Druhy a výše poplatků v akademickém roce 2012/13

V akademickém roce 2012 / 2013

za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok (za započatých 6 měsíců)

za další studijní program

(za rok)


přijímací řízení 2013/14

(v ČJ / v  AJ)


za studium v anglickém jazyce (za rok)


KTF

9.500 Kč2.800 Kč550 Kč

500 Kč

v elektronické

podobě

-

ETF

9.200 Kč


2.000 Kč

500 Kč

2.500 EUR

HTF

10.000 Kč

2.000 Kč

500 Kč

-

PF

9.570 Kč

2.800,- Kč

560 Kč

5.000 USD

1. LF

22.400 Kč  

všeobecné lékařství

25.200Kč

zubní lékařství

18.400 Kč

specializace ve zdravotnictví

14.200 Kč

ošetřovatelství

2.800 Kč

560 Kč/50 EUR


325.000 Kč

všeobecné lékařství 

360.000 Kč

zubní lékařství          

38.000 Kč

Dr.stud.program-prez.

25.000 Kč

Dr.stud.program-komb.

2. LF

22.400 Kč  

všeobecné lékařství

18.480 Kč

specializace ve zdravotnictví

14.210 Kč

ošetřovatelství

2.800 Kč560 Kč /1.000 Kč


245.000 Kč 

1. ročník

265.000 Kč

přes agenturu


ostatní roč. dle smlouvy

3. LF

22.400 Kč

všeobecné lékařství

18.400 Kč

specializace ve zdravotnictví

14.200 Kč

ošetřovatelství

2.800 Kč560 Kč

460 Kč 

v elektronické

podobě

/35 EUR


290.000 Kč 

při úhradě do 30.10.2011

300.000 Kč 

při úhradě do 30.11. 2011

305.000 Kč 

úhrada ve 2 splátkách

LF P

22.000 Kč  

všeobecné lékařství, stomatologie

25.000Kč

zubní lékařství

2.500 Kč500 Kč


260.000 Kč

všeobecné lékařství

320.000 Kč

zubní lékařství, stomatol.


LF HK

22.200 Kč

všeobecné lékařství

25.200 Kč

zubní lékařství

18.000 Kč

specializace ve zdravotnictví

14.100 Kč

ošetřovatelství

2.800 Kč

500 Kč

všechna studia v ČJ

1500 Kč

290.000 Kč

všeobecné lékařství

320.000 Kč

zubní lékařství

2.000 Kč

doktorské studium

FaF

18.400 Kč

2.800 Kč

560 Kč

100 Kč - Dr. studium

6.800 EUR  – Mgr.

4.000 EUR  – Dr.

FF

11.000 Kč 

filologie,anglistika,překlad.,čeština v kom.neslyš.,učitelství pro SŠ

9.500 Kč 

ostatní studijní programy

2.800 Kč2.500 Kč


560 Kč

280 Kč

pro studijní obory povinně dvouoborové

400 Kč

vnitrofakultní. přijím. řízení


110.000 Kč

bc. a nav.mgr.

70.000 Kč - Dr.


PřF

18.600 Kč    

spec.chem.-biol.obory,

chemie,biochem.KaTA

16.800 Kč  

biologie,geologie

14.200 Kč  

demograf.,geograf., ekologie a o.p

2.500 Kč


560 Kč

460 Kč

v elektronické podobě

6.900 EUR  – Bc.

7.900 EUR –Mgr.

820 - 5.500 EUR-Dr.

MFF

21.000 Kč  

fyzika

17.400 Kč

matematika

13.200 Kč

informatika

10.200 Kč

učitelství

2.800 Kč


550 Kč

500 Kč

v elektronické podobě

6.000 EUR

Bc., nav.mgr., Dr.


PedF

9.570 Kč 

pedagogika, psychologie

11.000 Kč 

ostatní studijní programy

2.800 Kč

560 Kč


6.500 EUR


FSV

10.000 Kč


1.000 Kč


500 Kč

450 Kč

v elektronické podobě

350 Kč

konání formou NSZ

450 Kč

konání formou NSZ a její 2. části na FSV

bc. – o,EaF

6.000 EUR

nav.mgr:

6.000 EUR

o.IEaPS, o.GS, o.EaF

6.800 EUR

o.CECS

7.000 EUR

o.ES

7.800 EUR

o.B,EaCES

4.000 EUR -dr.

FTVS

18.400 Kč  

specializace ve zdravotnictví      

14.200 Kč  

TVaS 

11.000 Kč  

učitelství

2.800 Kč

550 Kč


200.000 Kč

specializace ve zdravot.

180.000 Kč

TV a sport

187.000 Kč

Dr.stud.program

FHS

9.000 Kč

humanit.st.; soc.polit.a soc.práce

10.000 Kč

mediální a komun.studia 

12.000 Kč

ekologie a ochrana prostředí

1.450 Kč


560 Kč

400 Kč

v elektronické podobě


2.000 EUR

anglický jazyk

700 EUR

německý jazykPoslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám