc. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

infekční nemoci

19.06.17

LF1

doc. MUDr. Pavel Dřevínek., Ph.D.

lékařská mikrobiologie

19.06.17

LF1

doc. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.

lékařská biologie a genetika

19.06.17

MFF

doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D.

matematika - matematická analýza

19.06.17

LF2

doc. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.

lékařská mikrobiologie

19.06.17

LF2

doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

pediatrie

19.06.17

PřF

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

fyzická geografie

19.06.17

PřF

doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.

ekologie

19.06.17

FHS

doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

19.06.17

PřF

doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

geologie

19.06.17

PřF

doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

fyzická geografie

19.06.17

FaF

doc. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.

farmaceutická chemie

19.06.17

LFHK

doc. PharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.

histologie a embryologie

19.06.17

PF

doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.

ústavní právo a státověda

19.06.17

FF

doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.

anglická a americká literatura

19.06.17

PřF

doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc.

antropologie

19.06.17

LF1

doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

13.12.17

LFPL

doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D.

patologie

13.12.17

PřF

doc. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.

anorganická chemie

13.12.17

PřF

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

13.12.17

MFF

doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

13.12.17

LF1

doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D.

oční lékařství

13.12.17

LF2

doc. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

lékařská fyziologie a patofyziologie

13.12.17

LF3

doc. MUDr. Zbyněk Straňák., CSc.

pediatrie

13.12.17

PřF

doc. Mgr. Viktor Černý, Dr.

antropologie

13.12.17

FaF

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

biochemie

13.12.17

LF2

doc. Mgr. Jiří Drábek, Ph.D.

lékařská biologie

13.12.17

MFF

doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

fyzika - teoretická fyzika

13.12.17

MFF

doc. Mgr. Jakub Čížek., Ph.D.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

13.12.172016

Fakulta

jmenovaný/á

pro obor

jmenován/a od

FF

doc. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.

české dějiny

17.5.2016

LF1

doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

patologie

17.5.2016

MFF

doc. RNDr. Miloš Janeček, CSc.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

17.5.2016

LF3

doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

17.5.2016

LFPL

doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

17.5.2016

LF1

doc. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

gynekologie a porodnictví

17.5.2016

FTVS

doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc.

biomechanika

17.5.2016

FaF

doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.

biochemie

17.5.2016

LF1

doc. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.

ortopedie

17.5.2016

PřF

doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

environmentální vědy

17.5.2016

FSV

doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.

veřejná a sociální politika

17.5.2016

PřF

doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

fyziologie živočichů

17.5.2016

LF2

doc. MUDr. Michal Rygl, Ph.D.

chirurgie

17.5.2016

MFF

doc. RNDr. Jíří Spurný, Ph.D., DSc.

matematika - matematická analýza

17.5.2016

LF1

doc. MUDr. Eva Králíková, CSc.

hygiena a epidemiologie

17.5.2016

LF3

doc. MUDr. Ivana Štětkářová,CSc.

neurologie

17.5.2016

LFHK

doc. MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D.

oční lékařství

17.5.2016

PF

doc. JUDr. Richard Král, Ph.D.

evropské právo

17.5.2016

LF3

doc. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

vnitřní nemoci

2.12.2016

LF3

doc. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

2.12.2016

PřF

doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.

fyzická geografie

2.12.2016

MFF

doc. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.

matematika - matematická analýza

2.12.2016

PřF

doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.

sociální geografie a regionální rozvoj

2.12.2016

PřF

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.

demografie

2.12.2016

LF1

doc. RNDr. Alexandr Nemec, Ph.D.

lékařská mikrobiologie

2.12.2016

LF1

doc. MUDr. Radan Brůha, CSc.

vnitřní nemoci

2.12.2016

LF2

doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.

vnitřní nemoci

2.12.2016

LF1

doc. MUDr. Václav Smrčka, CSc.

dějiny lékařství

2.12.2016

LF1

doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

gynekologie a porodnictví

2.12.2016

LF2

doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

neurologie

2.12.2016


2015


fakulta

jmenovaný/á

pro obor

jmenován/a od

PřF

doc. RNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.

aplikovaná geologie

1.5.15

PřF

doc. RNDr. Jiří Žák, Ph.D.

geologie

1.5.15

PřF

doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc.

anatomie a fyziologie rostlin

1.5.15

PF

doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

1.5.15

MFF

doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

1.5.15

MFF

doc. RNDr. Roman Grill, CSc.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

1.5.15

MFF

doc. RNDr. Petr Němec, Ph.D.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

1.5.15

LF3

doc. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

1.5.15

LF2

doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.

neurologie

1.5.15

LF1

doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.5.15

LF1

doc. Ing. Ol'ga Križanová, DrSc

lékařská chemie a biochemie

1.5.15

LF1

doc. MUDr. Petr Štádler, Ph.D.

chirurgie

1.5.15

LF1

doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.5.15

LF1

doc. MUDr. David Kužel, CSc.

gynekologie a porodnictví

1.5.15

LF1

doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

vnitřní nemoci

1.5.15

LF1

doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc.

vnitřní nemoci

1.5.15

KTF

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

katolická teologie

1.5.15

FSV

doc. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, Ph.D.

mezinárodní teritoriální studia

1.5.15

FF

doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

české dějiny

1.5.15

FaF

doc. PharmDr. Milan Nobilis, CSc.

farmaceutická chemie

1.5.15

PřF

doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

1.11.15

PřF

doc. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.

ekologie

1.11.15

PřF

doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

environmentální vědy

1.11.15

PřF

doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

aplikovaná geologie

1.11.15

MFF

doc. RNDr. Ondřej Čadek, CSc.

geofyzika

1.11.15

MFF

doc. RNDr. Petr Heřman, CSc.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.11.15

LF3

doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

psychiatrie

1.11.15

LF3

doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.

chirurgické obory

1.11.15

LF2

doc. MUDr. Petr Panzner, CSc.

lékařská imunologie

1.11.15

LF2

doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

neurologie

1.11.15

LF1

doc. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

patologická fyziologie

1.11.15

LF1

doc. MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.

lékařská biologie a genetika

1.11.15

LF1

doc. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.

klinická biochemie

1.11.15

FF

doc. PhDr. Martin Nejedlý, Dr.

české dějiny

1.11.15

2014

fakulta

jmenovaný/á

pro obor

jmenován/a od

LF3

Doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

1.3.2014

LFHK

Doc. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

1.3.2014

PřF

Doc. Ing. Michal Hocek, CSc.

organická chemie

1.3.2014

ETF

Doc. ThDr. Martin Prudký

evangelická teologie

1.3.2014

LF1

Doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.

hygiena a epidemiologie

1.3.2014

LF3

Doc. MUDr. Rudolf Špaček, CSc.

vnitřní nemoci

1.3.2014

PřF

Doc. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

fyzikální chemie

1.3.2014

FF

Doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.

teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

1.3.2014

LFHK

Doc. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.3.2014

LFHK

Doc. MUDr. Svatopluk Řehák, CSc.

chirurgie

1.3.2014

FF

Doc. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

světové dějiny a obecné dějiny

1.3.2014

PřF

Doc. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer

enviromentální vědy

1.3.2014

LF1

Doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

psychiatrie

1.3.2014

LF1

Doc. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

dějiny lékařství

1.3.2014

MFF

Doc. Ing. Jiří Homola, CSc.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

1.3.2014

MFF

Doc. RNDr. Jan Valenta, Ph.D.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

1.3.2014

LF1

Doc. MUDr. Ivan Špička, CSc.

vnitřní nemoci

1.3.2014

LFHK

Doc. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.

kardiochirurgie

1.3.2014

LFP

Doc. MUDr. Dmitry V. Kazakov, CSc.

patologie

1.3.2014

ETF

Doc. Ivana Noble, Ph.D.

evangelická teologie

1.3.2014

FF

Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D.

germánské jazyky a literatury

1.3.2014

LFHK

Doc. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.3.2014

LFP

Doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D.

dermatovenerologie

1.3.2014

LF1

Doc. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

radiologie

1.3.2014

FF

Doc. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

moderní hospodářské a sociální dějiny

1.3.2014

LF1

Doc. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.

lékařská informatika

1.3.2014

PřF

Doc. RNDr. Jiří Dědina, CSc.

analytická chemie

1.3.2014

LF1

Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.3.2014

LF3

Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

psychiatrie

1.3.2014

PřF

Doc. Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

organická chemie

1.3.2014

PřF

Doc. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.

environmentální vědy

1.3.2014

FF

Doc. PhDr. Jan Čermák, CSc.

anglický jazyk

1.3.2014

FSV

doc. Ing. Štěpán Jurajda, PhD.

ekonomické teorie

19.9.2014

LF1

doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.

neurologie

19.9.2014

PřF

doc. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.

fyzikální chemie

19.9.2014

LF2

doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

neurologie

19.9.2014

LF1

doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

neurologie

19.9.2014

FF

doc. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

světové dějiny a obecné dějiny

19.9.2014

LF1

doc. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.

lékařská farmakologie

19.9.2014

LF3

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.

vnitřní nemoci

19.9.2014

MFF

doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

fyzika - fyzika plazmatu

19.9.2014

LF2

doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.

patologie

19.9.2014

LF2

doc. MUDr. Jiří Charvát, CSc.

vnitřní nemoci

19.9.2014

FaF

doc. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

humánní a veterinární farmakologie

19.9.2014

LFHK

doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

lékařská imunologie

19.9.2014

FF

doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.

filozofie

19.9.2014

PřF

doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.

botanika

19.9.2014

LFHK

doc. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.

lékařská farmakologie

19.9.2014

MFF

doc. RNDr. Rupert Leitner, DrSc.

fyzika - subjaderná fyzika

19.9.2014

LF1

doc. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

radiologie

19.9.2014

LF1


doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D.

otorinolaryngologie

19.9.2014

2013

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

LF1

Doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

pediatrie

 11.6.2013

LFHK

Doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.

radiologie

 11.6.2013

PřF

Doc. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.

environmentální vědy

 11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

ortopedie

 11.6.2013

LFHK

Doc. MUDr. Jan Harrer, CSc.

kardiochirurgie

 11.6.2013

PřF

Doc. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.

imunologie

 11.6.2013

FF

Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

světové dějiny a obecné dějiny

 11.6.2013

LFHK

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.

radiologie

 11.6.2013

MFF

Doc. Pavel Lipavský, CSc.

fyzika - teoretická fyzika

 11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Jan Malík, CSc.

vnitřní nemoci

 11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Jan Marek Jan, Ph.D.

vnitřní nemoci

 11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.

lékařská fyziologie

 11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

otorinolaryngologie

 11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.

ortopedie

 11.6.2013

LFHK

Doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D.

lékařská biologie

 11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

vnitřní nemoci

 11.6.2013

LFHK

Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.

oční lékařství

 11.6.2013

PřF

Doc. Mgr. David Storch, Ph.D.

ekologie

 11.6.2013

PřF

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.

sociální geografie a regionální rozvoj

11.6.2013

LF1

Doc. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc.

stomatologie

 11.6.2013

FF

Doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.

germánské jazyky a literatury

 11.6.2013

PřF

Doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

anatomie a fyziologie rostlin

 11.6.2013

FHS

Doc. Mgr. Martin Putna, Dr.

sociální a kulturní antropologie

25.6.2013

2012

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

LF1

Doc. MUDr. Pavel Calda, CSc.

gynekologie a porodnictví

1.2.2012

LF1

Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.

neurologie

1.2.2012

LF1

Doc. RNDr. Anna Gvozdjáková, DrSc.

lékařská chemie a biochemie

1.2.2012

LF1

Doc. Ing. Mária Mareková, CSc.

lékařská chemie a biochemie

1.2.2012

LF1

Doc. MUDr. Pavel Maruna, CSc.

patologická fyziologie

1.2.2012

LF1

Doc. MUDr. David Sedmera, Ph.D.

anatomie

1.2.2012

LF1

Doc. RNDr. Evžen Amler, CSc.

lékařská biofyzika

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

onkologie

20.6.2012

LF1

Doc. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc.

lékařská chemie a biochemie

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

lékařská genetika

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Ivan Landor, CSc.

ortopedie

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

chirurgie

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Petr Neužil, CSc.

vnitřní nemoci

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Jan Roth, CSc.

neurologie

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.

neurochirurgie

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc.

ortopedie

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Pavel Vavřík, CSc.

ortopedie

20.6.2012

LF1

Doc. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.

chirurgie

16.11.2012

LF1

Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.

patologie

16.11.2012

LF1

Doc. MUDr. David Jahoda, CSc.

ortopedie

16.11.2012

LF1

Doc. MUDr. Jan Klozar, CSc.

otorinolaryngologie

16.11.2012

LF1

Doc. MUDr. David Pokorný, CSc.

ortopedie

16.11.2012

LF1

Doc. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

stomatologie

16.11.2012

LF2

Doc. MUDr. Martin Sameš, CSc.

chirurgie

20.6.2012

LF2

Doc. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.

lékařská imunologie

16.11.2012

LF2

oc. MUDr. Petr Vlček, CSc.

vnitřní nemoci

16.11.2012

LF3

Doc. MUDr. Jiří Beneš, CSc.

vnitřní nemoci

1.2.2012

LF3

Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.

chirurgické obory

1.2.2012

LFHK

Doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.2.2012

LFHK

Doc. MUDr. Hana Langrová, Ph.D.

oční lékařství

1.2.2012

LFHK

Doc. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.

kardiochirurgie

1.2.2012

LFHK

Doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

lékařská chemie a biochemie

20.6.2012

LFHK

Doc. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.

lékařská imunologie

20.6.2012

LFHK

Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.

kardiochirurgie

16.11.2012

LFHK

Doc. MUDr. Miloslav Pleskot, CSc.

vnitřní nemoci

16.11.2012

LFP

Doc. MUDr. Jiří Kobr, Ph.D.

pediatrie

16.11.2012

PřF

Doc. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D.

anorganická chemie

1.2.2012

PřF

Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc.

fyzická geografie

20.6.2012

PřF

Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr.

aplikovaná geologie

20.6.2012

PřF

Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

anatomie a fyziologie rostlin

16.11.2012

PřF

Doc. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.

analytická chemie

16.11.2012

MFF

Doc. RNDr. Jaroslav Burda, DrSc.

fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

1.2.2012

MFF

Doc. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.

Matematika – přibližné a numerické metody

1.2.2012

MFF

Doc. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.

fyzika – jaderná fyzika

1.2.2012

MFF

Doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D.

informatika - teoretická informatika

20.6.2012

MFF

Doc. RNDr. Pavel Cejnar, Dr.

fyzika – jaderná fyzika

20.6.2012

MFF

Doc. Ing. Jan Franc, DrSc.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

20.6.2012

MFF

Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.

astronomie a astrofyzika

20.6.2012

MFF

Doc. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

informatika - teoretická informatika

20.6.2012

MFF

Doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc.

fyzika - teoretická fyzika

16.11.2012

FaF

Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

farmakognozie

16.11.2012

FF

Doc. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc.

archeologie

1.2.2012

FF

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

klinická psychologie

20.6.2012

FF

Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.

klinická psychologie

16.11.2012

PF

Doc. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

1.2.2012

PF

Doc. JUDr. Hana Marková, CSc.

finanční právo a finanční věda

16.11.2012

FSV

Doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc.

ekonomické teorie

1.2.2012

FSV

Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D.

politologie

1.2.2012

FHS

Doc. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

sociální a kulturní tropologie

1.2.2012

FTVS

Doc. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

kinantropologie

20.6.2012

FTVS

Doc. PaedDr. Ludmila Fialová, Ph.D.

kinantropologie – směr pedagogika sportu

1.2.2012

2011

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

LF1

Doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.

urologie

24.6.2011

LF1

Doc. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.

chirurgie

24.6.2011

LF2

Doc. MUDr. Petr Sedláček, CSc.

pediatrie

24.6.2011

LF2

Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.

lékařská genetika

24.6.2011

LF3

Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN

vnitřní nemoci

24.6.2011

LFP

Doc. MUDr. Jiří Jirka, DrSc.

vnitřní nemoci

24.6.2011

LFP

Doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.

vnitřní nemoci

24.6.2011

FaF

Doc. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

farmaceutická chemie

24.6.2011

FaF

Doc. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.

biochemie

24.6.2011

FaF

Doc. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

humánní a veterinární farmakologie

24.6.2011

FF

Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc.

teorie a dějiny divadla

24.6.2011

FF

Doc. PhDr. Marta Ottlová

hudební věda

24.6.2011

FF

Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc.

klinická psychologie

24.6.2011

PřF

Doc. RNDr. Petr Hermann, Dr.

anorganická chemie

24.6.2011

MFF

Doc. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

matematika – matematická analýza

24.6.2011

MFF

Doc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.

matematika – přibližné a numerické metody

24.6.2011

MFF

Doc. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

4.6.2011

MFF

Doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.

informatika – teoretická informatika

24.6.2011

MFF

Doc. RNDr. Jiří Podolský, CSc.

fyzika – teoretická fyzika

24.6.2011

MFF

Doc. RNDr. Jan Rataj, CSc.

matematika - geometrie a topologie

24.6.2011

PedF

Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

české a československé dějiny

24.6.2011

PedF

Doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

české a československé dějiny

24.6.2011

FSV

Doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

politologie

4.6.2011

2010

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

PF

Doc. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

právní dějiny

1.5.2010

LF1

Doc. MUDr. Jaromír Astl, CSc.

otorinolaryngologie

1.5.2010

LF1

Doc. MUDr. Michal Holub, Ph.D.

infekční nemoci

1.5.2010

LF1

Doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

1.5.2010

LF1

Doc. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

lékařská imunologie

1.5.2010

LF1

Doc. MUDr. Jan Štulík, CSc.

ortpedie

1.5.2010

LF1

Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

neurologie

8.12.2010

LF2

Doc. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

pediatrie

8.12.2010

LF3

Doc. MUDr. František Saudek, DrSc.

vnitřní nemoci

1.5.2010

LFP

Doc. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D.

vnitřní nemoci

8.12.2010

LFP

Doc. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.

pediatrie

8.12.2010

LFHK

Doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.

psychiatrie

8.12.2010

LFHK

Doc. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

vnitřní nemoci

8.12.2010

LFHK

Doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.

vnitřní nemoci

8.12.2010

FaF

Doc. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

humánní a veterinární farmakologie

8.12.2010

FF

Doc. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.

český jazyk

1.5.2010

FF

Doc. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

pomocné vědy historické

8.12.2010

PřF

Doc. RNDr. Petr Hodek, CSc.

biochemie

1.5.2010

PřF

Doc. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.

geologie

1.5.2010

PřF

Doc. RNDr. Eva Tesařová, CSc.

analytická chemie

1.5.2010

MFF

Doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.5.2010

MFF

Doc. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc.

matematika-pravděpodobnost a mat. statistika

1.5.2010

PedF

Doc. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr.

didaktika matematiky

1.5.2010

FSV

Doc. Mgr. Kateřina Šmídková, M.A., Ph.D.

ekonomické teorie

8.12.2010

2009

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

LF1

Doc. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

urologie

2.3.2009

LF1

Doc. MUDr. David Cibula, CSc.

gynekologie a porodnictví

2.3.2009

LF1

Doc. MUDr. Renata Cífková, CSc.

vnitřní nemoci

2.3.2009

LF1

Doc. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.

lékařská mikrobiologie

2.3.2009

LF1

Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

neurologie

2.3.2009

LF1

Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

vnitřní nemoci

2.3.2009

LF1

Doc. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

chirurgie

18.9.2009

LF1

Doc. MUDr. Marek Trněný, CSc.

onkologie

18.9.2009

LF2

Doc. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

gynekologie a porodnictví

2.3.2009

LF2

Doc. RNDr. Eva Samcová, CSc.

lékařská chemie a biochemie

2.3.2009

LF2

Doc. MUDr. Karel Vondra, DrSc.

vnitřní nemoci

2.3.2009

LF3

Doc. MUDr. Zuzana Kubová, CSc.

lékařská fyziologie

2.3.2009

LF3

Doc. MUDr. Markéta Dušková, CSc.

chirurgické obory

18.9.2009

LF3

Doc. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

psychiatrie

18.9.2009

LFP

Doc. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

patologie

2.3.2009

LFP

Doc. MUDr. Alexander Ferko, CSc.

chirurgie

18.9.2009

LFP

Doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

vnitřní nemoci

18.9.2009

LFHK

Doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.

vnitřní nemoci

2.3.2009

LFHK

Doc. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

vnitřní nemoci

2.3.2009

LFHK

Doc. MUDr. Milan Holeček, DrSc.

lékařská fyziologie

18.9.2009

LFHK

Doc. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.

oční lékařství

18.9.2009

FaF

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

farmaceutická chemie

18.9.2009

FF

Doc. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

egyptologie

18.9.2009

FF

Doc. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A.

teorie literatury

18.9.2009

PřF

Doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

botanika

2.3.2009

PřF

Doc. RNDr. Jan Jehlička, Dr.

geologie

2.3.2009

PřF

Doc. RNDr. Karol Marhold, CSc.

botanika

2.3.2009

PřF

Doc. RNDr. Jiří Zima, CSc.

analytická chemie

2.3.2009

PřF

Doc. RNDr. Martin Braniš, CSc.

environmentální vědy

18.9.2009

PřF

Doc. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

biochemie

18.9.2009

PřF

Doc. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

ekologie

18.9.2009

MFF

Doc. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.

matematika – matematická logika

2.3.2009

MFF

Doc. RNDr. Helena Štěpánková, CSc.

fyzika – fyzika kondenzovaných látek

2.3.2009

MFF

Doc. RNDr. Luboš Pick, CSc.

matematika - matematická analýza

18.9.2009

MFF

Doc. RNDr. Jan Trlifaj, CSc.

matematika - algebra a teorie čísel

18.9.2009

MFF

Doc. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc.

astronomie a astrofyzika

18.9.2009

PedF

Doc. PaedDr. Eva Stuchlíková, CSc.

pedagogická psychologie

2.3.2009

FSV

Doc. Ing. Karel Janda, M.A., Dr., Ph.D.

ekonomie

2.3.2009

FSV

Doc. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

sociologie

2.3.2009

FSV

Doc. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

moderní dějiny

2.3.2009

FSV

Doc. Andreas Ortmann, Ph.D.

ekonomie

2.3.2009

2008

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

ETF

Doc. ThDr. Jan Štefan

evangelická teologie

20.5.2008

PF

Doc. JUDr. Stanislava Černá, CSc.

obchodní právo

20.5.2008

PF

Doc. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

trestní právo, kriminologie a kriminalistika

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

vnitřní nemoci

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Václav Hána, CSc.

vnitřní nemoci

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

vnitřní nemoci

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Michal Kršek, CSc.

vnitřní nemoci

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.

chirurgie

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Hana Papežová, CSc.

psychiatrie

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

onkologie

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

vnitřní nemoci

20.5.2008

LF1

Doc. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.

lékařská fyziologie

1.11.2008

LF1

Doc. MUDr. Richard Plavka, CSc.

pediatrie

1.11.2008

LF1

Doc. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.

lékařská imunologie

1.11.2008

LF1

Doc. MUDr. Libor Vítek, MBA, Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

1.11.2008

LF1

Doc. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

radiologie

1.11.2008

LF2

Doc. MUDr. Luděk Červenka, CSc.

lékařská fyziologie

20.5.2008

LF2

Doc. MUDr. Jaroslav Hruda, CSc.

pediatrie

20.5.2008

LF2

Doc. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

pediatrie

20.5.2008

LFP

Doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.

vnitřní nemoci

1.11.2008

LFP

Doc. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.11.2008

LFHK

Doc. MUDr. Jiří Stulík, CSc.

lékařská imunologie

20.5.2008

LFHK

Doc. MUDr. Jan Žižka, Ph.D.

radiologie

1.11.2008

FaF

Doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc.

klinická a sociální farmacie

1.11.2008

FaF

Doc. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.

biochemie

1.11.2008

FF

Doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.

translatologie

20.5.2008

FF

Doc. PhDr. Hana Gladková, CSc.

slavistika

20.5.2008

FF

Doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.

hospodářské a sociální dějiny

20.5.2008

FF

Doc. PhDr. Petr Koťátko, CSc.

filosofie

1.11.2008

PřF

Doc. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

fyziologie živočichů

20.5.2008

PřF

Doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.

parazitologie

20.5.2008

PřF

Doc. RNDr. Zdena Palková, CSc.

genetika, molekulární biologie a virologie

1.11.2008

PřF

Doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.

fyzikální chemie

1.11.2008

MFF

Doc. RNDr. Aleš Drápal, CSc.

matematika - algebra a teorie čísel

20.5.2008

MFF

Doc. Ing. Josef Žáček, DrSc.

fyzika – subjaderná fyzika

20.5.2008

MFF

Doc. RNDr. Josef Málek, DSc.

matematika – matematická analýza

1.11.2008

FSV

Doc. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.

mediální studia

20.5.2008

FSV

Doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

moderní dějiny

20.5.2008

2007

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

HTF

Doc. ThDr. Jan Blahoslav Lášek

teologie

16.4.2007

PF

Doc. JUDr. Marie Karfíková, CSc.

finanční právo a finanční věda

5.11.2007

PF

Doc. JUDr. Richard Pomahač, CSc.

správní právo a správní věda

5.11.2007

LF1

Doc. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

chirurgie

16.4.2007

LF1

Doc. MUDr. Milan Bayer, CSc.

pediatrie

16.4.2007

LF1

Doc. MUDr. Jiří Jonák, DrSc.

lékařská chemie a biochemie

16.4.2007

LF1

Doc. MUDr. Miroslav Kuba, CSc.

patologická fyziologie

16.4.2007

LF1

Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

vnitřní nemoci

16.4.2007

LF1

Doc. MUDr. Jan Daneš, CSc.

radiologie

5.11.2007

LF1

Doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

chirurgie

5.11.2007

LF1

Doc. MUDr. Daniel Pella, Ph.D.

vnitřní nemoci

5.11.2007

LF1

Doc. MUDr. Julius Špičák, CSc.

vnitřní nemoci

5.11.2007

LF1

Doc. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.

lékařská imunologie

5.11.2007

LF1

Doc. MUDr. Josef Veselka, CSc.

vnitřní nemoci

5.11.2007

LF2

Doc. MUDr. Milan Kvapil, MBA, CSc.

vnitřní nemoci

16.4.2007

LF2

Doc. MUDr. Tomáš Tláskal, CSc.

chirurgie

16.4.2007

LF2

Doc. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

lékařská genetika

16.4.2007

LF2

Doc. RNDr. Pavel Hozák, DrSc.

lékařská biologie

5.11.2007

LFHK

Doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

patologie

16.4.2007

LFHK

Doc. MUDr. Dagmar Dotřelová, CSc.

oční lékařství

5.11.2007

FaF

Doc. RNDr. Jiří Lamka, CSc.

humánní a veterinární farmakologie

5.11.2007

FaF

Doc. RNDr. Petr Solich, CSc.

analytická chemie

5.11.2007

FF

Doc. PhDr. Jan Klápště, CSc.

archeologie

16.4.2007

FF

Doc. PhDr. Petr Sommer, CSc.

dějiny umění

16.4.2007

FF

Doc. PhDr. Lubomír Konečný

dějiny umění

5.11.2007

FF

Doc. Dr. Zdenka Švarcová

lingvistika konkrétního jazyka – japonský jazyk

5.11.2007

FF

Doc. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.

egyptologie

5.11.2007

PřF

Doc. RNDr. Karel Bezouška, CSc.

biochemie

16.4.2007

PřF

Doc. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

organická chemie

16.4.2007

PřF

Doc. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

ekologie

5.11.2007

PřF

Doc. RNDr. Jan Kovář, DrSc.

buněčná a vývojová biologie

5.11.2007

PřF

Doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.

zoologie

5.11.2007

MFF

Doc. RNDr. Jaromír Plášek, CSc.

fyzika – fyzika molekulárních a biologických struktur

16.4.2007

MFF

Doc. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc.

matematika – matematická analýza

16.4.2007

MFF

Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

matematika – pravděpodobnost a mat. statistika

16.4.2007

MFF

Doc. RNDr. Jan Hajič, Dr.

informatika – matematická lingvistika

5.11.2007

MFF

Doc. RNDr. Martin Loebl, CSc.

informatika – teoretická informatika

5.11.2007

PedF

Doc. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

pedagogická psychologie

16. 4. 2007


Poslední změna: 20. prosinec 2019 18:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám