Finsko

Meziuniverzitní dohody

V rámci meziuniverzitních dohod lze vyjet na semestrální studijní pobyt do Finska:University of Eastern Finland

web univerzity: www.uef.fi/en/etusivu


Participující fakulty: FF, PedF.

Počet míst: Kvóta není stanovena.

Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta.


Partnerské univerzitě je třeba předložit


  • Výpis studijních výsledků

  • Learning Agreement

  • Motivační dopis (doporučený)

  • Doporučující dopis z katedry (doporučený)

  • Kopie cestovního dokladu


Průběh výběrového řízení


Rektorátní termín pro odevzdání podkladů na:


  • pro pobyt v zimním semestru: 15. února,

  • pro pobyt v letním semestru: 15. září.


Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení své fakulty k dřívějšímu termínu, který si fakulta určí sama. Přihlášky studentů se následně postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominováni na partnerskou univerzitu. Po nominaci jim jsou z partnerské univerzity e-mailem zaslány přihlašovací údaje k vyplnění online přihlášky a vložení naskenovaných dokumentů. Proto si prosím před odevzdáním dokumentů na fakultu pořiďte jejich kopie. Termín pro vložení dokumentů je 30. dubna pro ZS a celý akademický rok a 30. září pro následující LS.


Před výjezdem


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


  • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

  • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

  • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu


Po návratu ze studijního pobytu obdrží student z Odboru zahraničních vztahů UK doklad o absolvování studia v zahraničí (transcript). Tento doklad mu bude předán proti předložení zprávy z pobytu (rozsah jedné až dvou stran A4 se stručným zhodnocením studia, přínosu pobytu a popisem praktických zkušeností využitelných pro další zájemce).


Kontaktní osoba:

Ing. Alexandr Kandakov, Ph.D.

Odbor zahraničních vztahů RUK


E:

T: +420 224 491 307Poslední změna: 8. září 2020 10:17 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám