Docenti

Nově jmenovaní docenti na Univerzitě Karlově

2023

Jméno, příjmení, tituly

Fakulta

Obor

Účinnost jmenování

Šachl Radek, RNDr., Ph.D.

PřF

fyzikální chemie

01.01.23

Placette Clément Lafon, Dr.

PřF

botanika

01.01.23

Suchánek Drahomír, PhDr. ThLic., Ph.D., Th.D.

FF

světové dějiny a obecné dějiny

01.01.23

Tufano James J., PhD.

FTVS

kinantropologie

01.01.23

Havelek Radim, RNDr., Ph.D.

LFHK

lékařská chemie a biochemie

01.01.23

Astapenko David, MUDr., Ph.D.

2.LF

anesteziologie a intenzivní medicína

01.01.23

Šarníková Gabriela, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.02.23

Hubáček Jaroslav, Ing., CSc.

1.LF

lékařská biologie a genetika

01.02.23

Míšek Jiří, RNDr., Ph.D.

PřF

organická chemie

01.02.23

Záleský Miroslav, MUDr., Ph.D.

3.LF

chirurgické obory

01.02.23

Rückl Jan, Mgr., Ph.D.

ETF

evangelická teologie

01.02.23

Riegl Martin, Mgr., Ph.D.

FSV

politologie

01.02.23

Barták Vladislav, MUDr., Ph.D.

1.LF

ortopedie

01.03.23

Pořízka Michal, MUDr., Ph.D.

1.LF

anesteziologie a resuscitace

01.03.23

Handl Vladimír, JUDr., CSc.

FSV

mezinárodní teritoriální studia

01.03.23

Honěk Jakub, MUDr., Ph.D.

2.LF

vnitřní nemoci

01.03.23

Bušková Jitka, MUDr., Ph.D.

3.LF

neurologie

01.03.23

Minárik Peter, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.03.23

Kynčl Jan, Mgr., Ph.D.

MFF

informatika - teoretická informatika

01.03.23

Schwarzacher Sebastian, Dipl.-Math., Dr.rer.nat.

MFF

matematika - matematická analýza

01.03.23

Šídlo Luděk, RNDr., Ph.D.

PřF

demografie

01.03.23

Asavei Maria Alina, PhD.

FSV

mezinárodní teritoriální studia

01.03.23

Šafka Brožková Dana, MUDr., Ph.D.

2.LF

lékařská genetika

01.03.23

Frintová Dita, JUDr., Ph.D.

PF

občanské právo

01.03.23

Eberlová Lada, MUDr., Ph.D.

LFPL

anatomie, histologie a embryologie

01.04.23

Švajdler Marián, MUDr., Ph.D.

LFPL

patologie

01.04.23

Huszár Peter, Mgr., Ph.D.

MFF

meteorologie

01.04.23

Balko Martin, RNDr., Ph.D.

MFF

informatika - teoretická informatika

01.04.23

Jakubek Milan, Ing., Ph.D.

1.LF

lékařská chemie a biochemie

01.04.23

Shamzhy Mariya, Ph.D.

PřF

fyzikální chemie

01.04.23

Sejkora Tomáš, JUDr., Ph.D.

PF

finanční právo a finanční věda

01.04.23

Pavelka Michal, RNDr., Ph.D.

MFF

matematika - matematické modelování a numerická matematika

01.04.23

Storchová Lucie, PhDr., Ph.

FF

české dějiny

01.05.23

Brisuda Antonín, MUDr., Ph.D.

2.LF

urologie

01.05.23

Kynčl Martin, MUDr., Ph.D.

2.LF

radiologie a zobrazovací metody

01.05.23

Serranová Tereza, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurologie

01.05.23

Kunc Jan, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

01.05.23

Ledvinka Tomáš, Mgr., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.05.23

Fišer Radovan, RNDr., Ph.D.

PřF

genetika, molekulární biologie a virologie

01.05.23

Cilibrasi Luca, Dott.Mag., PhD.

FF

anglický jazyk

01.05.23

Montag Josef, Ing., Ph.D.

FSV

ekonomické teorie

01.06.23

Michal Michael, MUDr., Ph.D.

LFPL

patologie

01.06.23

Svobodová Šárka, MUDr., Ph.D.

LFPL

vnitřní nemoci

01.06.23

Čapoun Otakar, MUDr., Ph.D.

1.LF

urologie

01.06.23

Vojtíšek Radova, MUDr., Ph.D.

LFHK

onkologie

01.06.23

Honzík Petr, Mgr., Ph.D.

MFF

matematika - matematická analýza

01.06.23

Knor Jiří, MUDr., Ph.D.

3.LF

anesteziologie a intenzivní medicína

01.06.23

Bierhanzl Jan, Mgr., Ph.D.

FHS

filozofie

01.06.23

Paweł Bernard, Ph.D.

PřF

didaktika chemie

01.06.23

Netrdová Pavlína, RNDr., Ph.D.

PřF

sociální geografie a regionální rozvoj

01.06.23

Waschková Císařová Lenka, Mgr., Ph.D.

FSV

mediální a komunikační studia

01.06.23

Hanáček Jiří, MUDr., Ph.D.

3.LF

gynekologie a porodnictví

01.06.23

Roučka Štěpán, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika plazmatu

01.07.23

Nekolová Jana, MUDr., Ph.D.

LFHK

oční lékařství

01.08.23

Kozák Martin, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

01.07.23

Hubka Petr, MUDr., Ph.D.

1.LF

gynekologie a porodnictví

01.07.23

Goliáš Viktor, Mgr., Ph.D.

PřF

geologie

01.07.23

Mezian Kamál, MUDr., Ph.D.

2.LF

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

01.07.23

Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr., Ph.D.

FF

románské jazyky

01.07.23

Matějčková Tereza, Mgr. Bc., Ph.D.

FF

filozofie

01.07.23

Maciak Matúš, RNDr., Ph.D.

MFF

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

01.07.23

Korčáková Daniela, Mgr., Ph.D.

MFF

astronomie a astrofyzika

01.07.23

Říčan Jaroslav, Mgr., Ph.D.

PedF

pedagogická psychologie

01.08.23

Martinková Patrícia, RNDr., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.08.23

Chmelík Marek, RNDr., PhD.

1.LF

lékařská biofyzika

01.08.23

Pánková Alexandra, MUDr., Ph.D.

1.LF

hygiena a epidemiologie

01.08.23

Pospíšil Jiří, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.08.23

Tropek Robert, RNDr., Ph.D.

PřF

ekologie

01.08.23

Sokolová Romana, RNDr., Ph.D.

PřF

fyzikální chemie

01.08.23

Novák Jiří, M.Sc., Ph.D.

FSV

ekonomické teorie

01.08.23

Jaroš Filip, Mgr., Ph.D.

FHS

filozofie

01.08.23

Kruseová Jarmila, MUDr., Ph.D.

2.LF

onkologie

01.08.23

Švarc Robert, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.08.23

Horstkotte Burkhard, Dr.

FaF

analytická chemie

01.11.23

Matoušek Petr, MUDr., Ph.D.

LFHK

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

01.11.23

Roubíček Tomáš, MUDr., Ph.D.

3.LF

kardiologie

01.11.23

Ježek Karel, MUDr., Ph.D.

LFPL

lékařská fyziologie

01.11.23

Rohlíková Lucie, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.11.23

Zápotocký Michal, MUDr., Ph.D.

2.LF

onkologie

01.11.23

Bohuslav Lukáš, JUDr., Ph.D.

PF

trestní právo, kriminologie a kriminalistika

01.11.23

Rubáš Stanislav, PhDr., Ph.D.

FF

translatologie

01.11.23

Lukavský Jiří, Mgr., Ph.D.

FF

psychologie

01.11.23

Luef Eva Maria, Mag.phil., Dr.phil.

FF

anglický jazyk

01.11.23

Hrbáč Tomáš, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurochirurgie

01.11.23

Lízrová Jana, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurologie

01.11.23

Johánek Viktor, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

01.11.23

Mistrík Jan, Mgr. Dr., Ph.D.

MFF

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

01.11.23

Haruštiak Tomáš, MUDr., Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.12.23

Mlček Mikuláš, MUDr., Ph.D.

1.LF

lékařská fyziologie

01.12.23

Šisler Vít, Mgr. et Mgr., Ph.D.

FF

informační věda a knižní kultura

01.12.23

Tlustý Tomáš, PhDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.12.23

Vágner Michal, pplk. PhDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.12.23

Fabián Ondřej, MUDr., Ph.D.

3.LF

patologie

01.12.23

Ozaniak Střížová Zuzana, MUDr., Ph.D.

2.LF

lékařská imunologie

01.12.23

Vlachová Viktorie, RNDr., DrSc.

PřF

fyziologie živočichů

01.12.23

Šloufová Ivana, RNDr., Ph.D.

PřF

fyzikální chemie

01.12.23

Fišer Karel, RNDr., Ph.D.

2.LF

lékařská biologie  

01.12.23

Velemínský Miloš, MUDr., Ph.D.

2.LF

gynekologie a porodnictví

01.12.23

Niubo Marc, Mgr, Ph.D.

FF

hudební věda

01.12.23

Tachezy Ruth, RNDr., Ph.D.

PřF

genetika, molekulární biologie a virologie

01.12.23

Vočka Michal, MUDr., Ph.D.

1.LF

onkologie

01.12.23

2022

Jméno, příjmení, tituly

Fakulta

Obor

Účinnost jmenování

Kováčik Andrej, PharmDr., Ph.D.

FaF

farmaceutická technologie

01.01.22

Angerová Yvona, MUDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.01.22

Třešková Inka, MUDr., Ph.D.

LFPL

chirurgie

01.01.22

Pivovarčíková Kristýna, MUDr., Ph.D.

LFPL

patologie

01.01.22

Horák Miroslav, RNDr. Mgr., Ph.D.

FHS

sociální a kulturní antropologie

01.02.22

Jakoubková Budilová Lenka, Mgr., Ph.D.

FHS

sociální a kulturní antropologie

01.02.22

Feldmann Andreas Emil, Dipl.-Inform., Dr.sc.

MFF

informatika - teoretická informatika

01.02.22

Rob Filip, MUDr., Ph.D.

3.LF

dermatovenerologie

01.02.22

Němec Zbyněk, PhDr., Ph.D.

PedF

speciální pedagogika

01.02.22

Dušek Petr, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurologie

01.02.22

Ryška Pavel, MUDr., Ph.D.

LFHK

radiologie a zobrazovací metody

01.02.22

Rusňák Štěpán, MUDr., Ph.D.

LFHK

oční lékařství

01.02.22

Školoudík Lukáš, MUDr., Ph.D.

LFHK

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

01.02.22

Knoll Vilém, JUDr., Ph.D.

PF

právní dějiny

01.02.22

Brodec Jan, JUDr. Bc., Ph.D.

PF

mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

01.02.22

Komrsková Kateřina, RNDr., Ph.D.

PřF

zoologie

01.02.22

Eichlerová Kateřina, JUDr., Ph.D.

PF

obchodní právo

01.02.22

Haberlová Jana, MUDr., Ph.D.

2.LF

dětská neurologie

01.02.22

Laššuthová Petra, MUDr., Ph.D.

2.LF

lékařská biologie

01.02.22

Svatoň Martin, MUDr., Ph.D.

LFPL

vnitřní nemoci

01.02.22

Válková Veronika, MUDr., CSc.

1.LF

vnitřní nemoci

01.02.22

Rusinová Kateřina, MUDr. MgA., Ph.D.

1.LF

anesteziologie a resuscitace

01.02.22

Smrž Daniel, RNDr., Ph.D.

2.LF

lékařská biologie

01.05.22

Hrdina Radim, Mgr., Ph.D.

PřF

organická chemie

01.03.22

Jirsa Jakub, Mgr., PhD.

FF

filozofie

01.03.22

Molitor Martin, MUDr., Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.03.22

Kořeň Ladislav, Mgr., Ph.D.

FF

filozofie

01.03.22

Šuláková Terezie, MUDr., Ph.D.

LFHK

pediatrie

01.04.22

Klírová Monika, MUDr., Ph.D.

3.LF

psychiatrie

01.04.22

Taimr Pavel, MUDr., Ph.D.

3.LF

vnitřní nemoci

01.04.22

Hanuš Jan, Mgr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

01.04.22

Dvořák Petr, Mgr., Ph.D.

PřF

botanika

01.04.22

Doudaki Vagia, PhD.

FSV

mediální a komunikační studia

01.04.22

Bezrouk Aleš, RNDr., Ph.D.

LFHK

lékařská biofyzika

01.04.22

Šaroch Jan, Mgr., Ph.D.

MFF

matematika -algebra, teorie čísel a matematická logika

01.05.22

Stěpanov Alexandr, Ph.D.

LFHK

oční lékařství

01.05.22

Khalakhan Ivan, Mgr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

01.05.22

Pejcha Ondřej, Mgr., Ph.D.

MFF

astronomie a astrofyzika

01.05.22

Králová Lesná Ivana, MUDr., Ph.D.

1.LF

lékařská imunologie a mikrobiologie

01.05.22

Brožová Hana, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurologie

01.05.22

Hyšpler Radomír, MUDr., Ph.D.

LFHK

klinická biochemie

01.05.22

Slouka David, MUDr., Ph.D.

3.LF

otorinolaryngologie  

01.05.22

Vraníková Barbora, PharmDr., Ph.D.

FaF

farmaceutická technologie

01.05.22

Damohorská Pavla, ThDr., Th.D.

HTF

teologie

01.06.22

Kočková Radka, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.07.22

Bartoš Robert, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurochirurgie

01.06.22

Větrovský Tomáš, MUDr. Ing., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.06.22

Březinová Helena, Mgr., Ph.D.

FF

germánské literatury

01.06.22

Al-Hiti Hikmet, MUDr., Ph.D.

2.LF

vnitřní nemoci

01.06.22

Dubský Michal, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.06.22

Golec Martin, Mgr., Ph.D.

FF

archeologie

01.06.22

Křížek Tomáš, RNDr., Ph.D.

PřF

analytická chemie

01.06.22

Žák Michal, Mgr., Ph.D.

MFF

meteorologie

01.06.22

Prchal Jiří, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.06.22

Svobodová Magdaléna, JUDr., Ph.D.

PF

evropské právo

01.06.22

Psutka Jindřich, JUDr., Ph.D.

PF

občanské právo

01.06.22

Lohynská Radka, MUDr., Ph.D.

1.LF

onkologie

01.07.22

Pazderník Michal, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.07.22

Kolorenč Přemysl, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.07.22

Roskovec Jan, Mgr., Ph.D.

ETF

evangelická teologie

01.07.22

Matějek Jaromír, MUDr. ThLic., Ph.D., Th.D.

1.LF

bioetika

01.08.22

Bravená Noemi, PhDr. ThDr. Mgr., Ph.D., Th.D.

HTF

teologie

01.08.22

Šterclová Martina, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.08.22

Kučera Dalibor, PhDr., Ph.D.

FF

psychologie

01.08.22

Veverka Václav, Ing., Ph.D.

PřF

genetika, molekulární biologie a virologie

01.08.22

Pavelek Zbyšek, MUDr., Ph.D.

LFHK

neurologie

01.08.22

Fiala Luděk, MUDr., Ph.D.

LFPL

gynekologie a porodnictví

01.08.22

Kubizňák David, Mgr., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.10.22

Havránek Ondřej, MUDr., Ph.D.

1.LF

lékařská biologie a genetika

01.10.22

Košovan Peter, RNDr., Ph.D.

PřF

fyzikální chemie

01.10.22

Pelc Vladimír, JUDr. Bc., Ph.D.

PF

trestní právo, kriminalogie a kriminalistika

01.10.22

Plevová Pavlína, MUDr., Ph.D.

2.LF

lékařská genetika

01.10.22

Rywiková Daniela, PhDr., Ph.D.

KTF

dějiny křesťanského umění

01.10.22

Kodet Ondřej, MUDr., Ph.D.

1.LF

dermatovenerologie

01.10.22

Hrubá Petra, Mgr., Ph.D.

1.LF

lékařská chemie a biochemie

01.10.22

Šimík Radek, Mgr., Ph.D.

FF

český jazyk

01.10.22

Prokleška Jan, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.10.22

Běhounková Marie, RNDr., Ph.D.

MFF

geofyzika

01.10.22

Šída Petr, PhDr. Mgr., Ph.D.

FF

archeologie

01.10.22

Heyrovský David, Mgr., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.10.22

Teplá Milada, RNDr., Ph.D.

PřF

didaktika chemie

01.10.22

Rusek Martin, PhDr., Ph.D.

PřF

didaktika chemie

01.10.22

Jelínek Tomáš, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.12.22

Naxera Vladimír, PhDr., Ph.D.

FSV

politologie

01.12.22

Šálek Cyril, MUDr. Mgr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.12.22


2021

Jméno, příjmení, tituly

Fakulta

Obor

Účinnost jmenování

Jiřík Jaroslav, Mgr., Ph.D.

FF

archeologie

01.01.21

Rybák David, Mgr., Ph.D.

PedF

filozofie

01.01.21

Bednář František, MUDr., Ph.D.

3.LF

kardiologie

01.01.21

Juklová Kateřina, Mgr., Ph.D.

PedF

pedagogická psychologie

01.01.21

Svaček Ondřej, JUDr. Bc., Ph.D.

PF

mezinárodní právo

01.01.21

Kalinová Markéta, RNDr., Ph.D.

2.LF

lékařská biologie

01.01.21

Němcová Tejkalová Alice, PhDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.04.21

Čada Zdeněk, MUDr., Ph.D.

1.LF

otorinolaryngologie

01.02.21

Ježková Jana, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.02.21

Burget Filip, MUDr., Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.02.21

Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., Ph.D.

PedF

filozofie

01.02.21

Opanasenko Maksym, CSc.

PřF 

fyzikální chemie

01.02.21

Kopecký David, RNDr., Ph.D.

PřF 

genetika, molekulární biologie a virologie

01.02.21

Belada David, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.03.21

Králová Věra, RNDr., Ph.D.

LFHK

lékařská biologie

01.03.21

Zeman Jaroslav, MUDr., Ph.D.

LFHK

chirurgie

27.05.21

Kolmaš Michal, Mgr., Ph.D.

FSV

politologie

01.03.21

Chytrý Vlastimil, PhDr., Ph.D.

PedF

didaktika matematiky

01.03.21

Korábečný Jan, PharmDr., Ph.D.

FaF

farmaceutická chemie

01.03.21

Stibůrková Blanka, Ing. Mgr., Ph.D.

1.LF

lékařská biologie a genetika

01.03.21

Mahelková Gabriela, MUDr., Ph.D.

2.LF

oftalmologie

01.04.21

Kubeš Jiří, MUDr., Ph.D.

1.LF

onkologie

01.04.21

Dvořák Pavel, RNDr., Ph.D.

LFHK

lékařská biologie

01.04.21

Červenková Denisa, ThLic. Mgr., Th.D.

KTF

katolická teologie

01.04.21

Merhaut Luboš, PaedDr., CSc.

FF

dějiny české literatury a teorie literatury

01.04.21

Krekulová Laura, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.04.21

Vaněk Petr, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurochirurgie

01.04.21

Kudrna Jan, JUDr., Ph.D.

PF

ústavní právo a státověda

01.04.21

Kubík Viktor, PhDr., Ph.D.

KTF

dějiny křesťanského umění

01.04.21

Kaplan Aleš, PhDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.04.21

Trültzsch-Wijnen Christine Wilhelmina,Mag. Dr.phil.

FSV

mediální a komunikační studia

01.05.21

Brisku Adrian, PhD.

FSV

moderní dějiny

01.05.21

Vejnar Benjamin, Mgr., Ph.D.

MFF

matematika - matematická analýza

01.05.21

Kruliš Martin, RNDr., Ph.D.

MFF

informatika - softwarové systémy

01.05.21

Hoksza David, RNDr., Ph.D.

MFF

informatika - softwarové systémy

01.05.21

Bulíček Miroslav, RNDr., Ph.D.

MFF

matematika - matematická analýza

01.05.21

Fabbrizio Alessandro, dott.ric. dott.mag.

PřF

geologie

01.06.21

Hrubý Martin, Mgr., Ph.D.

PřF 

makromolekulární chemie

01.05.21

Kostelecký Tomáš, RNDr., CSc.

PřF

regionální a politická geografie

01.05.21

Velímský Jakub, RNDr., Ph.D.

MFF

geofyzika

01.05.21

Cúth Marek, Mgr., Ph.D.

MFF

matematika - matematická analýza

01.05.21

Hubička Jan, Mgr., Ph.D.

MFF

informatika - teoretická informatika

01.05.21

Malinský Michal, Ing., Ph.D.

MFF

fyzika - subjaderná fyzika

01.05.21

Šrámková Lucie, MUDr., Ph.D.

2.LF

pediatrie

01.06.21

Šustková Magdaléna, PharmDr., CSc.

1.LF

lékařská farmakologie

01.06.21

Špaček Miroslav, MUDr., Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.06.21

Fulín Petr, MUDr., Ph.D.

1.LF

ortopedie

01.06.21

Žofka Martin, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.06.21

Kapička Marek, Mgr., Ph.D.

FSV

ekonomické teorie

01.06.21

Malý Tomáš, PaedDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.06.21

Hofman Jakub, RNDr., Ph.D.

FaF

humánní a veterinární farmakologie

01.06.21

Girman Peter, MUDr., Ph.D.

3.LF

vnitřní nemoci

01.06.21

Vošmík Milan, MUDr., Ph.D.

LFHK

onkologie

01.06.21

Sirák Igor, MUDr., Ph.D.

LFHK

onkologie

01.06.21

Sticová Eva, MUDr., Ph.D.

3.LF

patologie

01.06.21

Kaiser Radek, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurochirurgie

01.06.21

Kouba Antonín, Ing., Ph.D.

PřF

ekologie

01.07.21

Filková Mária, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.07.21

Čurila Karol, MUDr. Ing., Ph.D.

3.LF

kardiologie

01.07.21

Franeková Janka, MUDr., Ph.D.

1.LF

klinická biochemie

01.07.21

Pleva Leoš, MUDr., Ph.D.

3.LF

kardiologie

01.07.21

Guňka Igor, MUDr., Ph.D.

LFHK

chirurgie

01.07.21

Lacková Lucia, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogická psychologie

01.10.21

Zilcher Ladislav, PhDr., Ph.D.

PedF

speciální pedagogika

01.07.21

Holečková Irena, MUDr., Ph.D.

2.LF

neurologie

01.07.21

Chromý Jan, Mgr., Ph.D.

FF

český jazyk

01.07.21

Heger Zbyněk, Mgr., Ph.D.

PřF

biochemie

01.07.21

Biernot David, Mgr., Th.D.

HTF

teologie

01.08.21

Pourová Jana, PharmDr., Ph.D.

FaF

humánní a veterinární farmakologie

01.08.21

Petráš Marek, RNDr., Ph.D.

3.LF

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

01.08.21

Kačer Petr, MUDr., Ph.D.

3.LF

chirurgické obory

01.08.21

Chlebek Jakub, PharmDr., Ph.D.

FaF

farmakognosie

01.08.21

Galovcová Ingrid, JUDr., Ph.D.

PF

trestní právo, kriminologie a kriminalistika

01.10.21

Jelička Petr, RNDr., PhD.

PřF

sociální geografie a regionální rozvoj

01.08.21

Radochová Vladimíra, MUDr., Ph.D.

LFHK

stomatologie

01.08.21

Janíčková Žďárská Denisa, MUDr., Ph.D.

2.LF

vnitřní nemoci

01.08.21

Klapková Eva, Ing., Ph.D.

2.LF

lékařská chemie a biochemie

01.08.21

Mlsna Petr, JUDr. PhDr., Ph.D.

PF

ústavní právo a státověda

01.08.21

Šíma Jan, PhDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.10.21

Čermáková Pavla, MUDr., PhD.

3.LF

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

01.08.21

Šrámková Taťána, MUDr., CSc.

1.LF

sexuologie

01.08.21

Slíva Jiří, MUDr., Ph.D.

1.LF

lékařská farmakologie

01.10.21

Votruba Jiří, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.10.21

Libánský Petr, MUDr., Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.10.21

Ulrych Jan, MUDr., Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.10.21

Střítecký Vít, PhDr., Ph.D.

FSV

politologie

01.10.21

Vyšata Oldřich, MUDr., Ph.D.

LFHK

neurologie

01.10.21

Goetz Michal, MUDr., Ph.D.

2.LF

psychiatrie

01.10.21

Wilkie Alexander, Dipl.-Ing., Dr.Techn.

MFF

informatika - softwarové systémy

01.10.21

Kala Vítězslav, Mgr., Ph.D.

MFF

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

01.10.21

Mikšovský Jiří, Mgr., Ph.D.

MFF

meteorologie

01.10.21

Bouma David, ThLic., Th.D.

KTF

katolická teologie

01.10.21

Biegel Richard, PhDr., Ph.D.

FF

dějiny umění

01.10.21

Koura Petr, PhDr., Ph.D.

PedF

české a československé dějiny

01.10.21

Samková Libuše, RNDr., Ph.D.

PedF

didaktika matematiky

01.10.21

Augustovičová Lucie, Ing., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.11.21

Chlan Vojtěch, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.11.21

Mittag Nikolas, PhD.

FSV

ekonomické teorie

01.11.21

Činátl Kamil, Mgr., Ph.D.

FF

české dějiny

01.11.21

Ostřanský Bronislav, PhDr., Ph.D.

FF

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

01.11.21

Stráský Josef, PhDr. RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.11.21

O'Leary Valerie, PhD.

2.LF

lékařská biologie

01.11.21

Černý Robert, Mgr., Ph.D.

PřF

zoologie

01.12.21

Vymětal Petr, Ing., Ph.D.

FSV

politologie

01.12.21

Gallus Petr, Mgr., Ph.D.

ETF

evangelická teologie

01.12.21

Zajíček Robert, MUDr., Ph.D.

3.LF

chirurgické obory

01.12.21

Gojda Jan, MUDr., Ph.D.

3.LF

vnitřní nemoci

01.12.21

Nikolai Tomáš, Mgr. et Mgr., Ph.D.

1.LF

lékařská psychologie

01.12.21

Koucký Michal, MUDr., Ph.D.

1.LF

gynekologie a porodnictví

01.12.21

Šíma Martin, PharmDr., Ph.D.

1.LF

lékařská farmakologie

01.12.21

Téra Michal, Mgr., Ph.D.

FF

slavistika

01.12.21


2020

Jméno, příjmení, tituly

Fakulta

Obor

Účinnost jmenování

Kolář František, PhDr., CSc.

FTVS

kinantropologie

30.01.20

Musálek Martin, PhDr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.01.20

Kofroň Jan, RNDr., Ph.D.

MFF

informatika - softwarové systémy

01.01.20

Stará Jana, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.01.20

Vegrichtová Barbora, PhDr., Ph.D.

PedF

speciální pedagogika

01.01.20

Chmel Roman, MUDr., Ph.D.

2.LF

gynekologie a porodnictví

01.01.20

Bezdíček Ondřej, Mgr., Ph.D.

1.LF

lékařská psychologie

01.01.20

Pomahačová Renata, MUDr., Ph.D.

LFPL

pediatrie

01.01.20

Doležal Rafael, Mgr. et Mgr.

FaF

farmaceutická chemie

01.01.20

Šouša Jiří, JUDr., Ph.D.

PF

právní dějiny

01.02.20

Hoffmanová Iva, MUDr., Ph.D.

3.LF

vnitřní nemoci

01.02.20

Heidingsfeld Olga, RNDr., CSc.

PřF 

biochemie

01.02.20

Havlíček Tomáš, RNDr., Ph.D.

PřF

regionální a politická geografie

01.02.20

Lazar Jan, Mgr., Ph.D.

FF

románské jazyky

01.02.20

Souček Ondřej, MUDr., Ph.D.

2.LF

pediatrie

01.02.20

Klír Tomáš, PhDr., Ph.D.

FF

archeologie

01.02.20

Adámková Iva, Mgr. et Mgr., Ph.D.

FF

řecká a latinská studia

01.02.20

Maršálek Jakub, Mgr., Ph.D.

FF

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

01.02.20

Novotný Tomáš, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.02.20

Kříž Jan, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.03.20

Uher Tomáš, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurologie

01.03.20

Fila Libor, MUDr., Ph.D.

2.LF

vnitřní nemoci

01.03.20

Siatka Tomáš, PharmDr., CSc.

FaF

farmakognosie

01.03.20

Schwarzová Karolina, RNDr., Ph.D.

PřF

analytická chemie

01.03.20

Tomek Aleš, MUDr., Ph.D.

2.LF

neurologie

01.03.20

Králová Kateřina, PhDr., Ph.D.

FSV

moderní dějiny

01.03.20

Antoš Marek, JUDr. PhDr., Ph.D.

PF

ústavní právo a státověda

01.03.20

Hajer Jan, MUDr., Ph.D.

3.LF

vnitřní nemoci

01.03.20

Setvín Martin, Mgr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

01.03.20

Gregor Petr, Mgr., Ph.D.

MFF

informatika - teoretická informatika

01.03.20

Michalová Květoslava, MUDr., Ph.D.

LFPL

patologie

01.03.20

Mužíková Jitka, PharmDr., Ph.D.

FaF

farmaceutická technologie

01.03.20

Králíčková Pavlína, MUDr., Ph.D.

LFHK

lékařská imunologie

01.03.20

Falt Přemysl, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.03.20

Škulec Roman, MUDr., Ph.D.

LFHK

chirurgie

01.03.20

Pojar Marek, MUDr., Ph.D.

LFHK

kardiochirurgie

01.04.20

Suchánek Jakub, MUDr., Ph.D.

LFHK

stomatologie

01.04.20

Coppens Filip, PhDr., Ph.D.

FF

egyptologie

01.04.20

Pešta Michal, RNDr., Ph.D.

MFF

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

01.04.20

Mančal Tomáš, Mgr., Dr.rer.nat.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.04.20

Kupková Lucie, RNDr., Ph.D.

PřF

fyzická geografie

01.04.20

Kubuš Peter, MUDr., Ph.D.

2.LF

pediatrie

01.04.20

Klapka Pavel, Mgr., Ph.D.

PřF

sociální geografie a regionální rozvoj

01.04.20

Sádlová Jovana, RNDr., Ph.D.

PřF

parazitologie

01.04.20

Lokoč Jakub, RNDr., Ph.D.

MFF

informatika - softwarové systémy

01.05.20

Parízek Pavel, RNDr., Ph.D.

MFF

informatika - softwarové systémy

01.05.20

Ondřejek Pavel, JUDr., Ph.D.

PF

teorie, filozofie a sociologie práva

01.05.20

Šustek Petr, JUDr., Ph.D.

PF

občanské právo

01.05.20

Jančaříková Kateřina, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.05.20

Presl Jiří, MUDr., Ph.D.

LFPL

gynekologie a porodnictví

01.05.20

Zikl Pavel, PhDr., Ph.D.

PedF

speciální pedagogika

01.05.20

Klát Jaroslav, MUDr., Ph.D.

LFPL

gynekologie a porodnictví

01.07.20

Brunerová Ludmila, MUDr., Ph.D.

3.LF

vnitřní nemoci

01.07.20

Vinkler Michal, RNDr., Ph.D.

PřF

zoologie

01.07.20

Wohlfahrtová Mariana, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.07.20

Tryzna Jan, JUDr., Ph.D.

PF

teorie, filozofie a sociologie práva

01.07.20

Hauer Lukáš, MUDr. et MUDr., Ph.D.

LFPL

stomatologie

01.08.20

Květoň Viktor, RNDr., Ph.D.

PřF

sociální geografie a regionální rozvoj

01.08.20

Kautzner Jakub, MUDr., Ph.D.

2.LF

ortopedie

01.08.20

Schmoranzer David, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.08.20

Hnětýnková Iveta, RNDr., Ph.D.

MFF

matematika - matematické modelování a numerická matematika

01.08.20

Chejnová Pavla, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.09.20

Štěpáník Stanislav, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.09.20

Janoušek Libor, MUDr., Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.09.20

Fanta Michael, MUDr., Ph.D.

1.LF

gynekologie a porodnictví

01.09.20

Babuška Václav, Ing., Ph.D.

2.LF

lékařská chemie a biochemie

01.09.20

Kučera Tomáš, MUDr., Ph.D.

1.LF

ortopedie

01.09.20

Fischerová Sylva, Mgr., Ph.D.

FF

řecká a latinská studia

01.09.20

Staněk František, MUDr., CSc.

3.LF

vnitřní nemoci

01.09.20

Vyhnálek Martin, MUDr., Ph.D.

2.LF

neurologie

01.09.20

Šubrt Jiří, PhDr., Ph.D.

FF

řecká a latinská studia

01.10.20

Martínková Lenka, Mgr., Ph.D.

FF

pomocné vědy historické

01.10.20

Libý Petr, MUDr., Ph.D.

2.LF

chirurgie

01.10.20

Kališová Lucie, MUDr., Ph.D.

1.LF

psychiatrie

01.11.20

Hrdý Jiří, RNDr., Ph.D.

1.LF

lékařská imunologie a mikrobiologie

01.11.20

Carva Karel, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.11.20

Vidová Hladká Barbora, Mgr., Ph.D.

MFF

informatika - matematická lingvistika

01.11.20

Dvořák Petr, MUDr., Ph.D.

LFHK

radiologie a zobrazovací metody

01.11.20

Raupach Jan, MUDr., Ph.D.

LFHK

radiologie a zobrazovací metody

01.11.20

Dostálová Vlasta, MUDr., Ph.D.

LFHK

chirurgie

01.12.20

Pacovský Jaroslav, MUDr., Ph.D.

LFHK

chirurgie

01.11.20

Čížková Dana, MUDr., Ph.D.

LFHK

histologie a embryologie

01.11.20

Pospíšilová Tereza, PhDr., Ph.D.

FSV

sociologie

01.12.20

Krásný Libor, Mgr., Ph.D.

PřF 

genetika, molekulární biologie a virologie

01.12.20

Ritter Martin, Mgr., Ph.D.

FHS

filozofie

01.12.20

Heneberg Petr, RNDr., Ph.D.

PřF

genetika, molekulární biologie a virologie

01.12.20

Morávek Jakub, JUDr., Ph.D:

PF

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

01.12.20


2019

Jméno, příjmení, tituly

Fakulta

Obor

Účinnost jmenování

Pánek Radomír, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika plazmatu

01.01.19

Růžička Pavel, Mgr., Ph.D.

MFF

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

01.01.19

Pluháček Jan, RNDr., Ph.D.

PřF

zoologie

01.01.19

Šteffl Michal, Mgr., Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.01.19

Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D.

PedF

filozofie

01.01.19

Němejcová Kristýna, MUDr., Ph.D.

1.LF

patologie

01.01.19

Němec Václav, Mgr., Ph.D.

FF

filozofie

01.01.19

Nodl Martin, Mgr., Ph.D.

FHS

sociální a kulturní antropologie

01.01.19

Murin Ivan, PhDr., Ph.D.

FHS

sociální a kulturní antropologie

01.01.19

Petrák Ondřej, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.01.19

Halama Ota, Mgr., Th.D.

ETF

evangelická teologie

01.03.19

Bojar Ondřej, RNDr., Ph.D.

MFF

informatika - matematická lingvistika

01.02.19

Kodyš Peter, RNDr., CSc.

MFF

fyzika - subjaderná fyzika

01.02.19

Šín Martin, MUDr., Ph.D.

LFHK

oční lékařství

01.02.19

Tuka Vladimír, MUDr., Ph.D.

2.LF

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

01.02.19

Palich Fučíková Jitka, PharmDr., Ph.D.

2.LF

lékařská imunologie

01.05.19

Bušek Petr, MUDr., Ph.D.

1.LF

lékařská chemie a biochemie

01.02.19

Bradáč Ondřej, MUDr. RNDr., Ph.D.

1.LF

neurochirurgie

01.02.19

Včelák Josef, Mgr., Ph.D.

1.LF

ortopedie

01.02.19

Landová Tabita, Mgr., Ph.D.

ETF

evangelická teologie

01.02.19

Janský Petr, Ph.D.

FSV

ekonomické teorie

01.02.19

Štych Přemysl, RNDr., Ph.D.

PřF

obecná geografie

01.02.19

Rulíšek Lubomír, Mgr., CSc.

PřF

fyzikální chemie

01.02.19

Vondrášek Jiří, RNDr., CSc.

PřF

fyzikální chemie

01.02.19

Zemanová Lucie, RNDr., Ph.D.

FaF

biochemie

01.03.19

Matoušková Petra, Ing., Ph.D.

FaF

biochemie

01.03.19

La Mantia Marco, Dr., Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.03.19

Honzík Radek, Mgr. et Mgr., Ph.D.

MFF

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

01.03.19

Baláž Peter, MUDr., PhD.

3.LF

chirurgické obory

01.03.19

Chocholoušová Havlíková Lucie, PharmDr., Ph.D.

FaF

analytická chemie

01.03.19

Křížová Eva, PhDr., Ph.D.

FF

sociologie

01.03.19

Fiala Ondřej, MUDr., Ph.D.

1.LF

onkologie

01.04.19

Bortlík Martin. MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.04.19

Rosa Ján, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.04.19

Muchová Lucie, MUDr., Ph.D.

1.LF

lékařská chemie a biochemie

01.04.19

Hejsek Libor, MUDr., Ph.-D.

LFHK

oční lékařství

01.04.19

Houfek Karel, RNDr., Ph.D.

MFF

fyzika - teoretická fyzika

01.04.19

Kočandrle Radim, PhDr., Ph.D.

FF

filozofie

01.04.19

Hejduk Tomáš, Mgr., Ph.D.

FHS

filozofie

01.04.19

Slobodyan Sergey, Ph.D.

FSV

ekonomické teorie

01.05.19

Šolc Petr, RNDr., Ph.D.

PřF

buněčná a vývojová biologie

01.05.19

Nosek Dalibor, RNDr., Dr.

MFF

fyzika - subjaderná fyzika

01.05.19

Bulej Lubomír, Ing., Ph.D.

MFF

informatika - softwarové systémy

01.05.19

Alušík Tomáš, PhDr., Ph.D.

1.LF

dějiny lékařství

01.05.19

Ondřejková Jana, JUDr., Ph.D.

PF

teorie, filozofie a sociologie práva

01.05.19

Brunclík Miloš, PhDr., Ph.D.

FSV

politologie

01.06.19

Bártů Václava, MUDr., Ph.D.

2.LF

vnitřní nemoci

01.06.19

Večeř Jan, RNDr., Ph.D.

MFF

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

01.06.19

Gabalec Filip, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.06.19

Česák Tomáš, MUDr., Ph.D.

LFHK

chirurgie

01.06.19

Branda Martin, RNDr., Ph.D.

MFF

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

01.06.19

Machová Poláková Kateřina, Mgr., Ph.D.

1.LF

lékařská biologie a genetika

01.06.19

Žurmanová Jitka, RNDr., Ph.D.

PřF

fyziologie živočichů

01.07.19

Ženka Jan, RNDr., Ph.D.

PřF

sociální geografie a regionální rozvoj

01.07.19

Rušavý Zdeněk, MUDr., Ph.D.

LFPL

gynekologie a porodnictví

01.07.19

Krátký Martin, PharmDr. Mgr., Ph.D.

FaF

farmaceutická chemie

01.07.19

Červený Lukáš, PharmDr., Ph.D.

FaF

humánní a veterinární farmakologie

01.07.19

Fialová Daniela, PharmDr., Ph.D.

FaF

klinická a sociální farmacie

01.07.19

Vopřada David, Dr.

KTF

katolická teologie

01.08.19

Janeček Petr, PhDr., Ph.D.

FF

etnologie

01.08.19

Jonášová Anna, MUDr., Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.08.19

Machová Mariana, PhDr., Ph.D.

FF

anglická a americká literatura

01.08.19

Palkoska Jan, Mgr., Ph.D.

FF

filozofie

01.08.19

Budera Petr, MUDr. Ph.D.

3.LF

chirurgické obory

01.08.19

Pastor Zlatko, MUDr., Ph.D.

1.LF

sexuologie

01.08.19

Šafránek Roman, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.08.19

Radocha Jakub, MUDr., Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.08.19

Dostalík Petr, JUDr., Ph.D.

PF

římské právo

01.08.19

Šťastný Eduard, MUDr., Ph.D.

2.LF

ortopedie

01.08.19

Mužáková Monika, PhDr., Ph.D.

PedF

speciální pedagogika

01.10.19

Horváth Rudolf, MUDr., Ph.D.

2.LF

lékařská imunologie

01.11.19

Máca Jan, MUDr., Ph.D.

LFPL

anesteziologie a intenzivní medicína

01.10.19

Macáková Kateřina, Ing., Ph.D.

FaF

farmakognosie

01.10.19

Numerato Dino, PhDr., Ph.D.

FSV

sociologie

01.10.19

Bobál'Pavel, Ing., CSc.

FaF

farmaceutická chemie

01.10.19

Chocholouš Petr, PharmDr., Ph.D.

FaF

analytická chemie

01.10.19

Zitko Jan, PharmDr., Ph.D.

FaF

farmaceutická chemie

01.10.19

Nevoral Jan, Ing., Ph.D.

LFPL

anatomie, histologie a embryologie

01.10.19

Malý Josef, PharmDr., Ph.D.

FaF

klinická a sociální farmacie

01.10.19

Morávková Krejčová Lenka, PhDr., Ph.D.

PedF

pedagogická psychologie

01.10.19

Zvěřová Martina, MUDr., Ph.D.

1.LF

psychiatrie

01.11.19

Švabík Kamil, MUDr., Ph.D.

1.LF

gynekologie a porodnictví

01.11.19

Hrdlička Josef, Mgr., Ph.D.

FF

dějiny české literatury a teorie literatury

01.11.19

Tůma František, Mgr., Ph.D.

FF

anglický jazyk

01.11.19

Kalbáč Martin, RNDr., Ph.D.

PřF

anorganická chemie

01.11.19

Šmejkal Petr, RNDr., Ph.D.

PřF

didaktika chemie

01.11.19

Randák Jan, PhDr., Ph.D.

FF

české dějiny

01.11.19

Svoboda David, Mgr., Bc., Ph.D.

FF

filozofie

01.11.19

Vachata Petr, MUDr., Ph.D.

LFPL

chirurgie

01.12.19

Gebelt Jiří, ThDr., Th.D.

HTF

teologie

01.12.19

Hejčl Aleš, MUDr., Ph.D.

1.LF

neurochirurgie

01.12.19

Vavřinková Blanka, MUDr., CSc.

LFHK

gynekologie a porodnictví

01.12.19

Zeleník Karol, MUDr., Ph.D.

1.LF

otorinolaryngologie

01.12.192018

Jméno, příjmení, tituly

Fakulta

Obor

Účinnost jmenování

Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.

PřF

botanika

01.02.18

RNDr. Martin Dračínský, Ph.D.

PřF

organická chemie

01.02.18

PhDr. Zuzana Jettmarová, Ph.D.

FF

translatologie

01.02.18

RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.

PřF

analytická chemie

01.02.18

JUDr. Pavel Salák, Ph.D.

PF

římské právo

01.02.18

JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

PF

občanské právo

01.02.18

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.

FF

klinická psychologie

01.02.18

Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

01.02.18

RNDr. PhDr. Hana Voňková., Ph.D.

PedF

pedagogika

01.02.18

MUDr. Jan Bouček, Ph.D.

1.LF

otorinolaryngologie

01.02.18

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

FSV

moderní dějiny

01.02.18

MUDr. Ivana Kacerovská Musilová, Ph.D.

LFHK

gynekologie a porodnictví

01.02.18

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.02.18

MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.02.18

MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.

1.LF

chirurgie

01.02.18

MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.02.18

MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

LFHK

vnitřní nemoci

01.02.18

MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

LFPL

anesteziologie a intenzivní medicína

01.03.18

MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

2.LF

pediatrie

01.03.18

MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

FF

klinická psychologie

01.03.18

MUDr. Petr Kala, Ph.D.

3.LF

vnitřní nemoci

01.03.18

RNDr. Martin Tancer, Ph.D.

MFF

informatika - teoretická informatika

01.03.18

RNDr. František Němec, Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika plazmatu

01.03.18

PharmDr. Jaroslav Roh., Ph.D.

FaF

farmaceutická chemie

01.03.18

MUDr. Petr Zeman, Ph.D.

LFPL

chirurgie

01.03.18

PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.

FF

psychologie práce a organizace

01.03.18

RNDr. Jiří Kvaček, CSc.

PřF

geologie

01.03.18

RNDr. Marek Minárik, Ph.D.

1.LF

lékařská biologie a genetika

01.04.18

Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

FF

hispanistika

01.04.18

MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.04.18

PharmDr. Alena Sumová, CSc.

PřF

fyziologie živočichů

01.04.18

RNDr. PhDr. Ing. Jana Jaklová Dytrtová, Ph.D.

FTVS

kinantropologie

01.04.18

MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.

LFPL

zobrazovací metody v lékařství

01.04.18

RNDr. Dana Holá, Ph.D.

PřF

genetika, molekulární biologie a virologie

01.04.18

JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

PF

mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

01.04.18

JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

PF

obchodní právo

01.04.18

Mgr. Radka Dudová, Ph.D.

FF

sociologie

01.04.18

PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

2.LF

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

01.05.18

Mgr. Martin Spousta, Ph.D.

MFF

fyzika - subjaderná fyzika

01.05.18

RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

MFF

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

01.05.18

RNDr. David Hořák, Ph.D.

PřF

ekologie

01.05.18

MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D.

1.LF

ortopedie

01.05.18

MUDr. František Novák, Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.05.18

MJDr. Lubomír Martínek, Ph.D.

2.LF

chirurgie

01.05.18

Ing. Marek Omelka, Ph.D.

MFF

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

01.05.18

MUDr. Eva Froňková, Ph.D.

2.LF

lékařská biologie

01.06.18

Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, Ph.D.

FF

moderní hospodářské a sociální dějiny

01.05.18

MUDr. Alice Skoumalová, Ph.D.

2.LF

lékařská chemie a biochemie

01.05.18

PhDr. Petra Košťálová, Ph.D.

FF

etnologie

01.05.18

PhDr. David Krámský, Ph.D.

PedF

filozofie

01.05.18

MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.

1.LF

vnitřní nemoci

01.05.18

Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

FF

sociální psychologie

01.05.18

PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D.

FF

moderní hospodářské a sociální dějiny

01.06.18

RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.

PřF

buněčná a vývojová biologie

01.06.18

RNDr. Jakub Prokop., Ph.D.

PřF

zoologie

01.06.18

MUDr. Irena Aldhoon Hainerová, Ph.D.

3.LF

pediatrie

01.06.18

Mgr. Marek Bužga, Ph.D.

3.LF

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

01.06.18

MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

1.LF

hygiena a epidemiologie

01.06.18

PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D.

FSV

mediální studia

01.08.18

RNDr. Radan Huth, DrSc.

PřF

fyzická geografie

01.07.18

Erik Sherman Roraback, D.Phil.

FF

anglická a americká literatura

01.07.18

JUDr. Marek Starý, Ph.D.

PF

právní dějiny

01.07.18

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

2.LF

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

01.07.18

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

PedF

pedagogická psychologie

01.07.18

RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D.

MFF

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

01.08.18

MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D.

1.LF

anesteziologie a resuscitace

01.08.18

MUDr. Jan Šperl, CSc.

1.LF

vnitřní nemoci

01.08.18

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

FF

archeologie

01.08.18

RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.

PřF

sociální geografie a regionální rozvoj

01.08.18

RNDr. Květa Kalíková, Ph.D.

PřF

fyzikální chemie

01.08.18

MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.

LFPL

dermatovenerologie

01.10.18

Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

MFF

matematika - didaktika a historie matematiky a informatiky

01.10.18

Ing. Michal Plaček, Ph.D.

FSV

veřejná a sociální politika

01.10.18

RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

FSV

ekonomické teorie

01.10.18

MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.

1.LF

klinická biochemie

01.10.18

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D.

MFF

matematika - matematická analýza

01.10.18

MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D.

3.LF

dermatovenerologie

01.12.18

PhDr. Zuzana Havránková, Ph.D.

FSV

ekonomické teorie

01.12.18

RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.

PřF

ekologie

01.12.18

PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.

1.LF

lékařská farmakologie

01.12.18

MUDr. Richard Salzman, Ph.D.

1.LF

otorinolaryngologie

01.12.18

Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

1.LF

hygiena a epidemiologie

01.12.18

MUDr. Jakub Zieg, Ph.D.

2.LF

pediatrie

01.12.18


2017


Fakulta

jmenovaný/á

pro obor

Účinnost jmenování

MFF

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.

matematika - matematická analýza

od 1.1.2017

MFF

Tebbens Erik Jurjen Duintjer, Dipl.-Math., Ph.D.

matematika - matematické modelování a numerická matematika

od 1.1.2017

3. LF

MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.1.2017

1.LF

MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.

pracovní lékařství

od 1.1.2017

1.LF 

MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.1.2017

1.LF 

MUDr. David Hoskovec, Ph.D.

chirurgie

od 1.1.2017

FTVS

Mgr. Jiří BalášPh.D.

kinanatropologie

od 1.1.2017

LFHK

MUDr. Iva Sedláková, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

od 1.2.2017

FaF

RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.

analytická chemie

od 1.2.2017

MFF

RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

matematika - matematické modelování a numerická matematika

od 1.2.2017

MFF

RNDr. Petr Tichý, Ph.D.

matematika - matematické modelování a numerická matematika

od 1.2.2017

PřF

RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.

environmentální vědy

od 1.2.2017

PřF

Mgr. Pavel Raška, Ph.D.

obecná geografie

od 1.2.2017

PedF

Mgr. Michal Hauser, Ph.D.

filozofie

od 1.2.2017

LFPL

MUDr. Václav Liška, Ph.D.

chirurgie

od 1.2.2017

FF

PhDr. Filip Smolík, Ph.D.

sociální psychologie

od 1.2.2017

1.LF

Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

klinická biochemie

od 1.2.2017

1.LF

MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

klinická biochemie

od 1.2.2017

FSV

Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

mezinárodní teritoriální studia

od 1.3.2017

FSV

Mats Rickard Braun, M.A., Ph.D.

mezinárodní teritoriální studia

od 1.3.2017

MFF

RNDr. Petr Zasche, Ph.D.

astronomie a astrofyzika

od 1.3.2017

MFF

RNDr. František Gallovič, Ph.D.

geofyzika

od 1.3.2017

MFF

RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.

fyzika - fyzika plazmatu

od 1.3.2017

FF

Mgr. Radek Čech, Ph.D.

český jazyk

od 1.5.2017

LFHK

Ing. Miloš Hroch, Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

od 1.4.2017

FSV

PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.

ekonomické teorie

od 1.4.2017

1.LF

MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

chirurgie

od 1.4.2017

MFF

Ing. Filip Šroubek, Ph.D., DSc.

matematika - matematické modelování a numerická matematika

od 1.4.2017

LFPL

PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

od 1.7.2017

PřF

RNDr. Jiří Král, Dr.

genetika, molekulární biologie a virologie

od 1.5.2017

2.LF

MUDr. Jan Trnka, Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

od 1.5.2017

MFF

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D.

informatika - teoretická informatika

od 1.5.2017

3.LF

MUDr. Alexandra Bražinová, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

od 1.5.2017

1.LF

MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

lékařská fyziologie

od 1.5.2017

PedF

MUDr. Jiří Mudrák, Ph.D.

pedagogická psychologie

od 1.5.2017

FHS

Mgr. et Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

od 1.7.2017

2.LF

MUDr. Štěpán Veselý, PhD. med.

urologie

od 1.6.2017

PF

JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

evropské právo

od 1.6.2017

1.LF

MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.6.2017

PřF

RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.

geologie

od 1.6.2017

1.LF

MUDr. Martin Magner, Ph.D.

pediatrie

od 1.6.2017

PřF

RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.

anorganická chemie

od 1.6.2017

3.LF

MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.

neurologie

od 1.7.2017

2.LF

MUDr. Josef Bešík, Ph.D.

lékařská fyziologie a patofyziologie

od 1.7.2017

PF

JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

obchodní právo

od 1.7.2017

FSV

Dr.phil. Radek Kučera, Ph.D.

moderní dějiny

od 1.7.2017

1.LF

MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

oční lékařství

od 1.7.2017

PřF

RNDr. Günther Kletetschka, Ph.D.

aplikovaná geologie

od 1.7.2017

LFPL

MUDr. Jan Bruthans, CSc.

vnitřní nemoci

od 1.7.2017

LFHK

MUDr. Radim Brát, Ph.D.

kardiochirurgie

od 1.7.2017

FF

PhDr. Jiří Roháček, CSc.

pomocné vědy historické

od 1.10.2017

1.LF

MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.7.2017

ETF

Höschele Stefan, PhD.

evangelická teologie

od 1.9.2017

FSV

PhDr. Michal Bauer, Ph.D.

ekonomické teorie

od 1.7.2017

PřF

RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.

fyzická geografie

od 1.7.2017

PřF

RNDr. Pavel Mětějíček, Ph.D.

makromolekulární chemie

od 1.7.2017

MFF

Dr.-Ing. Hans Raj Tiwary, M.Sc.

informatika - teoretická informatika

od 1.7.2017

PřF

RNDr. Ivan Hirsch, CSc.

genetika, molekulární biologie a virologie

od 1.9.2017

LFHK

MUDr. Filip Čečka, Ph.D.

chirurgie

od 1.9.2017

LFHK

MUDr. Darina Kohoutová, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.9.2017

PřF

RNDr. Eva Janská., Ph.D.

sociální geografie a regionální rozvoj

od 1.9.2017

PF

JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.

občanské právo

od 1.9.2017

LFPL

MUDr. Milan Hromádka, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.9.2017

LFPL

MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.9.2017

MFF

RNDr. Pavel Pecina, Ph.D.

informatika - matematická lingvistika

od 1.10.2017

MFF

Ing. Patrik Dobroň., Ph.D.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

od 1.10.2017

2.LF

MUDr. Filip Fencl, Ph.D.

pediatrie

od 1.10.2017

1.LF

MUDr. Miroslav Durila, Ph.D.

anesteziologie a resuscitace

od 1.10.2017

FaF

Mgr. Jarmila Zbytovská, Dr.rer.nat.

farmaceutická technologie

od 1.10.2017

FSV

PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

moderní dějiny

od 1.10.2017

MFF

RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D.

matematika - geometrie a topologie

od 1.10.2017

MFF

Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

matematika - algebra, teorie čísel a matematická logika

od 1.10.2017

MFF

Mgr. Josef Ďurech, Ph.D.

astronomie a astrofyzika

od 1.10.2017

1.LF

MUDr. Michal Tuček, Ph.D.

ortopedie

od 1.12.2017

1.LF

Ing. Daniel Šuta, Ph.D.

lékařská biofyzika

od 1.12.2017

1.LF

MUDr. David Michalský, Ph.D.

chirurgie

od 1.12.2017

LFHK

MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.12.2017

1.LF

MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.12.2017

PřF

Mgr. Václav Treml, Ph.D.

fyzická geografie

od 1.12.2017

PřF

RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.

experimentální biologie rostlin

od 1.12.2017

FHS

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

od 1.12.2017

PF

JUDr. Jakub Handrlica, Ph.D.

správní právo a správní věda

od 1.12.2017

LFPL

MUDr. Jan Mareš, Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.12.2017

FSV

PhDr. Pavel Mücke., Ph.D.

moderní dějiny

od 1.12.2017

FSV

Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

mediální studia

od 1.12.2017

FaF

PharmDr. Martina Čečková, Ph.D.

humánní a veterinární farmakologie

od 1.12.2017

FF

Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

dějiny české literatury a teorie literatury

od 1.12.2017

FF

Mgr. Petr Květina, Ph.D.

archeologie

od 1.12.2017

MFF

RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D.

matematika - matematická analýza

od 1.12.2017

1.LF

MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

radiologie

od 1.12.2017

HTF

ThDr. Markéta Holubová, Th.D.

teologie

od 1.12.20172016


Fakulta

jmenovaný/á

pro obor

Účinnost jmenování

1.LF

Závada Jakub, MUDr., Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.1.2016

FF

Zádrapa Lukáš, Mgr., Ph.D.

lingvistika konkrétního jazyka Asie

od 1.1.2016

FF

Chalupský Petr, PhDr., Ph.D.

anglická a americká literatura

od 1.1.2016

MFF

Malijevský Alexandr, Mgr., Ph.D.

fyzika - teoretická fyzika

od 1.1.2016

MFF

Lang Jan, Mgr., Ph.D.

matematika - matematická analýza

od 1.1.2016

PřF

Drahota Petr, Mgr., Ph.D.

aplikovaná geologie

od 1.2.2016

PřF

Marada Miroslav, RNDr., Ph.D.

sociální geografie a regionální rozvoj

od 1.2.2016

PF

Elischer David, JUDr. PhDr., Ph.D.

občanské právo

od 1.2.2016

PřF

Bruthans Jiří, RNDr., Ph.D.

aplikovaná geologie

od 1.3.2016

MFF

Brož Miroslav, Mgr., Ph.D.

astronomie a astrofyzika

od 1.3.2016

MFF

Švanda Michal, Mgr., Ph.D.

astronomie a astrofyzika

od 1.3.2016

1.LF

Závadová Eva, MUDr., CSc.

lékařská imunologie

od 1.3.2016

1.LF

Beneš Vladimír, MUDr., Ph.D.

neurochirurgie

od 1.3.2016

FF

Uher David, Mgr., PhD.

lingvistika konkrétního jazyka Asie

od 1.3.2016

LFHK

Habal Petr, MUDr., Ph.D.

chirurgie

od 1.4.2016

FSV

Chytilová Julie, PhDr., Ph.D.

ekonomické teorie

od 1.5.2016

1.LF

Chovanec Martin, MUDr., Ph.D.

otorinolaryngologie

od 1.4.2016

MFF

Vácha Robert, RNDr., Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

od 1.4.2016

PedF

Hábl Jan, PhDr., Ph.D.

pedagogika

od 1.4.2016

PřF

Hubert Jan, Mgr., Ph.D.

ekologie

od 1.4.2016

FF

Ébert-Zeminová Catherine, PhDr. Mgr., Ph.D.

románské literatury

od 1.5.2016

LFPL

Mixa Vladimír, MUDr., Ph.D.

anesteziologie a intenzivní medicína

od 1.5.2016

LFPL

Baxa Jan, MUDr., Ph.D.

zobrazovací metody v lékařství

od 1.5.2016

PřF

Sládek Vladimír, Mgr., PhD.

antropologie

od 1.5.2016

PřF

Verner Kryštof, RNDr., Ph.D.

geologie

od 1.5.2016

FSV

Krištoufek Ladislav, PhDr., Ph.D.

ekonomické teorie

od 1.5.2016

PřF

Krylov Vladimír, RNDr. Ing., Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

od 1.5.2016

FSV

Havránek Tomáš, PhDr., Ph.D.

ekonomické teorie

od 1.5.2016

MFF

Kampf Karol, RNDr., Ph.D.

fyzika - subjaderná fyzika

od 1.5.2016

2.LF

Malý Jiří, MUDr., Ph.D.

chirurgie

od 1.5.2016

1.LF

Marinov Iuri, MUDr., CSc.

vnitřní nemoci

od 1.6.2016

MFF

Jurčo Branislav, Ing., CSc., DSc.

matematika - geometrie a topologie

od 1.6.2016

PřF

Janoušková Svatava, RNDr., Ph.D.

didaktika chemie

od 1.6.2016

PřF

Kuneš Petr, RNDr., Ph.D.

botanika

od 1.6.2016

FF

Filip Suchomel, PhDr., Ph.D.

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

od 1.6.2016

MFF

Johanis Michal, RNDr., Ph.D.

matematika - matematická analýza

od 1.7.2016

FF

Krámská Lenka, PhDr., Ph.D.

klinická psychologie

od 22.9.2016

FF

Holubec Stanislav, PhDr., Ph.D. et Ph.D.

moderní hospodářské a sociální dějiny

od 1.7.2016

PřF

Kocourková Jiřina, RNDr., Ph.D.

demografie

od 1.7.2016

LFPL

Pešta Martin, RNDr., Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

od 1.7.2016

PřF

Sakala Jakub, RNDr., Ph.D.

geologie

od 1.7.2016

PF

Kohajda Michael, JUDr., Ph.D.

finanční právo a finanční věda

od 1.7.2016

1.LF

Čelakovský Petr, MUDr., Ph.D.

otorinolaryngologie

od 1.8.2016

1.LF

Procházka Bohumír RNDr., CSc.

lékařská informatika

od 1.8.2016

2.LF

Kříž Jiří, MUDr., Ph.D.

rehabilitace a tělovýchovné lékařství

od 1.8.2016

PřF

Bendová Zdeňka, RNDr., Ph.D.

fyziologie živočichů

od 1.8.2016

FF

Vymazalová Hana, PhDr., Ph.D.

egyptologie

od 1.8.2016

FSV

Blokker Paulus Albertus, Ph.D.

sociologie

od 1.8.2016

ETF

Noble Timothy Francis Taylor, Dr.

evangelická teologie

od 1.8.2016

HTF

Henžel Ján, ThDr. Ing., Ph.D.

teologie

od 1.8.2016

FTVS

Řasová Kamila, PhDr., Ph.D.

kinanatropologie

od 1.8.2016

MFF

Surynek Pavel, RNDr., Ph.D.

informatika - teoretická informatika

od 1.8.2016

1.LF 

Bláha Jan, MUDr., Ph.D.

anesteziologie a resuscitace

od 1.10.2016

1.LF 

Rozsypal Hanuš, MUDr., CSc.

infekční nemoci

od 1.10.2016

LFHK

Dostál Pavel, MUDr., Ph.D.

chirurgie

od 1.10.2016

FSV

Stöckelová Tereza, Mgr., Ph.D.

sociologie

od 1.10.2016

PF

Šmejkal Václav, JUDr., Ph.D.

evropské právo

od 1.10.2016

PedF

Prázný Aleš, PhDr., Ph.D.

filozofie

od 1.10.2016

PřF

Pivokonský Martin, RNDr., Ph.D.

environmentální vědy

od 1.10.2016

ETF

Čapek Filip, Mgr., Th.D.

evangelická teologie

od 1.10.2016

1.LF 

Klempíř Jiří, MUDr., Ph.D.

neurologie

od 1.10.2016

FHS

Vítek Tomáš, Mgr., Dr.

filozofie

od 1.10.2016

FHS

Nitsche Martin, Mgr., Ph.D.

filozofie

od 1.10.2016

FTVS

Petr Miroslav, PhDr., Ph.D.

kinanatropologie

od 20.10.2016

LFPL

Nalos Marek, MUDr., Ph.D.

anesteziologie a intenzivní medicína

od 1.10.2016

MFF

Pospíšil Miroslav, RNDr., Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

od 1.10.2016

MFF

Nováková Olga, Mgr., Dr.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

od 1.10.2016

LFHK

Cendelín Jan, MUDr., Ph.D.

patologická fyziologie

od 1.11.2016

1.LF

Kuchynka Petr, MUDr., Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.11.2016

FF

Holá Mlada, PhDr., Ph.D.

pomocné vědy historické 

od 1.12.2016

1.LF 

Havránek Štěpán, MUDr., Ph.D.

vnitřní nemoci

od 1.11.2016

ETF

Machálek Vít, Mgr., Dr., Th.D.

evangelická teologie

od 1.12.2016

PedF

Straková Jana, RNDr., Ph.D.

pedagogika

od 1.12.2016

FF

Nykl Hanuš, PhDr., Ph.D.

slavistika

od 1.12.2016

1.LF

Burgetová Andrea, MUDr., Ph.D.

radiologie

od 1.12.2016

FHS

Nožina Miroslav, PhDr., Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

od 1.12.2016

1.LF 

Jirák Daniel, Ing., Ph.D.

lékařská biofyzika

od 1.12.2016

FSV

Gregor Martin, PhDr., Ph.D.

ekonomické teorie

od 1.12.20162015


Fakulta

jmenovaný/á

pro obor

jmenován/a od

LF1

MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.

infekční nemoci

1.1.15

FSV

Carpentier Nico, PhD.

mediální studia

1.1.15

LF3

MUDr. Olga Džupová, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.1.15

LFHK

MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.1.15

FF

Simona Kolmanová, M.A., PhD.

translatologie

1.1.15

LF1

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

lékařská biologie a genetika

1.1.15

FF

Mgr. Pavel Marek, Ph.D.

iberoamerikanistika

1.1.15

LFP

MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

chirurgie

1.1.15

LFP

MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

chirurgie

1.1.15

LF3

MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.1.15

LF2

MUDr. David Zemánek, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.1.15

FF

PhDr. Daniel Boušek, Ph.D.

teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

1.2.15

FF

Juan Antonio Sánchez Fernández, Dr.

hispanistika

1.2.15

PedF

PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.

pedagogická psychologie

1.2.15

MFF

RNDr. Anna Macková, Ph.D.

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

1.2.15

MFF

RNDr. František Slanina, CSc.

fyzika - teoretická fyzika

1.2.15

FF

PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D.

české dějiny

1.3.15

PřF

RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.

zoologie

1.3.15

LF2

Ing. Karel Kotaška, Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

1.3.15

FaF

PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.

farmaceutická chemie

1.3.15

FF

PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.

egyptologie

1.3.15

FaF

PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D.

farmaceutická chemie

1.3.15

PřF

Mgr. Dr.rer.nat. Jiří Pittner, DSc.

fyzikálná chemie

1.3.15

LFP

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

anesteziologie a intenzivní medicína

1.4.15

PřF

Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.

parazitologie

1.4.15

MFF

Mgr. Milan Hladík, Ph.D.

informatika - teoretická informatika

1.4.15

PřF

Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.

filosofie a dějiny přírodních věd

1.4.15

LFHK

MUDr. Otto Kučera, Ph.D.

lékařská fyziologie

1.4.15

MFF

Mgr. Alexander Kupčo, Ph.D.

fyzika - subjaderná fyzika

1.4.15

FSV

PhDr. Lukáš Linek, Ph.D.

politologie

1.4.15

LF3

PhDr. Marek Majdan, Ph.D.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

1.4.15

MFF

Mgr. Martin Nečaský, Ph.D.

informatika - softwarové inženýrství

1.4.15

PřF

Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

fyzická geografie

1.4.15

PřF

Mgr. Petr Pokorný Petr, Ph.D.

ekologie

1.4.15

PřF

RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

1.4.15

PřF

RNDr. Lubomír Svoboda, Ph.D.

didaktika chemie

1.4.15

LF1

MUDr. Dana Fischerová, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.5.15

PřF

RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.

zoologie

1.5.15

FaF

PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.

analytická chemie

1.5.15

MFF

RNDr. Johana Prokop Brokešová, CSc.

geofyzika

1.5.15

LF2

MUDr. Petr Bouček, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.6.15

FSV

Ing. et Ing. PhDr. Petr Jakubík, Ph.D. et Ph.D.

ekonomické teorie

1.6.15

MFF

RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

1.6.15

LF2

MUDr. Pavel Pochop, Ph.D.

oční lékařství

1.6.15

MFF

MUDr. Antonín Slavík, Ph.D.

matematika - matematická analýza

1.6.15

PřF

Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.

geologie

1.7.15

ETF

Dušek Jan, Ph.D.

evangelická teologie

1.7.15

FSV

Mgr. Bc. Martin Hájek, Ph.D.

sociologie

1.7.15

PřF

RNDr. David Honys, Ph.D.

anatomie a fyziologie rostlin

1.7.15

LF2

MUDr. Jan Laczó, Ph.D.

neurologie

1.7.15

LF1

MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

radiologie

1.7.15

PedF

PhDr. Mgr. Irena Smetáčková, Ph.D.

pedagogická psychologie

1.7.15

MFF

Mgr. Libor Barto, Ph.D.

matematika - algebra a teorie čísel

1.8.15

KTF

ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

katolická teologie

1.8.15

LF1

MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.8.15

MFF

RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

1.8.15

LF2

MUDr. Jan Piťha, CSc.

vnitřní nemoci

1.8.15

LF1

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

lékařská psychologie

1.8.15

MFF

Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

informatika - teoretická informatika

1.8.15

MFF

RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

matematika - algebra a teorie čísel

1.8.15

PřF 

RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.

antropologie

1.8.15

HTF

ThDr. Kamila Veverková, Th.D.

teologie

1.8.15

PřF 

RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.

analytická chemie

1.8.15

HTF

PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

teologie

1.10.15

PF

JUDr. Ing. Bohumil Poláček, Ph.D.

mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu

1.10.15

PřF

RNDr. Jan Malínský, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

1.10.15

PřF

RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.

experimentální biologie rostlin

1.10.15

FTVS

PhDr. Miloš Bednář, Ph.D.

kinantropologie

1.11.15

PedF

RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

didaktika matematiky

1.11.15

LF1

MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.

urologie

1.11.15

PřF

RNDr. Petr Benda, Ph.D.

zoologie

1.12.15

LFP

MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.12.15

PřF

RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.

antropologie

1.12.15

PřF

RNDr. Martin Čech, Ph.D.

environmentální vědy

1.12.15

LF2

MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

psychiatrie

1.12.15

LF1

MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.12.15

MFF

RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

fyzika - fyzika povrchů a rozhraní

1.12.15

HTF

PhDr. Jiří Pavlík, Ph.D.

teologie

1.12.15

PedF

PhDr. Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

speciální pedagogika

1.12.15

LF3

MUDr. Jolana Rambousková, CSc.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

1.12.15

FF

Mgr. Petr Christov, Ph.D.

teorie a dějiny divadla

10.12.152014

fakulta

jmenovaný/á

pro obor

jmenován/a od

LF1

MUDr. Evžen Křepela, CSc.

lékařská chemie a biochemie

1.5.2014

LF1

MUDr. David Kemlink, Ph.D.

neurologie

1.5.2014

LF1

MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.

anesteziologie a resuscitace

1.5.2014

LF1

MUDr. Eva Pokorná, CSc.

vnitřní nemoci

1.1.2014

LF1

MUDr. Rober Rusina, Ph.D.

neurologie

1.2.2014

LF1

MUDr. Helena Žemličková, Ph.D.

lékařská mikrobiologie

1.2.2014

LF1

Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.

lékařská mikrobiologie

1.2.2014

LF1

MUDr. Vilém Danzig, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.2 2014

LF1

Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

lékařská biologie a genetika

1.3.2014

LF1

Ing. Stanisla Kmoch, CSc.

lékařská biologie a genetika

1.3.2014

LF1

MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

ortopedie

1.3.2014

LF1

MUDr. Tomáš Krechler, CSc.

vnitřní nemoci

1.3.2014

LF1

MUDr. Ivan Netuka, Ph.D.

kardiochirurgie

1.5.2014

LF1

MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

onkologie

1.6.2014

LF1

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.6.2014

LF1

MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.6.2014

LF1

MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.7.2014

LF1

MVDr. Oto Melter, Ph.D.

lékařská mikrobiologie

1.10.2014

LF1

MUDr. Dana Horáková, Ph.D.

neurologie

1.10.2014

LF1

MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.10.2014

LF1

Ing. Karel Holada, Ph.D.

lékařská mikrobiologie

1.11.2014

LF1

MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.11.2014

LF2

MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

neurologie

1.2.2014

LF2

MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

lékařský fyziologie a patofyziologie

1.4.2014

LF2

MUDr. Ondrej Szárszoi, Ph.D.

lékařská fyziologie a patofyziologie

1.5.2014

LF2

MUDr. Lucie Riedlbauchová, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.7.2014

LF2

MUDr. Petr Hájek, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.7.2014

LF2

RNDr. Pavla Jendelová, Ph.D.

lékařská fyziologie a patofyziologie

1.10.2014

LF2

MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.

chirurgie

1.11.2014

LF3

MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.

hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie

1.5.2014

LF3

MUDr. Dagmar Krajíčková, CSc.

neurologie

1.7.2014

LF3

MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

dermatovenerologie

1.10.2014

LF3

MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

psychiatrie

1.10.2014

LF3

MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.

chirurgické obory

1.11.2014

LFHK

MUDr. Jan Studnička, Ph.D.

oční lékařství

1.4.2014

LFHK

RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.

lékařská fyziologie

1.7.2014

LFHK

MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

chirurgie

1.7.2014

LFP

MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.2.2014

LFP

MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D.

lékařská fyziologie

1.2.2014

LFP

MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.5.2014

LFP

MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.5.2014

LFP

MUDr. Jarmil Šafránek, Ph.D.

chirurgie

1.5.2014

LFP

MUDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

1.7.2014

LFP

MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

chirurgie

1.7.2014

MFF

RNDr. Petr Hnětýnka, Ph.D.

informatika - softwarové inženýrství

1.1.2014

MFF

RNDr. Petr Kužel, Dr.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

1.1.2014

MFF

RNDr. Irena Holubová, Ph.D.

informatika - softwarové inženýrství

1.3.2014

MFF

RNDr. Martin Kružík, Ph.D.

matematika - matematická analýza

1.3.2014

MFF

RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

1.3.2014

MFF

RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.

fyzika - subjaderná fyzika

1.5.2014

MFF

RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

1.6.2014

MFF

Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.

matematika - algebra a teorie čísel

1.6.2014

MFF

RNDr. Petr Somberg, Ph.D.

matematika - geometrie a topologie

1.7.2014

MFF

RNDr. Ondřej Kylián, Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.7.2014

PřF

RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

1.2.2014

PřF

RNDr. Jiří Gabriel, DrSc.

mikrobiologie

1.2.2014

PřF

RNDr. Viktor Žárský, CSc.

anatomie a fyziologie rostlin

1.3.2014

PřF

RNDr. Jan Veselý, Ph.D.

organická chemie

1.4.2014

PřF

RNDr. Pavel Souček, CSc.

biochemie

1.5.2014

PřF

RNDr. Jana Spilková, Ph.D.

sociální geografie a regionální rozvoj

1.5.2014

PřF

RNDr. Zdeněk Kliment, CSc.

fyzická geografie

1.5.2014

PřF

Mgr. Jiří Reif, Ph.D.

environmentální vědy

1.5.2014

PřF

RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr.

geologie

1.5.2014

PřF

Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.

botanika

1.7.2014

PřF

RNDr. Radomír Čabala, Dr.

analytická chemie

1.7.2014

PřF

RNDr. Josef Novotný, Ph.D.

sociální geografie a regionální rozvoj

1.10.2014

PřF

RNDr. Filip Uhlík, Ph.D.

fyzikální chemie

1.10.2014

FaF

PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.

humánní a veterinární farmakologie

1.4.2014

FaF

PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

farmaceutická chemie

1.4.2014

FaF

PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.

biochemie

1.5.2014

FaF

Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.

farmakognozie

1.10.2014

FF

PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.

moderní hospodářské a sociální dějiny

1.1.2014

FF

PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D.

světové dějiny a obecné dějiny

1.1.2014

FF

PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.

románské jazyky

1.2.2014

FF

PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

český jazyk

1.7.2014

FF

PhDr. Markéta Malá, Ph.D.

anglický jazyk

1.10.2014

FHS

Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

1.1.2014

FHS

PhDr. Andera Pokludová, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

1.1.2014

FSV

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.

ekonomické teorie

1.5.2014

FSV

PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

moderní dějiny

1.7.2014

FSV

PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

moderní dějiny

1.7.2014

FTVS

MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.

kinantropologie

1.2.2014

FTVS

PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.

kinantropologie

1.10.2014

KTF

JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

katolická teologie

1.7.2014

ETF

Mgr. Petr Sláma, Th.D.

evangelická teologie

1.2.2014

PedF

PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

pedagogika

1.3.2014

PF

JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

teorie, filozofie a sociologie práva

1.2.2014

PF

JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

finanční právo a finanční věda

1.3.2014

PF

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

1.4.2014

PF

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D.

mezinárodní právo

1.4.2014

PF

JUDr. Petr Liška, Ph.D.

obchodní právo

1.5.2014

PF

JUDr. Lenka Pítrová, CSc.

evropské právo

1.10.2014

2013

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

LF1

JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.

dějiny lékařství

1.8.2013

LF1

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

dějiny lékařství

1.8.2013

LF1

MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.8.2013

LF1

MUDr. Eva Honsová, Ph.D.

patologie

1.8.2013

LF1

MUDr. Iva Příhodová, Ph.D.

neurologie

1.8.2013

LF1

MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.8.2013

LF1

MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.8.2013

LF1

MUDr. Leoš Křen, Ph.D.

patologie

1.8.2013

LF1

MUDr. Martin Anders, Ph.D.

psychiatrie

1.6.2013

LF1

MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.7.2013

LF1

MUDr. Rudolf Ganger, Ph.D.

ortopedie

1.5.2013

LF1

MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

onkologie

1.1.2013

LF1

MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

vnitřní nemoci

1.12.2013

LF2

MUDr. Daniel Hořínek, Ph.D.

neurologie

1.6.2013

LF2

MUDr. Hana Maxová, Ph.D.

lékařská fyziologie a patofyziologie

1.4.2013

LF2

MUDr. Jan Novák, Ph.D.

lékařská imunologie

1.4.2013

LF2

MUDr. Jana Prausová, Ph.D.

onkologie

1.10.2013

LF2

MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

lékařská fyziologie a patofyziologie

1.7.2013

LF2

MUDr. Martin Wald, Ph.D.

chirurgie

1.2.2013

LF3

MUDr. Jan Polák, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.7.2013

LF3

MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc.

lékařská fyziologie a patologická fyziologie

1.12.2013

LF3

MUDr. Pavel Osmančík, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.5.2013

LF3

MUDr. Petr Toušek, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.11.2013

LF3

MUDr. Radmila Kančeva, CSc.

vnitřní nemoci

1.3.2013

LF3

MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

patologie

1.2.2013

LFHK

MUDr. Frederik Raiskup, Ph.D.

oční lékařství

1.2.2013

LFHK

MUDr. Jiří Kettner, CSc.

vnitřní nemoci

1.5.2013

LFHK

MUDr. Jiří Masopust, Ph.D.

psychiatrie

1.6.2013

LFHK

MUDr. Martin Votava, Ph.D.

lékařská farmakologie

1.11.2013

LFHK

PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.

lékařská fyziologie

1.5.2013

LFP

MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.4.2013

LFP

MUDr. Denisa Kacerovská, Ph.D.

patologie

1.5.2013

LFP

MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.4.2013

LFP

MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.

dermatovenerologie

1.5.2013

MFF

Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D.

informatika - softwarové inženýrství

1.6.2013

MFF

Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

informatika - teoretická informatika

1.2.2013

MFF

RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

matematika - pravděpodobnost a matematická statistika

1.6.2013

MFF

RNDr. Ivo Křivka, CSc.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.7.2013

MFF

RNDr. Kristián Máthis, Ph.D.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

1.6.2013

MFF

RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D.

astronomie a astrofyzika

1.11.2013

MFF

RNDr. Milan Předota, Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.5.2013

MFF

RNDr. Petr Pišoft, Ph.D.

meteorologie

1.2.2013

MFF

RNDr. Radek Plašil, Ph.D.

fyzika - fyzika plazmatu

1.11.2013

MFF

RNDr. Rober Černý, Ph.D.

matematika - matematická analýza

1.3.2013

MFF

RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.

informatika - softwarové inženýrství

1.7.2013

MFF

RNDr. Věra Cimrová, CSc.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.5.2013

PřF

Mgr. David Staněk, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

1.4.2013

PřF

Mgr. Malgorzata Nodzyńska, Dr.

didaktika chemie

1.11.2013

PřF

Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D.

geologie

1.2.2013

PřF

Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

1.4.2013

PřF

RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

fyziologie živočichů

1.5.2013

PřF

RNDr. Iva Hůnová, CSc.

environmentální vědy

1.4.2013

PřF

RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.

zoologie

1.12.2013

PřF

RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

genetika, molekulární biologie a virologie

1.7.2013

PřF

RNDr. Jiří Novotný, DSc.

fyziologie živočichů

1.12.2013

PřF

RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

biochemie

1.7.2013

PřF

RNDr. Mgr. Pavel Chromý, Ph.D.

regionální a politická geografie

1.5.2013

PřF

RNDr. Miroslav Štěpánek, Ph.D.

makromolekulární chemie

1.2.2013

PřF

RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D.

aplikovaná geologie

1.5.2013

PřF

RNDr. Václav Martínek, Ph.D.

biochemie

1.12.2013

PřF

RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.

anorganická chemie

1.3.2013

PřF

RNDr. Yvonne Němcová, Ph.D.

botanika

1.3.2013

FF

Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

sociologie

1.12.2013

FF

Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

český jazyk

1.11.2013

FF

PhDr. Alice Velková, Ph.D.

české dějiny

1.5.2013

FF

PhDr. Dana Hamplová, Ph.D.

sociologie

1.11.2013

FF

PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D.

francouzská filologie

1.3.2013

FF

PhDr. Martin Holý, Ph.D.

české dějiny

1.5.2013

FF

PhDr. Pavel Sládek, Ph.D.

teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky

1.12.2013

FF

PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.

pomocné vědy historické

1.4.2013

PF

JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.

ústavní právo a státověda

1.5.2013

PF

JUDr. Helena Prášková, CSc.

správní právo a správní věda

1.7.2013

PF

JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

finanční právo a finanční věda

1.5.2013

PedF

RNDr. Jarmila Robová, CSc.

didaktika matematiky

1.5.2013

FHS

Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

1.5.2013

FSV

PhDr. Adam Geršl, Ph.D.

ekonomické teorie

1.1.2013

FSV

PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.

mezinárodní teritoriální studia

1.6.2013

FTVS

PhDr. Jan Štochl, Ph.D.

kinantropologie

1.3.2013

ETF

Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

evangelická teologie

1.12.2013

2012

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

LF1

MUDr. Petr Valášek, Ph.D.

anatomie

1.1.2012

LF1

RNDr. PhDr. Martina Ondrušová, Ph.D.

hygiena a epidemiologie

1.6.2012

LF1

MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.6.2012

LF1

MUDr. František Liška, Ph.D.

lékařská biologie a genetika

1.6.2012

LF1

MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.7.2012

LF1

MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

vnitřní nemoci

1.7.2012

LF1

MUDr. Jean-Claude Mukonkole Lubanda, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.7.2012

LF1

Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.

lékařská chemie a biochemie

1.11.2012

LF1

MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.11.2012

LF1

MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D.

lékařská mikrobiologie

1.11.2012

LF1

MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.11.2012

LF1

MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.11.2012

LF1

MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.

chirurgie

1.11.2012

LF2

MUDr. Jiří ronský, Ph.D.

pediatrie

1.1.2012

LF2

MUDr. Aleš Mokráček, CSc.

chirurgie

1.2.2012

LF2

MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.

ortopedie

1.4.2012

LF2

MUDr. Michael Halaška, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.4.2012

LF2

MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.

lékařská imunologie

1.4.2012

LF2

MUDr. Martin Malý, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.6.2012

LF2

MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

infekční lékařství

1.11.2012

LF2

MUDr. Antonij Slavčev, CSc.

lékařská imunologie

1.11.2012

LF2

MUDr. Alena Schejbalová, Ph.D.

prtopedie

1.11.2012

LF2

MUDr. Štěpánka Průhová, Ph.D.

pediatrie

1.11.2012

LF2

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

neurologie

1.11.2012

LF3

MUDr. Martin Vališ, Ph.D.

neurologie

1.7.2012

LF3

MUDr. Petr Zach, CSc.

anatomie, histologie a embryologie

1.10.2012

LF3

MUDr. Jiří Skála-Rosenbaum, Ph.D.

ortopedie

1.11.2012

LFHK

MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

chirurgie

1.4.2012

LFHK

MUDr. Pavel Šponer, Ph.D.

chirurgie

1.4.2012

LFHK

MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D.

chirurgie

1.5.2012

LFHK

MUDr. Jan Laco, Ph.D.

patologie

1.5.2012

LFP

MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.

lékařská fyziologie

1.5.2012

LFP

MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.

patologie

1.7.2012

LFP

MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.10.2012

MFF

RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.

matematika - geometrie a topologie

1.2.2012

MFF

Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.

matematika - algebra a teorie čísel

1.2.2012

MFF

Dr.rer.nat. Robert Král, Ph.D.

fyzika - fyzika kondenzovaných látek

1.4.2012

MFF

Mgr. Petr Kaplický, Ph.D.

matematika - matematická analýza

1.4.2012

MFF

Mgr. František Šanda, Ph.D.

fyzika - teoretická fyzika

1.4.2012

MFF

RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.

informatika - matematická lingvistika

1.5.2012

MFF

Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

informatika - teoretická informatika

1.5.2012

MFF

RNDr. Roman Lávička, Ph.D.

matematika - matematická analýza

1.6.2012

MFF

RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

matematika - přibližné a numerické metody

1.6.2012

MFF

RNDr. Roman Dědic, Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.10.2012

MFF

RNDr. Tomáš Dvořák, CSc.

informatika - teoretická informatika

1.10.2012

MFF

RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.

matematika - pravděpodobnost a statistika

1.10.2012

MFF

RNDr. David Stanovský, Ph.D.

matematika - algebra a teorie čísel

1.10.2012

MFF

RNDr. Helena Valentová, Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.10.2012

PřF

Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.

geologie

1.2.2012

PřF

RNDr. Běla Bendlová, CSc.

antropologie

1.4.2012

PřF

Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.

zoologie

1.5.2012

PřF

RNDr. Jan Brábek, Ph.D.

buněčná a vývojová biologie

1.6.2012

PřF

RNDr. Zachariáš Jiří, Ph.D.

aplikovaná geologie

1.7.2012

PřF

Mgr. David Dolejš, Ph.D.

geologie

1.10.2012

PřF

RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.

analytická chemie

1.2.2012

FaF

PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

farmaceutická chemie

1.1.2012

FaF

PharmDr. Petra Kovaříková, Ph.D.

farmaceutická chemie

1.10.2012

FaF

PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.

analytická chemie

1.10.2012

FF

Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.

řeká a latinská studia

1.2.2012

FF

PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

české dějiny

1.2.2012

FF

Ing. Mgr. Jiří Fajt, Ph.D.

dějiny umění

1.4.2012

FF

Mgr. Lucie Doležalová, Ph.D.

řecká a latinská studia

1.4.2012

FF

MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.

psychologie práce a organizace

1.6.2012

FF

PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.

české dějiny

1.6.2012

FF

PhDr. Petr Málek, CSc.

teorie literatury

1.7.2012

FF

PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

etnologie

1.7.2012

FF

PhDr. Renata Pípalová, CSc.

anglický jazyk

1.7.2012

FF

PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

románské jazyky

1.10.2012

FF

Clare Wallace, Ph.D.

anglická a americká literatura

1.11.2012

FF

Radek Skarnitzl, Ph.D.

obecná lingvistika

1.12.2012

FF

PhDr. Václav Drška, Ph.D.

světové dějiny a obecné dějiny

1.12.2012

FF

Dr. Ivan Halász, Ph.D.

slavistika

1.12.2012

FF

James Hill, Ph.D.

filozofie

1.12.2012

FF

PhDr. Marie Hádková, Ph.D.

český jazyk

1.2.2012

FHS

Mgr. Karel Stibral, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

1.7.2012

FHS

PaedDr. Hana Horáková, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

1.11.2012

FHS

PhDr. Marek Jakoubek, Ph.D.

sociální a kulturní antropologie

1.12.2012

FSV

Ing. Petr Zemčík, Ph.D.

ekonomické teorie

1.2.2012

FSV

Roman Horváth, Ph.D.

ekonomické teorie

1.5.2012

FSV

Krešimir Žigić, Ph.D.

ekonomické teorie

1.7.2012

FTVS

MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

biomechanika

1.2.2012

FTVS

Ing. František Zahálka, Ph.D.

kinantropologie

1.7.2012

HTF

Mgr. Jiří Beneš, Th.D.

teologie

1.1.2012

KTF

PhDr. Libor Ovečka, Dr.

katolická teologie

1.11.2012

ETF

Mgr. Jiří Hoblík, Th.D.

evangelická teologie

1.4.2012

PedF

Mgr. Jiří Jošt, CSc.

speciální pedagogika

1.7.2012

PF

JUDr. Martin Kopecký, CSc.

správní právo a správní věda

1.2.2012

PF

JUDr. Kristína Koldinská, Ph.D.

pracovní právo a právo sociálního zabezepčení

1.2.2012

PF

JUDr. Záboj Horák, LL.M., Ph.D.

právní dějiny

1.10.2012

2011

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od

PF

JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.

právo životního prostředí

1.6.2011

PF

JUDr. Karel Beran, Ph.D.

teorie, filozofie a sociologie práva

1.7.2011

PF

JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

1.7.2011

PF

JUDr. Vladimír Balaš

mezinárodní právo

1.11.2011

LF1

MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

gynekologie a porodnictví

1.1.2011

LF1

MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

onkologie

1.2.2011

LF1

MUDr. Magdaléna Skořepová, CSc.

dernatovenerologie

1.4.2011

LF1

MUDr. Jan Živný, Ph.D.

patologická fyziologie

1.5.2011

LF1

MUDr. Ilja Žukov, CSc.

psychiatrie

1.5.2011

LF1

MUDr. František Charvát, Ph.D.

radiologie

1.5.2011

LF1

MUDr. MUDr. René Foltán, Ph.D.

stomatologie

1.5.2011

LF1

MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

pediatrie

1.6.2011

LF1

MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.

chirurgie

1.6.2011

LF1

MUDr. Vilém Rohn, CSc.

chirurgie

1.10.2011

LF1

MUDr. Eva Králíková

hygiena a epidemiologie

1.12.2011

LF2

MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D.

lékařská biologie

1.11.2011

LF2

MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.

lékařská biologie

1.11.2011

LF3

Ing. Jana Jurčovičová, CSc.

lékařská fyziologie

1.2.2011

LF3

MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

hygiena a preventivní lékařství

1.5.2011

LF3

MUDr. Ladislav Krofta, CSc.

gynekologie a porodnictví

1.6.2011

LF3

MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.

chirurgické obory

1.10.2011

LF3

MUDr. Filip Málek, MBA, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.10.2011

LF3

MUDr. Pavel Douša, CSc.

chirurgické obory

1.12.2011

LFP

MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D.

lékařská fyziologie

1.3.2011

LFP

MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

anatomie, histologie a embryologie

1.3.2011

LFP

MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

chirurgie

1.5.2011

LFP

MUDr. Zdeněk Slavík, M.D.

pediatrie

1.7.2011

LFHK

MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.1.2011

LFHK

MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

radiologie

1.3.2011

LFHK

MUDr. Jiří Doležal, Ph.D.

radiologie

1.5.2011

LFHK

MUDr. Romana Ivančáková, CSc.

stomatologie

1.5.2011

LFHK

MUDr. Lenka Borská, Ph.D.

patologická fyziologie

1.7.2011

LFHK

MUDr. Jiřina Chládková, Ph.D.

pediatrie

1.7.2011

LFHK

PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.

lékařská farmakologie

1.10.2011

LFHK

MUDr. Jiří Ceral, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.11.2011

LFHK

MUDr. Tomáš Kučera. Ph.D.

histologie a embryologie

1.11.2011

LFHK

MUDr. Martina Kubecová, Ph.D.

radiologie

1.11.2011

LFHK

MUDr. Petr Pařízek, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.12.2011

LFHK

MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.

vnitřní nemoci

1.12.2011

FaF

PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

farmaceutická chemie

1.3.2011

FaF

RNDr. Dagmar Solichová, Ph.D.

analytická chemie

1.5.2011

FaF

PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.

farmaceutická technologie

1.5.2011

FaF

Mgr. Roman Kanďár, Ph.D.

biochemie

1.6.2011

FaF

PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D.

analytická chemie

1.11.2011

FF

PhDr. Lucie Betáková, M.A., Ph.D.

anglický jazyk

1.1.2011

FF

PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.

egyptologie

1.3.2011

FF

PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

řecká a latinská studia

1.3.2011

FF

PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

pomocné vědy historické

1.5.2011

FF

Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

česká literatura

1.5.2011

FF

Mgr. Jiří Janák, Ph.D.

egyptologie

1.5.2011

FF

JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

hospodářské a sociální dějiny

1.5.2011

FF

Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.

dějiny a kultura zemí Asie a Afriky

1.6.2011

FF

PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

dějiny umění

1.6.2011

FF

PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

hospodářské a sociální dějiny

1.6.2011

FF

PhDr. Marie Ottová, Ph.D.

dějiny umění

1.6.2011

FF

RNDr. Petr Bob, Ph.D.

klinická psychologie

1.6.2011

FF

RNDr. Josef Moural, CSc.

filozofie

1.7.2011

FF

MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

filozofie

1.7.2011

FF

Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.

románské jazyky

1.7.2011

FF

Mgr. Karel Nováček, Ph.D.

archeologie

1.11.2011

FF

Dr. Mateusz Zmudzinski

archeologie

1.12.2011

FF

PhDr. Helena Ulbrechtová, Ph.D.

slavistika

1.12.2011

PřF

RNDr. Jan Sedláček, Dr.

makromolekulární chemie

1.3.2011

PřF

Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.

zoologie

1.3.2011

PřF

RNDr. Martin Ouředníček Martin, Ph.D.

sociální geografie a regionální rozvoj

1.3.2011

PřF

RNDr. Iva Zusková, CSc.

fyzikální chemie

1.5.2011

PřF

Mgr. Jana Roithová, Ph.D.

organická chemie

1.5.2011

PřF

RNDr. Petr Sklenář

botanika

1.6.2011

PřF

Mgr. David Mašín, Ph.D.

aplikovaná geologie

1.6.2011

PřF

RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.

enviromentální vědy

1.7.2011

PřF

RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.

geologie

1.7.2011

PřF

Mgr. Viktor Černý, Dr.

antropologie

1.12.2011

MFF

Ing. Eduard Belas, CSc.

fyzika - kvantová optika a optoelektronika

1.1.2011

MFF

RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D.

informatika - matematická lingvistika

1.3.2011

MFF

RNDr. Jan Lang, Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.3.2011

MFF

Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.

informatika - matematická lingvistika

1.3.2011

MFF

Mgr. Milan Krtička, Ph.D.

fyzika - jaderná fyzika

1.5.2011

MFF

Mgr. Alfred Iorio, Ph.D.

fyzika - teoretická fyzika

1.7.2011

MFF

Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.

fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur

1.7.2011

PedF

PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D.

české a československé dějiny

1.6.2011

PedF

RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.

didaktika matematiky

1.6.2011

PedF

RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.

didaktika matematiky

1.11.2011

FSV

Mgr. Tomáš Holub, Ph.D.

ekonomické teorie

1.1.2011

FSV

PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

politologie

1.7.2011

FTVS

PaedDr. Libuše Smolíková

kinantropologie

1.1.2011

FTVS

PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.

kinantropologie

1.12.2011

2010

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od


PFJUDr. Petr Hůrka, Ph.D.pracovní právo a právo sociálního zabezpečení1.6.2010PFJUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.trestní právo, kriminologie a kriminalistika1.10.2010PFJUDr. Věra Štanglová, CSc.pracovní právo a právo sociálního zabezpečení1.11.2010LF1MUDr. Petr Marusič, Ph.D.neurologie1.1.2010LF1MUDr. Jarmila Heissingerová, Ph.D.oční lékařství1.1.2010LF1MUDr. Zdeněk Novotný, CSc.gynekologie a porodnictví1.2.2010LF1MUDr. Roman Šmucler, CSc.stomatologie1.2.2010LF1MUDr. Pavel Štádler, Ph.D.chirurgie1.2.2010LF1MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.vnitřní nemoci1.3.2010LF1MUDr. David Netuka, Ph.D.neurochirurgie1.4.2010LF1MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.patologie1.5.2010LF1MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.anatomie1.5.2010LF1MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.vnitřní nemoci1.6.2010LF1MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.patologická fyziologie1.10.2010LF1MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.lékařská genetika1.10.2010LF1MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.vnitřní nemoci1.11.2010LF1Ing. Norbert Kopčo, Ph.D.lékařská informatika1.11.2010LF1MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.lékařská chemie a biochemie1.12.2010LF1MUDr. Marie Jirkovská, CSc.histologie a embryologie1.12.2010LF1MUDr. Ivana Kuklová, CSc.dernatovenerologie1.12.2010LF3MUDr. Jitka Patočková, Ph.D.vnitřní nemoci1.1.2010LF3MUDr. Tomáš Jirásek, Ph.D.patologie1.1.2010LF3MUDr. Olga Marečková, CSc.vnitřní nemoci1.2.2010LF3MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC


vnitřní nemoci1.2.2010LF3MUDr. Jiří Heráček, Ph.D.chirurgické obory1.4.2010LF3MUDr. Robert Grill, Ph.D.chirurgické obory1.6.2010LF3MUDr. Eduard Kučera, CSc.gynekologie a porodnictví1.10.2010LF3MUDr. David Kachlík, Ph.D.anatomie1.11.2010LFPMUDr. Jiří Matějka, Ph.D.chirurgie1.1.2010LFPMUDr. Dana Müllerová, Ph.D.vnitřní nemoci1.4.2010LFPMUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.vnitřní nemoci1.11.2010LFHKMUDr. Halka Lotková, Ph.D.lékařská fyziologie1.1.2010LFHKMUDr. Jiří Bouda, Ph.D.gynekologie a porodnictví1.6.2010LFHKMUDr. Miroslav Solař, Ph.D.vnitřní nemoci1.6.2010LFHKMUDr. Sylva Skálová, Ph.D.pediatrie1.10.2010LFHKRNDr. Ctirad Andrýs, Ph.D.lékařská imunologie1.12.2010FFMgr. Daniela Tinková, Ph.D.filozofie1.3.2010FFPhDr. Petr Čermák, Ph.D.hispanistika1.4.2010FFMgr. Jakub Čapek, Ph.D.filozofie1.4.2010FFMgr. Radek Chlup, Ph.D.filozofie1.5.2010FFPhDr. Míra Nábělková, CSc.slavistika1.6.2010FFPhDr. Marie Klimešová, Ph.D.dějiny umění1.6.2010FFMgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.egyptologie1.6.2010FFPhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.české dějiny1.10.2010PřFRNDr. Jan Kotek, Ph.D.anorganická chemie1.4.2010PřFRNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.biochemie1.6.2010PřFRNDr. Jan Votýpka, Ph.D.parazitologie1.6.2010PřFRNDr. Jakub Langhammer, PhD.fyzická geografie1.6.2010PřFRNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.parazitologie1.6.2010PřFRNDr. František Půta, CSc.genetika, molekulární biologie a virologie1.6.2010PřFRNDr. Jiří Žák, Ph.D.geologie1.10.2010PřFMgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.ekologie1.11.2010PřFRNDr. Jakub Hruška, CSc.geologie1.12.2010PřFMgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.zoologie1.12.2010MFFRNDr. Petr Alexa, Dr.fyzika - jaderná fyzika1.1.2010MFFRNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.matematika - matematická analýza1.2.2010MFFMgr. Marek Biskup, Dr.matematika - pravděpodobnost a mat. statistika1.2.2010MFFIng. Pavel Soldán, Dr.fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur1.3.2010MFFRNDr. Jiří Dolejší, CSc.fyzika - subjaderná fyzika1.4.2010MFFRNDr. Daniel Král', Ph.D.informatika - teoretická informatika1.4.2010MFFMgr. Petr Kolman, Ph.D.informatika - teoretická informatika1.4.2010MFFRNDr. Stanislav Daniš, Ph.D.fyzika - fyzika kondenzovaných látek1.6.2010PedFPhDr. Vratislav Vaníček, Ph.D.české a československé dějiny1.4.2010PedFPhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.české a československé dějiny1.6.2010FSVPhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.veřejná a sociální politika1.11.2010FHSPhDr. Jan Horský, Ph.D.sociální a kulturní antropologie1.5.2010FHSMgr. Jan Havlíček, Ph.D.sociální a kulturní antropologie1.11.2010


2009

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od


KTFPhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.katolická teologie1.7.2009ETFMUDr. Mgr. Jan Payne, Ph.D.evangelická teologie1.2.2009ETFPhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.evangelická teologie1.7.2009PFJUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.teorie, filozofie a sociologie práva1.6.2009PFJUDr. Ivanka Štenglováobchodní právo1.10.2009LF1RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D.lékařská biologie1.1.2009LF1MUDr. Daniel Vyoral, CSc.patologická fyziologie1.1.2009LF1MUDr. Tomáš Štulc, Ph.D.vnitřní nemoci1.2.2009LF1MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.hygiena a epidemiologie1.2.2009LF1MUDr. Tomáš Binder, CSc.gynekologie a porodnictví1.4.2009LF1MUDr. Kateřina Linhartová, Ph.D.vnitřní nemoci1.4.2009LF1MUDr. Martin Prázdný, CSc., Ph.D.vnitřní nemoci1.6.2009LF1MUDr. Jan Plzák, Ph.D.otorinolaryngologie1.7.2009LF1MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBAchirurgie1.7.2009LF1MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.radiologie1.12.2009LF2MUDr. Helena Robová, Ph.D.gynekologie a porodnictví1.3.2009LF2RNDr. Jana Novotná, CSc.lékařská chemie a biochemie1.4.2009LF2MUDr. Petr Čáp, Ph.D.imunologie1.4.2009LF2MUDr. Jiří Dušek, CSc.pediatrie1.4.2009LF2MUDr. Pavel Strnad, CSc.gynekologie a porodnictví1.7.2009LF2MUDr. Michal Rygl, Ph.D.chirurgie1.7.2009LF2MUDr. Oleg Reich, Ph.D.pediatrie1.10.2009LF2MUDr. Jaromír Chlumský, Ph.D.vnitrřní nemoci1.11.2009LF2MUDr. Jan Janota, Ph.D.pediatrie1.12.2009LF3MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie1.4.2009LF3MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.neurologie1.5.2009LF3MUDr. Michal Otčenášek, CSc.gynekologie a porodnictví1.7.2009LF3MUDr. Lucie Bankovská-Motlová, Ph.D.


psychiatrie1.10.2009LFPMUDr. Luboš Holubec, Ph.D.vnitřní nemoci1.2.2009LFPMUDr. Pavel Michálek, Ph.D.anestaziologie a resuscitace1.3.2009LFPMUDr. Josef Vodička, Ph.D.chirurgie1.4.2009LFPMUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.vnitřní nemoci1.7.2009LFPMUDr. Stanislav Pavel, CSc., Ph.D.dermatovenerologie1.7.2009LFHKMUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D.vnitřní nemoci1.1.2009LFHKMUDr. Josef Šťásek, Ph.D.vnitřní nemoci1.5.2009LFHKMUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D.lékařská farmakologie1.7.2009LFHKPharmDr. Petr Nachtigal, Ph.D.histologie a embryologie1.7.2009FaFRNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.analytická chemie1.2.2009FaFPharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.biochemie1.2.2009FaFPharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.farmaceutická chemie1.12.2009FFPhDr. Ivana Bozděchová, CSc.český jazyk1.1.2009FFMgr. Petr Szczepanik, Ph.D.filmová věda1.1.2009FFPhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.logika1.3.2009FFPhDr. Jozef Zábojník, CSc.archeologie1.3.2009FFPhDr. Jan Volín, Ph.D.obecná lingvistika1.6.2009FFPhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.hospodářské a sociální dějiny1.6.2009FFPhDr. František Ondráš, Ph.D.teorie a dějiny literatur zemí asie a afriky1.6.2009FFDr. Ellen Jacoba Krolgermánské jazyky a literatura1.6.2009FFPhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.klinická psychologie1.7.2009FFPhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.český jazyk1.7.2009FFPhDr. Jiří Musil, Ph.D.klasická archeologie1.7.2009FFMgr. Robert Adam, Ph.D.český jazyk1.7.2009FFPhDr. Jan Němeček, DrSc.české dějiny1.11.2009FFPhDr. Hana Vlhová–Wörner, Ph.D.hudební věda1.11.2009FFPhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.dějiny umění1.12.2009PřFRNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.anorganická chemie1.1.2009PřFRNDr. Helena Ryšlavá, CSc.biochemie1.2.2009PřFMUDr. Miroslav Peterka, CSc.antropologie1.3.2009PřFRNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D.analytická chemie1.4.2009PřFRNDr. Martin Kalous, CScbuněčná a vývojová biologie1.5.2009PřFRNDr. Ivan Němec, Ph.D.anorganická chemie1.7.2009PřFRNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.aplikovaná geologie1.11.2009PřFRNDr. Martin Košťák, Ph.D.geologie1.11.2009PřFRNDr. Adam Petrusek, Ph.D.ekologie1.12.2009MFFMgr. Iva Matolínová, Dr.fyzika - fyzika povrchů a rozhraní1.1.2009MFFIng. Jiří Homola, CSc.fyzika - kvantová optika a optoelektronika1.2.2009MFFRNDr. Eduard Feireisl, DrSc.matematika - matematická analýza1.3.2009MFFRNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.matematika - matematická analýza1.3.2009MFFMgr. Pavel Kudrna, Dr.fyzika - fyzika plazmatu1.6.2009MFFDoc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc.matematika - přibližné a numerické metody1.6.2009MFFRNDr. Lenka Hanyková, Dr.fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur1.7.2009MFFMgr. Jakub Čížek, Ph.D.fyzika - fyzika kondenzovaných látek1.7.2009MFFMgr. Hana Čížková, Dr.geofyzika1.7.2009MFFRNDr. Martin Holeňa, CSc.informatika - teoretická informatika1.10.2009MFFRNDr. Martin Čížek, Ph.D.fyzika - teoretická fyzika1.11.2009MFFMgr. Michal Kulich, Ph.D.matematika - pravděpodobnost a mat. statistika


1.12.2009PedFDr. Ewa Swobodadidaktika matematiky1.3.2009PedFPhDr. Marie Fulková, Ph.D.výtvarná výchova1.3.2009PedFPhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.pedagogika1.4.2009PedFPhDr. Vladimír Dočkal, CSc.psychologie1.7.2009PedFMgr. Pavlína Janošová, Ph.D.psychologie1.7.2009FSVIng. Vladislav Flek, CSc.ekonomické teorie1.1.2009FSVMichel Perottino, Ph.D.mezinárodní teritoriální studia1.3.2009FSVPhDr. Francis D. Raška, Ph.D.moderní dějiny1.3.2009FSVPhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.politologie1.5.2009FTVSPhDr. Vladimír Süss, Ph.D.kinantropologie, směr antropomotorika1.4.2009FHSMUDr. Iva Holmerová, Ph.D.sociální a kulturní antropologie1.5.2009FHSPhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.sociální a kulturní antropologie1.11.2009FHSPhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.sociální a kulturní antropologie1.12.2009


2008

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od


PFJUDr. Vladimír Pítraobčanské právo1.1.2008PFJUDr. Jiří Hergzeg, Ph.D.trestní právo, kriminologie a kriminalistika1.11.2008LF1MUDr. Robert Lischke, CSc.chirurgie1.2.2008LF1MUDr. Jan Marek, Ph.D.vnitřní nemoci1.2.2008LF1MUDr. Jan Malík, CSc.vnitřní nemoci1.2.2008LF1MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D.lékařská informatika1.2.2008LF1RNDr. Zuzana Zemanová, CSc.lékařská genetika1.3.2008LF1MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.vnitřní nemoci1.3.2008LF1MUDr. Robert Holaj, CSc., MBAvnitřní nemoci1.3.2008LF1MUDr. Michal Semrád, CSc.chirurgie1.3.2008LF1MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.vnitřní nemoci1.4.2008LF1MUDr. Zdenka Gašová, CSc.vnitřní nemoci1.5.2008LF1MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.vnitřní nemoci1.5.2008LF1MUDr. Alexander Pilin, CSc.soudní lékařství1.6.2008LF1MUDr. Michal Mára, CSc.gynekologie a porodnictví1.7.2008LF1RNDr. Jan Bednár, Ph.D.lékařská biofyzika1.10.2008LF1MUDr. Petra Tesařová, CSc.onkologie1.10.2008LF1MUDr. Milan Jirsa, CSc.klinická biochemie1.10.2008LF1MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.oční lékařství1.11.2008LF1MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.lékařská farmakologie1.12.2008LF1MUDr. Jan Vevera, Ph.D.psychiatrie1.12.2008LF2RNDr. Petr Stöckbauer, CSc.imunologie1.2.2008LF2MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.neurologie1.2.2008LF2MUDr. Dušan Pícha, CSc.neurologie1.2.2008LF2MUDr. Jakub Hort, Ph.D.neurologie1.4.2008LF2MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.imunologie1.10.2008LF2MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.imunologie1.12.2008LF2MUDr. Jan Zuna, Ph.D.lékařská biologie1.12.2008LF2MUDr. Hubert Mottl, CSc.pediatrie1.12.2008LF3MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.interní lékařství1.1.2008LF3MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.lékařská fyziologie1.4.2008LF3MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.lékařská fyziologie1.5.2008LF3MUDr. Zdenka Vernerová, CSc.patologie1.5.2008LF3MUDr. Milan Handl, Ph.D.ortopedie1.6.2008LF3MUDr. Eva Mandysová, CSc.vnitřní nemoci1.11.2008LFPMUDr. Jana Varvařovská, Ph.D.pediatrie1.1.2008LFPMUDr. Milena Králíčková, Ph.D.anatomie, histologie a embryologie1.7.2008LFPMUDr. Dmitry Kazakov, CSc.patologie1.10.2008LFHKPharmDr. Martin Beránek, Ph.D.lékařská chemie a biochemie1.1.2008LFHKMUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.vnitřní nemoci1.1.2008LFHKMUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.lékařská farmakologie1.11.2008FaFRNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.farmaceutická chemie1.1.2008FaFPharmDr. Petr Pávek, Ph.D.humánní a veterinární farmakologie1.10.2008FFPhDr. Ivana Ebelová, CSc.pomocné vědy historické1.1.2008FFMgr. Markéta Křížová, Ph.D.iberoamerikanistika1.1.2008FFPhDr. Jana Kepartová, CSc.obecné dějiny - dějiny antického starověku1.2.2008FFPhDr. Ingrid Ciulisová, CSc.dějiny umění1.2.2008FFPhDr. Blanka Soukupová, CSc.hospodářské a sociální dějiny1.2.2008FFPhDr. Petr Voit, CSc.informační věda1.3.2008FFPhDr. Viola Čapková, FLteorie literatury1.4.2008FFPhDr. Svetislav Kostič, Dr.lingvistika konkrétného jazyka asie1.4.2008FFPhDr. Jan Wiendl, Ph.D.česká literatura1.4.2008FFPhDr. Václav Jamekfrancouzská filologie1.5.2008FFPhDr. Ivan Pavlů, DrSc.archeologie1.5.2008FFMgr. Ondřej Pilný, Ph.D.anglická a americká literatura1.5.2008FFPhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.česká literatura1.7.2008FFPhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.slavistika1.7.2008FFIng. Aleš Havlíček, Ph.D.filozofie1.10.2008PřFMgr. Zuzana Münzbergováekologie1.3.2008PřFRNDr. Jan Suda, Ph.D.botanika1.4.2008PřFRNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.anorganická chemie1.5.2008PřFIng. Zdeněk Řanda, DrSc.geologie1.5.2008PřFRNDr. Ludmila Fialová, CSc.demografie1.7.2008PřFRNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.botanika1.7.2008PřFRNDr. Jiří Dědina, CSc.analytická chemie1.7.2008PřFMgr. Hana Cídlová, Dr.didaktika chemie1.7.2008PřFRNDr. Helena Lipavská, Ph.D.anatomie a fyziologie rostlin1.10.2008MFFRNDr. Zdeněk Doležal, Dr.fyzika - subjaderná fyzika1.2.2008MFFRNDr. Jiří Spurný, Ph.D.matematika - matematická analýza1.4.2008MFFRNDr. Petr Němec, Ph.D.fyzika - kvantová optika a optoelektronika1.5.2008MFFRNDr. Jiří Fiala, Ph.D.informatika - teoretická informatika1.6.2008MFFRNDr. Ivan Krakovský, CSc.fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur1.6.2008MFFRNDr. Marian Karlický, DrSc.astronomie a astrofyzika1.10.2008MFFRNDr. Bohumír Opic, DrSc.matematika - matematická analýza1.10.2008MFFMgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.fyzika - teoretická fyzika1.10.2008FSVIng. Michal Kejak, M:A., CSc.ekonomie1.6.2008FSVPhDr. Pavel Kuchař, CSc.sociologie1.12.2008FTVSMUDr. Olga Švestková, Ph.D.kinantropologie, směr antropomotorika1.4.2008FTVSMgr. Ladislav Čepička, Ph.D.kinantropologie, směr antropomorika1.10.2008


2007

fakulta

jmenovaný

pro obor

jmenován od


ETFMgr. Jaroslav Vokoun, Th.D.evangelická teologie1.2.2007HTFMgr. Eva Sotoniaková-Saunders, Th.D.


teologie1.7.2007HTFThDr. Jiří Vogel, Th.D.teologie1.11.2007PFJUDr. Petr Bělovský, Dr.římské právo1.12.2007LF1MUDr. Vladimír Visokai, Ph.D.chirurgie1.1.2007LF1MUDr. Petr Pohlreich, CSc.lékařská chemie a biochemie1.3.2007LF1MUDr. Luděk Peřinka, CSc.stomatologie1.3.2007LF1MUDr. David Pokorný, CSc.ortopedie1.3.2007LF1MUDr. Věra Pinskerová, Ph.D.ortopedie1.4.2007LF1MUDr. Pavel Vodvářka, Ph.D.onkologie1.6.2007LF1MUDr. Jaromír Mašata, CSc.gynekologie a porodnictví1.6.2007LF1MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.stomatologie1.6.2007LF1MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.neurochirurgie1.7.2007LF1MUDr. Petr Neužil, Csc.vnitřní nemoci1.7.2007LF1MUDr. Ondřej Šeda, Ph.D.lékařská genetika1.7.2007LF1MUDr. Robert Jech, Ph.D.neurologie1.10.2007LF1MUDr. Michal Pohanaka, Ph.D.sexuologie1.10.2007LF1MUDr. Marie Bartoňová, CSc.stomatologie1.11.2007LF1MUDr. Ivan Landor, CSc.ortopedie1.11.2007LF1MUDr. David Jahoda, CSc.ortopedie1.11.2007LF1MUDr. Miroslav Zeman, CSc.vnitřní nemoci1.11.2007LF2MUDr. Václav Janík, CSc.radiologie1.3.2007LF2MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.lékařská genetika1.3.2007LF2MUDr. Marie Černá, CSc.lékařská biologie1.3.2007LF2MUDr. Roman Záhorec, CSc.anesteziologie a resuscitace1.4.2007LF2MUDr. Radko Komers, CSc.vnitrřní nemoci1.6.2007LF2MUDr. Lubomír Kukla, CSc.pediatrie1.6.2007LF2MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.chirurgie1.7.2007LF2MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.chirurgie1.10.2007LF2MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.pediatrie1.11.2007LF3MUDr. Martin Pěnička, Ph.D.vnitřní nemoci1.3.2007LF3MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.lékařská fyziologie1.4.2007LF3MUDr. Rodomil Kostka, Ph.D.chirurgie1.4.2007LF3MUDr. Roman Liščák, CSc.chirurgické obory1.5.2007LFPMUDr. Richard Rokyta, Ph.D.vnitřní nemoci1.3.2007LFPMUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.chirurgie1.4.2007LFPMUDr. Aleš Podškubkaortopedie1.6.2007LFHKMUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.vnitřní nemoci1.1.2007LFHKMUDr. Pavel Žák, Ph.D.vnitřní nemoci1.3.2007LFHKMUDr. Pavel Žáček, Ph.D.kardiochirurgie1.4.2007LFHKMUDr. Svatopluk Řehák, CSc.chirurgie1.6.2007LFHKMUDr. Petr Souček, Ph.D.oční lékařství1.7.2007LFHKRNDr. Marie Korabečná, Ph.D.lékařská biologie1.7.2007LFHKIng. Jaroslav Chládek, Ph.D.lékařská farmakologie1.12.2007FaFIng. Barbora Szotáková, Ph.D.biochemie1.3.2007FFPhDr. Pavla Vošahlíková, DrSchospodářské a sociální dějiny1.3.2007FFPhDr. Jan Fridrich, DrSc.archeologie1.3.2007FFPhDr. Irena Vaňková, CSc.český jazyk1.3.2007FFPhDr. Martin Nejedlý, Dr.české dějiny1.7.2007FFPhDr. Jan Županič, Ph.D.světové dějiny a obecné dějiny1.7.2007FFPeadDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.politologie1.7.2007FFPhDr. Petr Kaleta, Ph.D.slavistika1.10.2007FFPhDr. Jaroslav Med, CSc.česká literatura1.10.2007FFRNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.české dějiny1.12.2007FFPhDr. Václav Horčička, Ph.D.světové dějiny a obecné dějiny1.12.2007FFPhDr. Jiří Homoláč, CSc.český jazyk1.12.2007PřFRNDr. Ján Spišiak, CSc.geologie1.1.2007PřFRNDr. Irena Valterová, CSc.organická chemie1.1.2007PřFRNDr. Dagmar Dzúrová, CSc.demografie1.3.2007PřFRNDr. Daniel Frynta, Dr.zoologie1.3.2007PřFRNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.geologie1.4.2007PřFRNDr. Jiří Kolbek, DrSc.ekologie1.7.2007PřFRNDr. David Havlíček, CSc.anorganická chemie1.10.2007PřFRNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.fyzikální chemie1.11.2007PřFRNDr. Milan Gryndler, CSc.botanika1.11.2007PřFRNDr. Vojtěch Ettler, Ph.D.geologie1.12.2007MFFRNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.matematika - matematická analýza1.1.2007MFFRNDr. Jan Wild, CSc.fyzika - fyzika plazmatu1.2.2007MFFRNDr. Vítězslav Švejdar, CSc.matematika - matematická logika1.3.2007MFFMgr. Jaroslav Kohout, Dr.fyzika - fyzika kondenzovaných látek1.3.2007MFFRNDr. Miloš Steinhart, CSc.fyzika - fyzika molekulárních a biologických struktur1.4.2007MFFRNDr. Petr Mayer, Dr.matematika - přibližné a numerické metody1.5.2007MFFPavel Lipavský, CSc.fyzika - fyzika kondenzovaných látek1.5.2007MFFRNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.fyzika - fyzika kondenzovaných látek1.7.2007MFFRNDr. Tomáš Skopal, Ph.D.informatika - softwarové inženýrství1.7.2007MFFRNDr. Iveta Mrázová, CSc.inforrmatika - teoretická informatika1.7.2007MFFMgr. Pavel Krtouš, Ph.D.fyzika - teoretická fyzika1.7.2007MFFRNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.matematika - pravděpodobnost a mat. statistika1.10.2007MFFMgr. Milan Pokorný, Ph.D.matematika - matematická analýza1.10.2007MFFRNDr. Zbyněk Sokol, CSc.mateorologie1.11.2007MFFRNDr. Martin Janžura, CSc.matematika - pravděpodobnost a mat. statistika1.12.2007MFFIng. Petr Praus, CSc.fyzika - kvantová optika a optoelektronika1.12.2007FSVMgr. Kateřina Šmídková, Ph.D., M.A.ekonomie1.7.2007FTVSPaedDr. Emil Řepka, CSc.kinantropologie, směr pedagogika sportu1.1.2007FTVSPaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.kinantropologie, směr pedagogika sportu1.2.2007FTVSPaedDr. Aleš Suchomel, Ph.D.kinantropologie, směr antropomorika1.10.2007Poslední změna: 3. leden 2024 13:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám